Välkommen till en sida som handlar om organisationer som arbetar med att förändra och förbättra samhället de verkar i. Arbetet med att förbättra världen är stort och kräver insatser från oss alla. Här hittar du information om vad olika organisationer gör, var de verkar och hur du kan hjälpa till.

Under de olika menyerna hittar du information som hjälper dig att hitta rätt i djungeln bland organisationer. Vi hoppas att vi kommer att vara till hjälp med att ge dig en överblick och att stödet till frivillighetsorganisationerna ökar ännu mer än i dagsläget.

Olika organisationer

Det finns många föreningar, kortfattat är de vanligaste organisationerna statliga eller icke-statliga. Bland de olika organisationerna som arbetar med välgörenhet hittar du allt från miljöorganisationer så som Världsnaturfonden WWF, kris och akuthjälpsorganisationer som Rädda Barnen, Stiftelsen Friends som arbetar mot mobbning och många andra frågor. Flertalet organisationer får även stöd genom olika samarbeten och sponsorer vilket är något som växt på senare tid.

Att välja organisation

Det kan vara svårt att få en överblick över myriaden av organisationer där det finns väldigt många bra obundna organisationer men även de som har andra syften än de de framhäver. Här tar vi oss an att presentera de större som är religiöst och politiskt obundna för att underlätta valet. När man väljer en större organisation har man mer trygghet i att man vet var ens pengar och arbete går till. Ett bra riktmärke för att välja rätt är att organisationen har ett så kallat 90-konto. 90-kontot betyder att organisationen står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som drivs i samarbete med Svenskt Näringsliv och fackliga organisationer. Godkända organisationer kan samla in medel via giro-konto som startar med 90. För att kunna samla in pengar med ett sådant konto så ställs flera krav, bland annat krav på etik, ansvarsfullhet och att pengarna går till verksamheten.