Bloggen fokuserar på organisationer som arbetar med att stärka civilsamhället på plats. Det finns olika typer av organisationer, de vanligaste är statliga och icke-statliga. Ofta sker det ett samarbete mellan statliga organisationer och frivilligorganisationer. Det har förkommit en del skandaler som till viss del även skadat seriösa aktörer som arbetar med välgörenhet. Bloggen kommer att koncentrera sig på organisationer som arbetar lokalt men även organisationer som arbetar internationellt. Det finns en oändlig mängd med organisationer och alla är tyvärr inte seriösa. Syftet med bloggen är att ge dig råd och tips hur du kan engagera dig både nationellt och internationellt i välgörenhet men samtidigt veta att dina pengar och insatser går dit de är avsedda.

Introduktion till Sveriges arbete och samarbete

Sverige är ett rikt land och vi som nation är kända för vårt bistånd till utvecklingsländer i syfte att bekämpa fattigdom. Sverige är även känt för arbete med fred och mänskliga rättigheter runt om i världen. SIDA är en statlig myndighet som på uppdrag av Sveriges Regering och Riksdag arbetar med att minska fattigdomen i världen. SIDA styrs således genom statliga medel och påverkas direkt av politiska beslut. För att få störst effekt samarbetar SIDA inte enbart med regeringar utan även med andra internationella och nationella organisationer. Ungefär 40 % av Sidas budget går till civilsamhällsorganisationers arbete mot fattigdom. Hur samarbetet sker regleras av Parisdeklarationen som är en internationell överenskommelse. SIDA har också ett tätt samarbete med FN, EU och Världsbanken. Så vi ligger i framkant som nation när det kommer till välgörenhet.