Skip to Content

Nyhetsbrev 1 Juli 2015

Framtid - Förändring - Förnyelse - Föryngring

Grattis till alla Våra Nya medlemmar i distriktet. Ju fler vi blir ju roligare och enklare blir vårt arbete.

Du kan också fråga någon på jobbet, bland vänner.

Hur ? Kolla https://www.youtube.com/watch?v=LvqfhQf40Yc&feature=player_embedded

Månadens forskare juni 2015, Lisa Ring Jacobsson, ISV

Kvinnor som lever med behandlad celiaki. Dagliga livserfarenheter, symtom och välbefinnande

Glutenintolerans (celiaki) är en kronisk folksjukdom och den vanligaste genetiskt betingade sjukdomen i världen. 

Diagnosen celiaki ställs då en person uppvisar onormal struktur på slemhinnan i tunntarmen som ett resultat av intag av proteinet gluten som finns i vete, råg och korn. Sjukdomen kännetecknas av dåligt näringsupptag men även av många andra symtom. Kvinnor med behandlad glutenintolerans har i tidigare studier visat sig må sämre både fysiskt och psykiskt, än män med samma behandling.

Nyhetsbrev 12 Junij 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Juni månad vår sista verksamhetsmånad under verksamhetsåret 2014-2015 innebär som regel att klubbarna genomför presidentens fest som avslutar årets aktiviteter, för flera klubbar blir det sommarlov innan verksamheten startar igen. Några klubbar har förvisso aktiviteter i juli.

Mellansticke

Lionsvänner
 
Nu finns möjligheten att beställa Mellansticke till reducerat pris.

Mellan-Sticke - levereras i kartong om 30 st

Nyhetsbrev 11 Maj 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Den 18 april höll vi vårt distriktsmöte som blev bra, med en blandning av information på förmiddagen som tilltalade de flesta deltagare. Eftermiddagens formella mötesförhandling genomfördes i rask takt med Lion Sven-Erik Karlsson LC Kalmar/Unionen som mötesordförande. Tack Sven-Erik för ordning och reda i förhandlingarna.

Nepal pressmeddelande

Lions hjälper till i Nepal.
Sprid meddelandet i era klubbar och till era lokala tidningar.

Nepal LCIF-ordföranden Barry Palmers

Hej alla,

Bifogar LCIF-ordföranden Barry Palmers brev angående Nepal.

Som jag skrev i mitt brev i söndags så skall donationer till LCIF destineras till:

”KATASTROFFONDEN – Nepal”. Obs! Bästa vägen är via DK!

Hoppas att uppmaningen från LCIF-ordföranden går ut till alla klubbar!

Lite fakta om Nepal:

Befolkning:                 28 miljoner

Nyhetsbrev 10 April 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

I mitt förra nyhetsbrev angav jag att kostnaden för deltagare i Oskarshamnslägret var 9600 kr/deltagare. Denna uppgift var mycket felaktig och rätt kostnad för deltagare är 6925 kr/deltagare. Jag beklagar att fel ekonomisk uppgift meddelades av mig till klubbarna.

Påskaktiviteterna är nu avslutade för de klubbar som arrangerar aktivitet under påsk, några klubbar som är aktiva på facebook har publicerat bilder på förberedelser och genomförande.

Nyhetsbrev 9 Mars 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Vi har vår i luften var har ni er, så brukade vi säga i tjänsten när man kontaktade kollegor i landets norra delar under mars månad. I söndags när jag körde hem från guvernörsråd nr 4 som hölls i Jönköping kändes det inte som vår i det ymniga snöfallet som passerade vårt distrikt.

Ang Lions Forskningsfond vid Linköpings universitet.

Det har varit en del frågetecken kring de nya reglerna för forskningsanslag från Fonden. Jag bifogar därför ett anförande på 2014-års Riksmöte av Fondstyrelsens ordförande Professor Johan D Söderholm, vilket bör ge svar på de flesta frågor. 
Vill du hämta : Klicka här,  Vill du läsa : Klicka här
 
Dessutom vill jag informera om att nästa utdelning av Forskningsanslag blir den 13 oktober 2015. Då är alla Lions välkomna till Hälsouniversitetet i Linköping.
 
Vidare kan jag informera om att klubbarna även i fortsättningen har möjlighet att utse “egna” anslagsmottagare i samband med utdelning av Forskningsanslag. Minimibeloppet är 25 000:- gärna tillsammans med annan klubb så att det räcker till ett helt anslag på 50 000:-.
 
Till sist vill jag be alla klubbar att meddela mig en kontaktperson i klubben som kommer att få regelbunden information ( Nyhetsbrev ) från fonden. Min E-post paul.josefson@mail.eksjo.com    Telefon 070-55 36 365.
Prenumerera på innehåll