Skip to Content

Nyhetsbrev 12 Junij 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Juni månad vår sista verksamhetsmånad under verksamhetsåret 2014-2015 innebär som regel att klubbarna genomför presidentens fest som avslutar årets aktiviteter, för flera klubbar blir det sommarlov innan verksamheten startar igen. Några klubbar har förvisso aktiviteter i juli.

Mellansticke

Lionsvänner
 
Nu finns möjligheten att beställa Mellansticke till reducerat pris.

Mellan-Sticke - levereras i kartong om 30 st

Nyhetsbrev 11 Maj 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Den 18 april höll vi vårt distriktsmöte som blev bra, med en blandning av information på förmiddagen som tilltalade de flesta deltagare. Eftermiddagens formella mötesförhandling genomfördes i rask takt med Lion Sven-Erik Karlsson LC Kalmar/Unionen som mötesordförande. Tack Sven-Erik för ordning och reda i förhandlingarna.

Nepal pressmeddelande

Lions hjälper till i Nepal.
Sprid meddelandet i era klubbar och till era lokala tidningar.

Nepal LCIF-ordföranden Barry Palmers

Hej alla,

Bifogar LCIF-ordföranden Barry Palmers brev angående Nepal.

Som jag skrev i mitt brev i söndags så skall donationer till LCIF destineras till:

”KATASTROFFONDEN – Nepal”. Obs! Bästa vägen är via DK!

Hoppas att uppmaningen från LCIF-ordföranden går ut till alla klubbar!

Lite fakta om Nepal:

Befolkning:                 28 miljoner

Nyhetsbrev 10 April 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

I mitt förra nyhetsbrev angav jag att kostnaden för deltagare i Oskarshamnslägret var 9600 kr/deltagare. Denna uppgift var mycket felaktig och rätt kostnad för deltagare är 6925 kr/deltagare. Jag beklagar att fel ekonomisk uppgift meddelades av mig till klubbarna.

Påskaktiviteterna är nu avslutade för de klubbar som arrangerar aktivitet under påsk, några klubbar som är aktiva på facebook har publicerat bilder på förberedelser och genomförande.

Nyhetsbrev 9 Mars 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Vi har vår i luften var har ni er, så brukade vi säga i tjänsten när man kontaktade kollegor i landets norra delar under mars månad. I söndags när jag körde hem från guvernörsråd nr 4 som hölls i Jönköping kändes det inte som vår i det ymniga snöfallet som passerade vårt distrikt.

Ang Lions Forskningsfond vid Linköpings universitet.

Det har varit en del frågetecken kring de nya reglerna för forskningsanslag från Fonden. Jag bifogar därför ett anförande på 2014-års Riksmöte av Fondstyrelsens ordförande Professor Johan D Söderholm, vilket bör ge svar på de flesta frågor. 
Vill du hämta : Klicka här,  Vill du läsa : Klicka här
 
Dessutom vill jag informera om att nästa utdelning av Forskningsanslag blir den 13 oktober 2015. Då är alla Lions välkomna till Hälsouniversitetet i Linköping.
 
Vidare kan jag informera om att klubbarna även i fortsättningen har möjlighet att utse “egna” anslagsmottagare i samband med utdelning av Forskningsanslag. Minimibeloppet är 25 000:- gärna tillsammans med annan klubb så att det räcker till ett helt anslag på 50 000:-.
 
Till sist vill jag be alla klubbar att meddela mig en kontaktperson i klubben som kommer att få regelbunden information ( Nyhetsbrev ) från fonden. Min E-post paul.josefson@mail.eksjo.com    Telefon 070-55 36 365.

Forskningsfonden 2013 - 2014

Dokument rörande Lions Forskningsfond 2013 - 2014

1. Reodgörelse för revisorernas granskning av Forskningfonden: Klicka här

2. Revisionsberättelse 2013 -2014: Klicka här

3. Verksamhetsberättelse 2013 - 2014: Klicka här 

4. Årsredovisning 2013 -2014: Klicka här

 

Nyhetsbrev 8 Februari 2015

101SM Verksamhet 2014-2015

Nu försöker vintern ta sitt grepp över oss i 101SM, vid kusterna i syd någon centimeter nysnö medan Lions på på höglandet har från någon till flera decimeter med snö. Var försiktig med kroppen om du behöver skotta snö, vridning och lyft kan skada den mest vältränade.

 

Prenumerera på innehåll