Skip to Content

Nyhetsbrev nr 11, Maj

Hej alla Lion-vänner i Distrikt 101 SM! Visst blir man lite piggare, när vårsolen tittar fram och värmer oss. Så dags för Nyhetsbrev nr 10, bästa Lions.

Move to Grow (Agera för att växa)
Vår IP Eberhard J.Wirfs meddelar följande:
1. Vi närmar oss ca 30 000 nya medlemmar t.o.m.april
2. Antalet kvinnor i Lions närmar sig 295 000 medlemmar
3. Lions Quest används nu i ytterligare tre länder
4. Sight First behandlar 5 miljoner (!) människor detta år mot flodblindhet och trakom

INFO från kontoret
1. All information ang adressförändringar/mailadresser/tel.nr. m.m.ska meddelas REGISTERANSVARIG i klubben. Blir det fel här, blir det även fel i Handboken!
2. Senast den 30 juni ska registret vara uppdaterat med dessa nya uppgifter
3. Påminnelse om aktivitetsrapport. Kan lämnas in via nätet. Gå in på www.lions.se Klicka på: ”För medlemmar”. Klicka sedan på: ”Blanketter” i vänster meny! Klicka och välj: ”Årlig klubbaktivitetsrapport”. Sista dagen för inlämning är 30 september.

Röda Fjädern
- Om någon klubb mot förmodan har oredovisade medel, så ska dessa skickas in till DK Göran Pettersson så snart som möjligt.
- Vidare ska de pins, som är över, sparas till nästa RF-aktivitet, då de kan användas igen.

DM i Växjö
Ett stort tack till alla de Lions, som arrangerade vårt DM i Växjö, från LC Växjö/Dacke. Även ett stort tack till Sven-Erik Karlsson från LC Kalmar/Unionen för ordförandeskapet under förhandling-arna. - Jag vill också gratulera DG Elect Per Nilsson, som enhälligt valdes till Distrikts-guvernör för 2010-2011, pågående 1:e VDG Torgny Rönnestad och 2:e VDG Monica Jönsson till sina utnämningar.

NYA MEDLEMMAR TILL 101 SM
Det är glädjande, att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet.
APRIL 2010 (OBS! Registrerade !) I skrivande stund står vi på -1 i distrikt 101 SM.
Jan-Ingvar Andersson LC Alvesta Kerstin Alfredsson LC Borgholm