Skip to Content

Nyhetsbrev nr 3 September

Hej lionsvänner!
Så har hösten kommit med regn o rusk och så småningom med sprakande vackra höstfärger.
En del klubbar har haft sina första klubbmöten för hösten.
Katastrofer.
Lions har gått in gällande katastrofhjälpen på Afrikas Horn.
Pluggannonser finnas att hämta p å www.lions.se.De har varit införda i Expressen,Land och Vimmerby Tidning m.fl. Vi hjälper i första hand barn under 10 år med proteindrinkar och näringstillskott. Detta sker via lions i Kenya. Klubbar sätter in medel på DK:s konto BG 143-1204.

Världens Barn
Regionsamordnarna har börjat sina informationsmöten ute i kommunerna och snart trappas kampanjen upp mot TV-galan den 14 oktober.
Rapport till era kommunsamordnare senast kl.20.00 den 15 oktober (lite olika i kommunerna).
En nyhet för året är att Noveller För Världens Barn nu finns som ljud-bok.
Den levereras alltså med en inspelad CD och priset ä r 200:- ,varav 100 kr
går till Världens Barn.
Lions får 5 % av insamlade medel till profilprojekt Morogoro.
Klubbesök.
Min målsättning är att besöka en 14-15 klubbar under mitt DG-år.Även andra medlemmar i DR kan besöka klubbarna. Ta kontakt.I handboken som börjar delas ut på DR-möte 1 den 3 sept., kan ni se vilka som ingår i rådet.
Jag har redan bokat in följande besök: LC Västervik den 1/9 och LC Målilla den 13/10.Med tanke på LCI:s budget för klubbesök kommer jag att prioritera zonmötena.
Medlemmar.
Tyvärr tappar vi medlemmar, så arbeta hårt med retention och nyrekrytering .I distriktet
har vi nu 1230 medlemmar= -7.
Kalendariet
Kallelse har gått ut till DM i Vetlanda den 24 sept.Anmälan senast den 15 sept. till N-G Rösberg ngr@spray.se åtföljd av anm.avgift 250:- som sättas in på BG 842-8187.
Viktigt att ange vilka som är delegater.Klubb har en delegat/10 medl.Vid 25,35 o.s.v. av-rundas uppåt.

Dag som ovan.
Torgny Rönnestad
DG 2011-2012