Skip to Content

Nyhetsbrev nr 2 Augusti

Hej!
Så har mitt DG-år börjat och jag ser med tillförsikt fram emot att leda distriktet och hoppas, att jag skall kunna leda det framåt i positiv riktning.

MD Stockholm.
GRO och min chef 2011-2012 är Vivianne Eriksson LC Uppsala Disa.
Vi har vårt första GR-möte på hemmaplan i Uppsala den 19-21 augusti.
En organisationsförändring har skett på MD-kontoret, så att Anders Medin (tidigare Oak Brook) blir kontorschef på halvtid och den andra halvan ansvarig för Lions Quest.Han tillträder den 1/9.

Katastrofhjälp
Nöden är enorm, speciellt på Afrikas Horn ,men där gör vi inga insatser för närvarande p.g.a. det osäkra läget. Däremot stöder Lions Sverige UNHCR:s arbete i Nord- och Västafrika. Vi har donerat 500 000 SEK till det projektet. Lions Sverige har även skänkt 300 familjetält och nio sjukhustält.(UNHCR är FN:s flyktingorganisation.)

Världens Barn
Kampanjens insamlingsperiod är 1/9-30/11.I fjol blev resultatet fina 84 miljoner vilket gav Lions 4,2 milj. att sätta in i projekt Morogoro i Tanzania. Vi har samma projekt i år. Kampanjen trappas upp den 8-15 oktober med stor TV-gala fredagen den 14 oktober.

Röda Fjädern
Har ni pins kvar så skicka dem till: Mikael Jeppsson, Lördagsgatan 30, 256 64 Hälsingborg. Då kan de återanvändas till nästa års kampanj.

Medlemmar
Globalt har vi ökat vårt medlemsantal med 50 000 medlemmar under de fyra senaste åren. Vi är nu 1,35 miljoner medlemmar i 206 länder och geografiska områden. I Sverige tappar vi tyvärr medlemmar hela tiden och i distriktet är vi nu 1237 medlemmar= -3.Det är oerhört viktigt med nyrekrytering och
jag vet att GMT-teamet under Sören Fohlströms ledning kommer att satsa hårt på det.

Sid. 2

Kalendariet
Som tidigare meddelats är det Distriktsrådsmöte/kick off på Valhall i Hultsfred den 3 september. DR skall meddela ev. förhinder senast den 29/8 och samma datum skall hedersrådet och partners anmäla deltagande för vi måste veta antal lunchkuvert. Kallelse med agenda kommer i mitten av v.32 OBS! Partners hjärtligt välkomna.
Höstens distriktsmöte är den 24/9 i Vetlanda på Withalaskolan.

”Tänk inte bara att du kan,TRO att du kan.”
Wing-Kun Tam (Ip 2011-2012.)

Dag som ovan.

Torgny Rönnestad
DG 2011-2012

DG: 
Torgny Rönnestad 2011 - 2012