Skip to Content

Nyhetsbrev nr 6 December

Nu har snön fallit även i södra delen av distriktet, fick en liten chock när jag kom hem från Turkiet. Fram med snöskyffel och skotta, bra träning inför nästa års golfsäsong.
Vi har haft ett DR-möte 27 november, där vi behandlade dom inkomna motionerna, 2 st från Tingsryd, bägge gällde IT och DR tillstyrkte bägge med viss reservation, angående kostnader.

Utbildningar
Vi kommer att arrangera presidieutbildning för LP, LS, DK, MO, PR den
21/5-2011. Grupp 1 består av zon1-3, utbildning utförs förmiddag. Grupp 2 består av zon 4-6, utbildning utförs eftermiddag. Skriv in dessa datum i Er kalender så kommande presidie får dessa datum. Utbildningen sker på Borgen i Lenhovda, samma som i år.

ZO-utbildningen sker den 8/5-2011, på Skälby loge i Kalmar, BZO antecknar detta datum.
Vi återkommer om mer information när vi närmar oss dessa datum.

ConventionLotteriet
Påminner om vårt reselotteri, resan går till nästa års convention i Seattle USA. Dragning sker 22 januari, för att delta måste inbetalning vara registrerad på 101SM:s bankgiro senast 17/1-2011.

Röda Fjädern
Arbetsgruppen har kommit fram med följande förslag som skall presenteras på riksmötet i Kalmar. Vi skall arrangera en Röda Fjädern aktivitet 2012-2013, insamlade medel skall gå till barndiabetesfonden.

Vi kommer inte att deltaga centralt i världens barn, men fritt för varje klubb att delta, ett beslut som togs på riksmötet i Visby.
Har klubbarna Röda Fjädern nålar kvar skall dom sändas till
Mikael Jeppsson
Lördagsgatan 20
256 64 Helsingborg
Dom kommer att återanvändas.

Inflytandetorg

Inflytandetorg är en demokratisk arbetsform för möten där många beslut skall fattas. Meningen med arbetssättet är att de som kommer på mötet skall deltaga i diskussionerna och vara aktiva under beslutsprocessen och att ärendet ska få så bred belysning som möjligt.
Ju fler som deltar i diskussionerna desto bättre förankrade och därmed klokare beslut.
Bakgrunden till att införa detta arbetssätt i Lions är den bristande aktiviteten bland deltagarna,på distriktsmöten och riksmöten. Vid RM i Umeå antogs en motion från LC Borås/Ullsaxen om att tillsätta en arbetsgrupp som fick till uppgift att komma med förslag på hur
arbetsformerna skulle kunna förändras i riktning mot ett aktivare deltagande på DM och RM.
Två distrikt 101VG och 101 S har provat detta på 2010 års DM. Detta föll mycket väl ut och på Guvernörsrådet 16 maj fick alla DG i uppdrag att genomföra prov med inflytandetorg under detta verksamhetsår på DM i sina distrikt. Vi kommer att ha detta arbetssätt på vårt DM
i Sölvesbor 16 april 2011. Jag kommer att återkomma i frågan under våren både i månadsbrev och på annat sätt.

Distriktsindelning
Arbetsgruppen som är tillsatt har som mål att lägga fram ett faktabaserat och brett förankrat förslag till riksmötet. I Lion nr 3 kommer ett förslag att läggas fram, samt läggas ut på MD:s hemsida www.lions.se, från slutet av februari kan man kommentera och ställa frågor via nätet.

Bring Quality To Life
Vårt tältprojekt löper på, men avtalet skall omarbwetas lite. Nytt är att klubbarna köper tälten föe ca 3000:- + frakt, alltså lite mindre än förut, GR beslutade att vi inte skall ta ut mer än självkostnaden för klubbarna som använder tälten för marknadsföring av vår stora aktivitet.

Nomineringar
Följande gäller angående nomineringar:
Internationelle Direktor = ID, senast 31/12-2010, har vi någon kandidat i vårt distrikt, behöver det nomineras, annars kan ni nominera andra kandidater, regeln gäller att distriktet är fullvärdigt för att nominera en egen kandidat och det var vi 1/7-2010.

Postioner till MD skall nomineras senast 31/12-2010. Har vi några förslag från distriktet? Paul Josefsson LC Eksjö har information vad som skall nomineras, gäller även vårt distriktsval, men då skall nomineringar in senast 31/1-2011.

Jag hoppas att alla får en riktigt trevlig Jul och ett Gott Nytt År

önskar

Per Nilsson och Yvonne Borgström
DG101SM