Skip to Content

Nyhetsbrev nr 7, januari

Lions i distrikt 101SM.

Katastrofen i Sydostasien berör oss alla. Vi känner stor hjälplöshet inför det som hänt.
Många av distriktets klubbar har startat insamlingsaktiviteter till stöd för de drabbade. Bössinsamlingar på flera ställen har visat sig ge ett fantastiskt resultat. Bl.a. kan noteras att

LC Vetlanda samlade in 68 432:- under 10 timmar före nyår. Bra jobbat.

Lions Sverige har utarbetat en handlingsplan för vårt fortsatta hjälparbete för alla drabbade.

Denna handlingsplan är utsänd till klubbarna samt finns att läsa på www.lions.se samt distriktets hemsida www.lions-sm.nu.

Handlingsplanen i sammanfattning:

Katastrofberedskapens styrelse har fattat beslut om att så snart som möjligt överföra

800 000:- från Katastrofberedskapens fond att användas i Sri Lanka och Indonesien där enligt nuvarande information hjälpbehovet är störst för tillfället.

Inom ramen för vårt avtal med Räddningsverket har den första leveransen av tält anlänt till Göteborg. Katastrofberedskapen förväntar sig en förfrågan från Räddningsverket om leverans av sommartält till katastrofområdet.

Nu kan klubbarna också vara med och sponsra egna tält. Se bifogad information.

Tillsammans är vi starka och Sveriges Lions målsättning är att via aktiviteter samla in 4 000 000:- vilket motsvarar 7 500:- per klubb att användas vid återuppbyggnadsarbete.

Naturligtvis är det en önskan att alla klubbar ställer upp med mycket mer.

Dessa aktiviteter måste börja omgående och jag hoppas att alla Lions i distriktet ställer upp. Intresset hos Sveriges medborgare är nu stort att hjälpa till och då skall Lions finnas där.

Insamlade medel ska inbetalas till distriktets BG 143-1204. Märk inbetalningen med Sydostasien. Distriktskassören överför efterhand inkomna medel till multipeldistriktet.

De klubbar som har överskott i sina hjälpkassor uppmanas att använda dessa pengar nu.
Stort tack till LC Tingsryd som redan före nyår översände 100 000:-

Sveriges Lions Hjälpfond har öppnat sitt postgirokonto för insamling av medel. Klubbarna uppmanas att aktivt sprida denna information till allmänheten, tidningar och företag.

De från allmänheten – privatpersoner eller företag -, som önskar lämna penninggåvor, skall sätta in på postgirokonto 90 19 48-0. Märk inbetalningen med: Sydostasien.

Sveriges Lions har tagit kontakt LCIF och med de övriga nordiska länderna för diskussioner om ett samarbete. Vidare har kontakt tagits med Lionsklubbar i Thailand och med Lions i Siri Lanka.

Insamlingsperioden kommer i första skedet att koncentreras till januari månad. Zonordförandena kommer att fungera som distriktets samordnare och hjälpa klubbarna om behov uppstår.

Pågående aktiviteter kan också ses som redskap i vår kommande varumärkeskampanj. Tag nu vara på tillfället och sprid information till allmänheten om vad Lions är och vad vi uträttar.

Ytterligare information om insamlingsläget kommer fortlöpande att finnas på www.lions.se samt distriktets hemsida www.lions-sm.nu.

Nya medlemmar i 101SM.

Jag hälsar följande medlemmar, som nu behövs mer än någonsin, välkomna till Lionsgemenskapen:

Anders Löwenstierna LC BräkneHoby, Leif Carnvik LC Tranås,

Majlis Ansgariusson LC Växjö-Dacke, Seth-Åke Andersson LC Olofström,

Ywonne Gill LC Sävsjö, Bengt Johansson LC Kalmar-Unionen samt Bertil Freij, Inger Nilsson, Gunvor Söderbom och Ingegerd Alderlöf samtliga LC Ronneby.

Ni är alla välkomna och jag önskar er lycka till i vårt gemensamma viktiga Lionsarbete.

Utmärkelser:

Som tack för värdefullt Lionsarbete i sina klubbar har följande medlemmar av sina klubbar hedrats med utmärkelsen Melvin Jones Fellowship:

§ Berne Fransson, LC Uppvidinge.

§ Johnny Berggren, LC Kalmar-Unionen.

Chevron för 30 års medlemskap har tilldelats Yngve Andersson, Ingemar Cerderstrand, Ulf Emilsson, Sven Goderlöv och Gert Järkelid samtliga från LC Kalmar-unionen. Dessa gentlemän var med och chartrade LC Kalmar-Unionen och hedrades med utmärkelser vid klubbens jubileum.

Ett stort grattis och en BIG HAND till alla dessa som erhållet utmärkelser.

Närvaro vid klubbmöte:

LC Torsås hade 90%, LC Sävsjö 88% och LC Aneby 87% närvaro vid sina klubbmöten i december.

Trästudiekurs: Lions Club Mörbylånga anordnar nu åter tillsammans med Stiftelsen Capellagården i Vickleby en trästudiekurs för 14 intresserade ungdomar. Genom praktiska övningar ska ungdomarna ges insiktsfulla upplevelser i trämaterialet. Förutom personlig utveckling är förhoppningen att kursen ska ge ökat intresse och ökad medvetenhet för skog, slöjd- och trähantverk samt träindustribranschen i vår del av Sverige. Parallellt med praktiska övningar kommer diskussioner att ske omkring ämnet. Därutöver kommer studiebesök att anordnas. Tiden för kursen är 05-06-13 – 05-06-17. Kostnaden är 3000 kronor per kursdeltagare, inkluderande kursavgift, kost, logi, övningsmaterial och studieresor. Ta kontakt med slöjdlärarna i kommunen, som säkert känner till ungdomar i åldern 15-16 år, i första hand årskurs 8, som tycker att det är roligt att arbeta med trä. För ytterligare information: www.lions-sm.nu/morbylanga

Distriktsrådsmöte:

Distriktsrådet sammanträder lördagen den 22 januari 2005 kl.13.00. på S:t Sigfrids Folkhögskola, Kronoberg Växjö. Alla intresserade Lions hälsas varmt välkomna att närvara.

Påminnelse:

§ Glöm inte bort att anmäla deltagare till LionsQuest-kursen som på Kullagården i Mariannelund lördagen den 5 mars 2005. Sista anmälningsdag 2005-02-04.

§ Fyll i läsvärdesundersökningen av vår egen tidning The Lion. Undersökningen fanns publicerad i det sista numret. Det är dina svar som påverkar hur tidningen kommer att se ut i framtiden.

Glöm inte bort att:

Sedan 1917 har Lionsklubbar gett människor möjlighet att ge något tillbaka till samhället. Vi ska alla känna stolthet för allt det vi tillsammans i Lions har uträttat, det vi uträttar i dag och i framtiden. Nu kanske mer än någonsin vårt engagemang behövs. Vi ska känna stolthet att få tillhöra en organisation där alla insamlade medel oavkortat går till insamlingsändamålet.

Allt kommer fram.

Med tillönskan om Ett Gott Nytt År med Lions.

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.