Skip to Content

Nyhetsbrev nr 9, mars

Hej, alla Lions i distrikt 101SM.

Ny Styrelse.

PU

101
Ny klubbstyrelse ska beslutas av klubbarna under mars månad.

När den nya styrelsen är fastställd ska ni omgående registrera PU 101 på samma sätt som ni registrerar m-rapporten. Nytt för i år är att ni behöver inte skicka en kopia till mig. Jag går själv in på hemsidan och kontroller era uppgifter.

Glöm inte bort att styrelsen också ska registreras i vårt svenska medlemsregister.

Vänta nu inte med detta utan registrera allt omgående.

Behöver ni hjälp med detta så tag omedelbart kontakt mer er zonordförande.

Deltagare i astma- och allergiläger.

YEC Johnny Berggren har ställt samman en förteckning över deltagare i distriktes astma- och allergiläger som nu finns utlagd på distriktets hemsida. www.lions-sm.nu .

Här kan ni se om det kommer några ungdomar från erat verksamhetsområde.

Distriktsmötet.

Inbjudan till distriktsmötet i Sävsjö den 16 april är utsänt till samtliga klubbar.

I detta brevet bifogas distriktsmötets förhandlingsordning samt budget för 2005-2006.

Anmälan om deltagande ska ske senast 2005-03-16.

Var med och påverka Lions framtid. Anmäl er klubbs deltagande nu. Som distriktsguvernör förväntar jag mig att alla klubbar finns representerade när vi tillsammans ska ta viktiga beslut inför nästa verksamhetsår. Välkommen till Sävsjö och en Lionsdag fylld med TUT.

Nomineringar.

Vid distriktsmötet kommer det att ske val av distriktsguvernör och vice distriktsguvernör för nästa verksamhetsår. Till dessa poster har följande nomineringar inkommit till valnämnden.

Distriktsguvernör: Bengt Almqvist, LC Karlskrona.

Vice distriktsguvernör: Torgny Rönnestad, LC Hultsfred och Johnny Orthagen, LC Färjestaden.

Påminnelse om medlemsvärvning.

Framtidskommittén har till alla distriktets presidenter skickat ut material avseende medlemsvärvning. Detta material har efterfrågats av många klubbar vid olika utbildningstillfällen.

Låt nu inte detta bli liggande i klubben utan sätt igång och aktivera en medlemsvärvningskampanj.

De klubbar som har tidigare har prövat är mycket nöjda med utfallet.

Behöver ni hjälp så kontakta LDC Lennart Polstedt tel. 0382-203 18. E-post: polstedt@swipnet.se

Närvaro vid klubbmöte:

LC Mönsterås hade 92% och LC Karlshamn 85% närvaro vid sina senaste klubbmöten.

Bra jobbat, men vilken klubb blir först hundraprocentig?

Nya medlemmar i 101SM.

Jag hälsar följande medlemmar, välkomna till Lionsgemenskapen:

Peter Larsson, LC Karlshamn

Mats-Åke Tunelid, LC Kalmar.

Jag önskar er båda lycka till i vårt gemensamma Lionsarbete för samhällsansvar och livskvalitet.

Varumärkeskampanjen.

Den interna varumärkeskampanjen som syftar till att öka medlemmarnas kunskap om vår organisation har startat. Våra zonordförande och vår PR/info ansvarig har varit på kurs i Gävle för att lära sig allt om detta. Kampanjen kommer att genomföras på kommande zon- och distriktsmöten. Även genomgångar på klubbnivå kommer att ske.

En extern kampanj riktad mot allmänheten planeras inför nästa verksamhetsår. Denna kampanj kommer att presenteras och beslutas om på Riksmötet i Halmstad.

Riksmötet.

Ni har väl inte glömt bort att anmäla er klubbs deltagande vid Riksmötet i Halmstad.

DR-möte.

Distriktsrådet sammanträder onsdagen den 16 mars 2005 kl.19.00. på S:t Sigfrids Folkhögskola, Kronoberg Växjö. Alla intresserade Lions hälsas varmt välkomna att närvara.

Kom ihåg:

Var stolt. Var stolt över att vara medlem i Lions.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 190 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1, 4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket.

Med många Lionshälsningar

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.