Skip to Content

Nyhetsbrev nr 1, juli

Hej alla Lions i distrikt 101-SM.

Välkomna till ett nytt verksamhetsår!
Först vill jag presentera alla, som skall arbeta i distriktsrådet i år.

Jag, som valdes till distriktsguvernör (DG) vid distriktsmötet i Sävsjö i april, heter

Bengt Almqvist och tillhör LC Karlskrona. Jag har tidigare varit ZO och därefter arbetat

med internationella frågor (IR/LCIF) i distriktsrådet. Till vardags arbetar som jurist vid länsstyrelsen i Blekinge.

Mitt telefonnummer är 0455-284 10 och ni är alltid välkomna att ringa och prata Lions.

Tack för förtroendet att välja mig till DG!

Övriga ledamöter i distriktsrådet är.

Åke Hultqvist, LC Sävsjö, föregående års distriktsguvernör (IPDG).

Christer Olofsson, LC Karlshamn, kommer att arbeta som distriktskassör.

Johnny Orthagen, LC Färjestaden, är vice distriktsguvernör och kommer att arbeta som distriktssekreterare.

I likhet med Multipeldistriktet kommer vi att ha tre fasta kommittéer i vårt distrikt.

Kommittén för framtid, utveckling och utbildning (FUU) har Berne Fransson, LC Uppvidinge,

som ordförande och Berne skall också arbeta med att bilda nya klubbar. I kommittén ingår

även Göte Larsson, LC Virserum, som medlemsordförande (rekrytering och medlemsvård) och Lennart Polstedt, LC Sävsjö, som arbetar med utbildning.

Kommittén för hjälpverksamhet har Bo Håkansson, LC Gamleby-Överum, som ordförande och som också skall arbeta med internationella frågor. I kommittén ingår även Åke Hultqvist, som är vald av distriktsmötet till ledamot i styrelsen för Lions forskningsfond mot folksjukdomar.

Kommittén för ungdomsverksamhet har Åke Grönkvist, LC Vetlanda , som ordförande och som skall arbeta med ungdomsfrågor. I kommittén ingår även Edor Oscarsson, LC Växjö/Dacke, som skall arbeta med Lions Quest och narkotikafrågor.

Jan-Erik Thoft, LC Karlskrona/Jarramas, kommer att fortsätta att arbeta med IT och

Torgny Rönnestad, LC Hultsfred, med PR/Info.

Zonerna har valt följande zonordföranden.

ZO 1 Per Nilsson, LC Sölvesborg

ZO 2 Arne Johansson, LC Uppvidinge

ZO 3 Per Erik Arbin, LC Nybro

ZO 4 Anders Dahlström, LC Målilla-Mörlunda

ZO 5 Mats Danielsson, LC Eksjö

ZO 6 Per-Olof Andersson, LC Västervik

Den 4 juni hade vi distriktsrådskonferens, då föregående års distriktsråd och det pågående rådet hade överläggningar. Distriktsrådet drog då upp riktlinjerna för nästa år.

Under två veckor i slutet av augusti kommer vi att genomföra utbildning för presidenter, sekreterare och kassörer. Utbildningarna kommer att ske zonvis under Lennart Polstedts ledning. Vid två tillfällen (i juni och september) kommer Lennart Polstedt även att ha utbildning för zonordförandena.

Ett seminarium för distriktens IR-ansvariga kommer att hållas i september.

Som ni ser ovan har vi planerat för det kommande verksamhetsåret och jag tror att samtliga funktionärer skall vara motiverade och väl utbildade för sina uppdrag.

Tillsammans skall vi i distriktsrådet göra allt för att skapa goda förutsättningar för att Lionsklubbarna skall kunna göra ett bra arbete!

Distriktsrådsmöte

Distriktsrådet sammanträder nästa gång fredagen den 23 september 2005 i Kosta.

Distriktsmöte

Nästa distriktsmöte kommer att hållas lördagen den 24 september i Lessebo.

Boka dagen redan nu. Det är viktigt att alla klubbar är representerade vid mötet. Det är ju vid distriktsmötet som Lions fattar sina beslut och det är då som klubbarna kan göra sin röst hörd!

Vem vill ha besök?

Vi fortsätter även i år med blanketten ’Vi vill ha besök!’. Det är min målsättning att alla klubbar skall ha haft besök av någon från distriktet (förutom av ZO) under verksamhetsåret. Bjud därför in någon till ett klubbsammanträde! Fyll i blanketten och sänd den tillbaka till mig.

Varumärkeskampanj

Riksmötet i Halmstad beslutade att vi skall genomföra en Varumärkeskampanj. Då skall vi informera om vad Lions gör och står för. Under veckoslutet den 8-9 oktober kommer Multipeldistriktet att genomföra ett seminarium för alla Zonordföranden och ordföranden i Kommittén för framtid, utveckling och utbildning. Kampanjen kommer senare att genomföras genom annonser i viss dags- och fackpress. För att Varumärkeskampanjen skall lyckas tror jag att det är väldigt viktigt att klubbarna kompletterar annonseringen med trevliga aktivteter. Det är på hemmaplan som Lions möter andra människor och det är då vi kan berätta om vad Lions är och hur roligt det är att vara Lions! Men då är det viktigt att alla Lionsmedlemmar har goda kunskaper om Lionsrörelsen. Börja därför verksamhetsåret med att planera någon rolig och bra aktivitet samt repetera Stegen-utbildningen!

Jag ser fram mot ett intensivt verksamhetsår i Lions.

Tillsammans skall vi föra Lions framåt!

Men - börja verksamhetsåret med att ha en skön sommar!!

Distriktsguvernör

14/7 2005