Skip to Content

Nyhetsbrev nr 2, augusti

Hej alla Lions i distrikt 101-SM.

Allra först vill jag framföra en hälsning från internationelle Presidenten Ashok Mehta!

Val
Vid Lions 88:e convention i Hong Kong valdes Ashok Mehta från Mumbai i Indien till internationell President. Jimmy M. Ross från Texas valdes till förste vice President och

Mahendra Amarsuria från Sri Lanka valdes till andre vice President.

Internationella styrelsen består dessutom av 33 direktorer, som väljs på två år. Europa har fem platser i styrelsen och vid Convention i Hong Kong valdes tre nya direktorer - från Ungern, Tyskland och Frankrike. De fem nordiska länderna delar på ett mandat och platsen cirkulerar mellan länderna. Vid riksmötet i Halmstad valdes Jan-Åke Åkerlund, LC Malmö/Malmöhus, till kandidat i Internationella styrelsen och val äger rum vid convention i New Orleans nästa år.

Besök av internationelle Presidenten
Den första klubben i Europa bildades i Stockholm 1948. Internationella Presidenten brukar

därför besöka Sverige varje år. Internationelle Presidenten Ashok Mehta besöker Sverige

den 13-14 augusti. Alla Lions är välkomna att delta i ’Meet the President’ lördagen den 13 augusti klockan 18 i Upplands Väsby!

Passion att växa
Internationella Presidenten har som måtto ’Passion to Excel’ (’Passion att överträffa’) och Presidentens logga finns uppe till höger. Verksamhetsmålet har fem delmål och bland dem finns ’Passion att växa’. Presidentens slogan för detta delmål är PLUS EN, det vill säga att varje klubb skall öka med en medlem netto och varje distrikt skall öka med en klubb. Målet är även att få

50 000 nya kvinnliga lionmedlemmar. För vårt distrikt innebär detta att vi skall ha nettoökning med 41 medlemmar och en ny klubb vid verksamhetsårets slut. Dessutom skall antalet kvinnliga medlemmar öka.

Jag uppmanar klubbarna att med största kraft arbeta mot dessa mål!

Sight First
Kampanjen för Sight First startades av Lions år 1989 för att bekämpa blindhet, som kan förebyggas och gav 143 miljoner dollar från Lions. Sight First har varit både effektivt och framgångsrikt. Således har Sight First till exempel delat ut 160 miljoner dollar till 698 projekt i 80 länder, återställt synen för 4,6 miljoner personer med gråstarr, förhindrat allvarliga synförluster för 20 miljoner människor och givit 65 miljoner behandlingar mot flodblindhet. Lions anses därmed vara världsledande inom ögonvården.

Cirka 37 miljoner människor är blinda idag och statistiskt blir ett barn blint varje minut. Men minst 80 procent av blindhet är reversibel eller kan förebyggas. Vid convention i Hong Kong beslutades därför om en världsomspännande satsning för att samla in 150 miljoner dollar och ett tilläggsmål på 50 miljoner dollar för en fortsättning och utveckling av Sight First-programmet. Under verksam-hetsåret 2005-2006 kommer Lions att planera för verksamheten och insamlingsverksamheten för Kampanj Sight Firts II kommer att börja på allvar under verksamhetsåret 2006-2007 och fortsätta under 2007-2008.

Convention

Convention är Lions Clubs Internationals högsta beslutande organ. Convention hålls varje år – i år således i Hong Kong och nästa år i New Orleans. Vid öppningsceremonin i Hong Kong var 22 000 personer närvarande. Internationelle Presidenten hälsade välkommen och förklarade convention för öppnat. Fanor från Lions alla länder och områden fördes in i parad. Som sista fana och företrädare för Lions 194:e land kom Sudan. Verkligen en imponerande fanparad! När convention hade beslutat om Kampanj Sight First II signalerade Dr Lee, som är kampanjens internationelle ordförande, starten med ett slag på en stor gonggong. Han förklarade att gonggongslaget i många asiatiska kulturer symboliserar både ’uppvaknande’ och ’medkänsla’. Vid ett convention får man förståelse för Lions stora internationella omfattning och det skapas många kontakter mellan enskilda medlemmar.

Från Sverige deltog tio blivande distriktsguvernörer och 36 andra personer, varav 16 som vunnit sina resor i distriktens conventionlotterier. Från vårt distrikt deltog Edor Oscarsson och Olle Sandberg från LC Växjö/Dacke. Det är viktigt att många lionsmedlemmar får möjlighet att delta i ett convention - för att utöva sin rösträtt, delta i stora övergripande beslut och att uppleva stämningen vid convention.

Conventionlotteri

För att göra det möjligt för flera Lions att delta i convention, har distriktet brukat ordna ett conventionlotteri. Vid distriktsmötet i september skall vi besluta om vi skall ordna ett sådant lotteri, där vinsten är en resa till convention i New Orleans.

Ledarskapsutbildning
Den 6-10 november kommer en ledarskapsutbildning att genomföras i Stuttgart, Tyskland, för de som varit klubbpresident men ännu inte varit vice distriktsguvernör. Om ni har förslag på intresserade kandidater så hör av er. Ansökningen skall vara LCI tillhanda senast den 22augusti.

All undervisning sker på engelska eller tyska.

Distriktsmöte

Distriktets klubbar kallas till distriktsmöte lördagen den 24 september i Lessebo.

Program bifogas. Det är viktigt att alla klubbar är representerade vid mötet. Det är ju vid distriktsmötet som Lions fattar sina beslut och det är då som klubbarna kan göra sin röst hörd!

Bästa lionhäsningar!

Distriktsguvernör