Skip to Content

Nyhetsbrev nr 4, oktober

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Distriktsmöte

I lördags, den 24 september, höll vi distriktsmöte i Lessebo och bland annat presenterade distriktets kommittéer sina verksamhetsplaner. Jag vill rikta ett stort tack till LC Lessebo-Hovmantorp för att ni arrangerat distriktsmötet så fint! Och ett stort tack även till lion Sven-Erik Karlsson, som ledde förhandlingarna på ett förträffligt sätt!

Kongresslotteri

Distriktsmötet beslutade att anordna ett kongresslotteri. Mötet beslutade rekommendera att varje klubb köper en andel i lotteriet per tio medlemmar. Lotterna kostar 300 kronor styck och betalas till distriktskassören. Vinsten är en resa för delegater till Convention 2006. Dragning i lotteriet kommer att ske vid distriktsrådets sammanträde i slutet av januari 2006.

Tältprojektet

Lions har slutit ett samarbetsavtal med Statens Räddningsverk om att skicka iväg tält, som är försedda med Lions emblem, vid katastrofer. Lions har köpt 90 sommartält och 75 vintertält, som lagras hos Räddningsverket på Landvetters flygplats. Lions har även beslutat att köpa ökentält för de 476 000 kronor, som samlats in från klubbar och företag. Vid distriktsmötet erhöll LC Alvesta, Borgholm, Braås och Uppvidinge diplom för att de bekostat inköp av tält. Jag gratulerar klubbarna till den fina insatsen och utmärkelsen samt uppmanar distriktets klubbar att stödja denna aktivitet!

Casa Minunata

Klubbarna kan sälja handdukar och badlakan med hög kvalitet till förmån för Lions projekt

Casa Minunata. Nettopriser till Lions är 40 kronor för handduken och 120 kronor för badlakanet.

Produkterna visades vid riksmötet i Halmstad och lion Willy Lindgren, LC Västervik, visade och sålde dem vid distriktsmötet i Lessebo. Beställ handdukar och badlakan hos lion Willy!

Nya medlemmar

Under september har vi fått nya medlemmar i Lions:

Göran Nilsson, LC Vimmerby

Greger Persson, LC Vimmerby

Kjell Bexell, LC Vimmerby

Bo Lindström, LC Vimmerby

Jag hälsar er välkomna till Lions och hoppas att ni skall trivas i er klubb och få stort utbyte av ert engagemang i Lions!

Melwin Jones Fellows

LC Karlskrona/Jarramas har delat ut Melwin Jones Fellow till Britt-Louise Ericsson

och Ove Hansson. Tack för fina insatser för Lions och grattis till utmärkelsen!

Liondagen 8 oktober

Lions över hela världen firar den 8 oktober som Liondagen. Jag föreslår att klubbarna uppmärksammar Liondagen genom att ordna aktiviteter och skriva artiklar i tidningarna den dagen. Inled Varumärkeskampanjen redan nu och informera om vad Lions står för och vad vi gör!

Motioner till Riksmötet
Jag vill påminna om att motioner till Riksmötet skall adresseras till guvernörsrådet och vara distriktsguvernören tillhanda senast den 31 oktober.

Besök i klubbar

Under oktober månad kommer jag att besöka LC Eksjö.

25-årsjubileum

LC Bräkne-Hoby chartrades den 14 juni 1980 och LC Mörlunda-Målilla chartrades den 12 maj 1980. Klubbarna fyller således 25 år.

Jag gratulerar LC Bräkne-Hoby och LC Mörlunda-Målilla till de 25 åren och önskar klubbarna

all framgång under kommande år!

Tsunami-katastrofen i Sydostasien - LCIF.

Svenska lionklubbar har samlat in 7 730 000 kronor till tsunamikatastrofens offer i Sydost-

asien. Pengarna har betalats in till LCIF. Det totala donerade beloppet från Lions och andra är

USD 12 miljoner. Pengarna kommer nu att användas i återuppbyggnadsarbetet bland annat på följande sätt.

Lokala Lions Clubs har med stöd av LCIF byggt 205 bostäder i Aceh i Indonesien.
I Banda Aceh kommer 150 bostäder att byggas.
I Tanah Pasir i Indonesien ska det byggas en by med 150 bostäder.
På Sri Lanka planeras 3000 bostäder. Mer än 500 har redan påbörjats.
På ön Lanta i Thailand byggs en by för fiskare och jordbrukare. LCIF bidrar med
USD 900 000.

Orkanen Katrina - LCIF

Just nu pågår insamling till stöd för människorna som utsatts för orkanen Katrina. Donationer hos LCIF fram till och med den 30 november 2005 till förmån för de drabbade berättigar till erkänsla i form av Melvin Jones Fellowship.

Medlemsregistret

Vårt nya svenska medlemsregister börjar nu ta form. IT-gruppen beräknar att registret kan tas i bruk i slutet av oktober. Som en förberedelse skall alla klubbar snarast lämna namn på register-ansvarige på info@lions-sm.nu. Klubbens registeransvarige får då ett lösenord för att kunna göra registreringar och m-rapporter. En manual till registret finns på distriktets hemsida, www.lions-sm.nu/manual.

Multipeldistriktets hemsida

Lions hemsida är nu klar och har adress: www.lions.se

Här finns mycket information både på den offentliga sidan och på medlemssidan. Klubbarna kan till exempel enkelt lägga in sina aktiviteter i ett kalendarium. Utnyttja denna informationskanal!

Distriktsguvernör