Skip to Content

Nyhetsbrev nr 5, november

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Protokoll från klubbarna

Verksamheten ute i klubbarna har nu kommit igång ordentligt efter sommaruppehållet. Det märks tydligt i de protokoll, som nu kommer in. Det är intressant att läsa hur verksamheten löper på i klubbarna. Det är även roligt att se att ni har trevliga klubbsammanträden och fina aktiviteter.

Vi har dock inte fått in alla protokoll från samtliga klubbar, men det blir säkert bättring härvidlag.

Medlemsregistret

Medlemsregistret är nu igång och klubbarna kan uppdatera befintliga medlemmar och klubbuppgifter. M-registreringen kan starta i början av november och IT-ansvarige Thoft kommer att meddela klubbarnas registeransvariga. Då är det viktigt att klubbarna för in korrekta uppgifter i vårt nya register.

Varumärkeskampanjen – Lionmärket

Fortsätt Varumärkeskampanjen! Fortsätt med att ha trevlig klubbsammanträden samt roliga och bra aktiviteter. Informera tidningar, radio och TV så att Lions får uppmärksamhet. Jag tycker att Lions har synts i medierna en hel del i höst och det är bra. Fortsätt med det!

Nu under november kommer VDG Johnny och ZO Mats Danielsson att informera vid sex zonmöten om kampanjen. Sedan får vi stöd av en central annonsering på nyåret. Vi skall visa vad Lions gör och står för! Och Du: Bär Lionmärket!

Nu under hösten har vi möjlighet att påverka Lionsrörelsen genom att skriva motioner och nominera kandidater till olika poster. Det är viktigt att demokratin och medbestämmandet i Lions fungerar.

Nomineringar - MD

Vid riksmötet i Trollhättan kommer vissa befattningshavare inom multipeldistriktet att väljas.

Nomineringar skall vara distriktsvalsnämndens ordförande Sigvard Johansson, LC Alvesta, tillhanda senast den 31 december 2005. Riksvalsnämndens nomineringsunderlag och -blankett

finns att hämta på distriktets hemsida.

Motioner till distriktsmötet

Motioner till distriktsmötet i april skall vara distriktsguvernören tillhanda senast

den 31 december 2005.

Lions Quest

Lions tema under detta verksamhetsåret är ju ’Lions mot våld och droger’. Lion Quest-utbildningen riktar sig i första hand till ungdomar och genom skolan finns en bra möjlighet att ge ungdomarna en bra grund för egna värderingar och ställningstaganden mot just våld och droger.

Gymnasiematerialet är nu klart. Lion Quest-utbildningen finns numera anpassat i kursmaterialet ’Tillsammans’. Det är bra om klubbarna startar LQ-utbildningar, och även för gymnasielärare. Materialet kan också användas för föreningsledare.

Om klubben bytt eller utsett LQ-ansvarig skall ni anmäla namn, adress telefonnummer och

e-postadress till edor.oscarsson@bredband.net

Lion Mint

För att förbättra ekonomin i klubbarna är försäljning av Lion Mint en bra inkomstkälla. Det är lätt att sälja Minten och de ger en bra inkomst till kassan och betalar dessutom administrations-kostnaderna för Lion Quest i Sverige. Se www.lions-quest.se

Ungdomsutbyte

Ordföranden för multipeldistriktets ungdomsverksamhet (YED) Hans Folkesson har nu skickat ut programmet för Lions lägerverksamhet under sommaren 2006 till klubbarna. Sverige har ca 95 platser fördelade på Europa, Australien/Nya Zeeland, Japan, Canada och USA. Inom Sverige kommer tre läger att ordnas. YED hoppas att de svenska klubbarna kan skicka fem svenska ungdomar till vart och ett av lägren. Det är en stor upplevelse för våra ungdomar att få åka på ett läger. Jag uppmanar därför klubbarna att anmäla ungdomar till de olika lägren!

Anmälningsblankett hämtas på nätet och skickas in senast i december.

Lions fototävling om miljö

Det finns säkert flera duktiga fotografer ute i klubbarna! Nu kan ni delta i ’Lions fototävling om miljö’. Skicka in ett originalfotografi (färg eller svart och negativ/.jpg), som beskriver ”stolthet och engagemang i arbetet att förbättra, skydda och bevara miljön som vi lever i”. Det finns fem kategorier att tävla i: landskap (stad eller natur), djurliv, växtliv, väderfenomen och en passion för vår värld (detta års speciella tema). Fotografiet och en beskrivning på max 25 ord skickas till distriktet senast den 1 januari 2006 (och skall vara LCI tillhanda senast den 1 mars 2006).

Vinnande fotografier kommer att ställas ut vid Convention i Boston 2006.

Nya medlemmar

Under oktober har vi fått nya medlemmar i Lions:

Johan Braun, LC Karlskrona

Börje Gustavsson, LC Karlskrona

Joakim Appelkvist, LC Bräkne-Hoby

Jag hälsar er välkomna till Lions och hoppas att ni skall trivas i er klubb och få stort utbyte av ert engagemang i Lions!

Melwin Jones Fellows

LC Olofström har delat ut Melwin Jones Fellow till Göte Nilsson och Kjell Olsson.

LC Bräkne-Hoby har delat ut Melwin Jones Fellow till Christer Svantesson och Greger Andersson. Tack för fina insatser för Lions och grattis till utmärkelsen!

Besök i klubbar

Under november månad kommer jag att besöka LC Västervik, VDG Johnny Orthagen att besöka LC Uppvidinge och PR/Info Torgny Rönnestad att besöka LC Emmaboda. VDG Johnny har även besökt LC Mönsterås i samband med deras 50-årsjubileum. MO/RetO Göte Larsson har besökt

LC Högsby och LC Mariannelund.

50-årsjubileum

LC Ryd chartrades den 11 november 1955 och LC Emmaboda chartrades den 22 november 1955. Klubbarna fyller således 50 år.

Jag gratulerar LC Ryd och LC Emmaboda till de 50 åren och önskar klubbarna all framgång

under kommande år!

Många klubbar har huvuddelen av sina aktiviteter förlagda till slutet av året; vi säljer julkort, kärvar, ordnar luciafirande och julmarknader mm.

Jag önskar er lycka till med dessa aktiviteter!!

Distriktsguvernör