Skip to Content

Nyhetsbrev nr 6, december

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Varumärkeskampanjen

Lions kontor har tagit fram en ny folder som heter ’Lions – människor som du’ som beskriver Lions ur ett svenskt perspektiv samt en t-tröja med Lions logga på bröstet och www.lions.se på ryggen. Artiklarna kan användas vid våra aktiviteter och under Varumärkeskampanjen. Klubbarna kan beställa upp till 300 exemplar av foldern mot portokostnad. Tröjan kostar 75 kronor /styck.

Jordbävningen i Pakistan

Lions i Sverige hjälper de som drabbats av jordbävningen i Pakistan genom att skicka tält. Dessutom har Katastrofberedskapen betalat 150 000 kronor vid TV4-insamlingen. Lions blev

då omnämnt i sändningen för att ha lämnat det största enskilda bidraget.

Hittills har Lions överlämnat 75 tält till Pakistan. Lions har därefter beställt 100 tält (leveranstid

två månader) ur Katastrofberedskapen, 25 tält för medel inkomna till multipeldistriktet under tidigare period och 150 tält för medel som kommit in till multipeldistriktets kassa och till 90-kontot.

Klubbarna i distriktet har hittills (genom Distriktskassören) bidragit med 150 000 kronor.

Det är ett fint resultat. Insamlingen fortsätter dock och bidrag kan sättas in antingen på multipeldistriktets bankgirokonto eller på Hjälpfondens 90-konto! Nya affischer med vädjan om bidrag till tält till Pakistan kan ni hämta på hemsidan.

Nomineringar - MD

Vid riksmötet i Trollhättan kommer vissa befattningshavare inom multipeldistriktet att väljas.

Jag påminner om att nomineringar skall vara distriktsvalsnämndens ordförande Sigvard Johansson, LC Alvesta, tillhanda senast den 31 december 2005.

Nomineringar - DM

Vid distriktsmötet i april i Karlskrona skall distriktsguvernör och vice distriktsguvernör väljas.

Nominering av kandidater till dessa poster skall vara distriktsvalsnämndens ordförande

Sigvard Johansson, LC Alvesta, tillhanda senast den 31 januari 2006.

Motioner till distriktsmötet

Motioner till distriktsmötet skall vara distriktssekreterare Johnny Orthagen tillhanda senast

den 31 januari 2006.

20-årsjubileum

LC Braås chartrades den 9 december 1985 och fyller således 20 år.

Jag gratulerar LC Braås till de 20 åren och önskar klubben all framgång under kommande år!

Nya medlemmar

Vi har fått nya medlemmar i Lions:

Jan Almqvist, LC Hultsfred

Anja Bartsjö, LC Karlskrona/Jarramas

Jörgen Harnemark, LC Ronneby

Jag hälsar er välkomna till Lions och hoppas att ni skall trivas i er klubb och få stort utbyte av ert engagemang i Lions!

Melwin Jones Fellows

LC Karlskrona/Jarramas har delat ut Melwin Jones Fellow till Lars Thor.

Tack för fina insatser för Lions och grattis till utmärkelsen!

Besök hos klubbar

Under december månad kommer jag att besöka LC Ronneby och LC Vetlanda.

Lycka till med alla aktivteter, som klubbarna har nu i december!!

Slutligen önskar jag er alla en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!!!

Distriktsguvernör