Skip to Content

Nyhetsbrev nr 7, januari

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Tack och god fortsättning

Nytt år – 2006. Ett nytt kalenderår tar vid och Lions verksamhetsår går in på sin andra halva.

Tack för fina insatser under den första delen av verksamhetsåret och jag önskar er alla ett riktigt gott Lionår 2006!!

Varumärkeskampanjen

De första annonserna i Varumärkeskampanjen var införd redan den 28 och 29 december. Det var en helsida, som var införd i alla kvällstidningar i hela Sverige. Tidningarna hade då en TV-bilaga och den upplagan har många läsare. Ni kan se annonsen på Lions hemsida. Nu i januari fortsätter Varumärkeskampanjen med annonsering en gång i månaden fram till och med maj månad. Nu är det viktigt att klubbarna tar vara på intresset för Lions, som annonserna skall generera. Klubbarna och enskilda måste passa på att visa upp sig och informera om Lions. Nummer 3 av tidningen The Lion har redigerats för att kunna spridas bland allmänheten och då informera om vad Lions står för och uträttar. Kom ihåg att Varumärkeskampanjen har tre viktiga syften:

1/ Sprida kunskap om Lions, 2/ få fler bidragsgivare och 3/ få fler medlemmar.

Det är nu vi har möjligheterna! Tag vara på dem! Var stolta Lions och berätta det för andra!!

Därutöver tror jag att det är viktigt att klubbarna har trevliga klubbsammanträden samt roliga och bra aktiviteter. Vi skall sträva mot att utveckla klubbarna och försöka bli lite bättre än förra året. Det måste vara roligt att vara Lions! Träffas, Trivas, Tjäna!

Sight First II

Kampanjen Sight First II har kommit igång och mer än 9 miljoner US-dollar har samlats in. Kampanjen syftar ju till att bekämpa blindhet och bistå människor som behöver ögonvård.

I vårt distrikt är IPDG Åke Hultqvist koordinator, och tillsammans med PDG Berne Fransson, planeras nu kampanjen. Jag förslår att klubbarna redan under detta verksamhetsåret ordnar en särskild insamlingsaktivitet till förmån för Sight First II. Alla klubbar som samlar in minst 2 000 USD till kampanjen kommer att få tygmärket ’Vision for all’, som kan sättas på klubbstandaret.

LEO – Barndiabetesfonden

Under förra verksamhetsåret bildades den första LEO-klubben i vårt distrikt – LEO Sölvesborg. LEO-klubben har kommit igång fint och har under hösten haft en insamling till förmån för Barndiabetesfonden. LEO har nu samlat in mer än 10 000 kronor. I en julhälsning från LEO Sölvesborg utmanas klubbarna i distriktet att bidraga med minst lika mycket.

Antag den utmaningen!

Almanacka för 2006

En almanacka för 2006 har producerats av projektgrupp en för Novozybkov och ges ut till förmån för projektet. Jag föreslår att klubbarna säljer denna almanacka! Den kostar 100 kronor och beställes genom Monika Antonsson, LC Vallentuna.

Lions världsomfattande välkomstdag

Lions arrangerar även i år Lions världsomfattande välkomstdag (29/4). Förra året var det flera distrikt som deltog i denna välkomstdag och hundratals nya medlemmar blev i samband med detta invigda som lionmedlemmar. I vårt distrikt kommer vi i år att ha en välkomstdag och kommer att uppmärksamma alla nya medlemmar vid distriktsmötet den 22 april. Alla nya medlemmar hälsas redan nu välkomna till distriktsmötet i Karlskrona!

Nya medlemmar

Vi har fått nya medlemmar i Lions:

Kent Aronsson, Karl-Eric Carlsson, Nils Liedholm, LC Vetlanda

Jan Andersson, LC Nybro

Jag hälsar er välkomna till Lions och hoppas att ni skall trivas i er klubb och få stort utbyte av ert engagemang i Lions!

Nordiska Samarbetsrådet (NSR)

Nordiska Samarbetsrådet är ett samverkansorgan för Lions i de fem nordiska länderna. Rådets målsättning är att förstärka och utveckla lionismen och den nordiska samhörigheten, att samarbeta i den internationella lionorganisationen samt att med gemensamma aktiviteter bistå hjälpbehövande. Nordiska Samarbetsrådet stödjer Orkester Norden och har till exempel gemensamt drivit projekten Baldzio Silas i Litauen, Maarja by i Estland och Minsk i Vitryssland. Nordiska Samarbetsrådet kommer att sammanträda 21-22 januari 2006 i Finland. Sveriges Lions kommer då att förslå att nordens Lions bygger en restaurangskola i staden Oradea i Rumänien.

Handikappstipendium

Vid riksmötet i Trollhättan kommer stipendierna Lions Bragdlejon att delas ut. Stipendierna skall delas ut till en manlig och en kvinnlig utövare av handikappidrott, som dels uppnått idrottsresultat av bragdkaraktär, dels genom andra särskilt förtjänstfulla personliga kvalifikationer och insatser varit föredöme för övriga handikappidrottare.

Har vi några duktiga handkappidrottare i distriktet? Känner ni i klubbarna till några sådana idrottare? Skicka in ansökan senast den 1 februari 2006.

Nomineringar - DM

Vid distriktsmötet den 22 april i Karlskrona skall distriktsguvernör och vice distriktsguvernör väljas. Jag påminner om att klubbarna skall nominera kandidater till dessa poster.

Förslagen skall vara distriktsvalsnämndens ordförande Sigvard Johansson, LC Alvesta,

tillhanda senast den 31 januari 2006.

Guvernörsrådsmöte i Karlskrona

Guvernörsrådet kommer att ha sammanträde den 25-26 februari i Karlskrona. Alla Lions i distriktet inbjudes att närvara vid sammanträdet. Inbjudan, ärendelista och anmälningsblankett finns på www.lions.se

Till sist och än en gång: lycka till med Lionarbetet och ett gott nytt Lionår 2006!

Distriktsguvernör