Skip to Content

Nyhetsbrev nr 9, mars

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Distriktsmöte

Distriktets klubbar kallas till distriktsmöte lördagen den 22 april i Karlskrona.

Inbjudan från LC Karlskrona och LC Karlskrona/Jarramas samt program bifogas.

Anmäl klubbens delegater senast den 31 mars 2006!

Varje klubb, som fullgjort sina ekonomiska skyldigheter, har rätt till representation vid distrikts-mötet. De representanter, som utsetts till klubbens delegater, har rösträtt. Klubben har rätt till en delegat för varje helt tiotal medlemmar i klubben (den 1 augusti), vilka varit medlemmar minst ett år och en dag, samt ytterligare en delegat om det överskjutande antalet medlemmar är minst fem.

Det är viktigt att alla klubbar är representerade vid mötet. Det är ju vid distriktsmötet som Lions fattar sina beslut och det är då som klubbarna kan göra sin röst hörd!

Lions världsomfattande välkomstdag

Lions arrangerar även i år Lions världsomfattande välkomstdag. I vårt distrikt kommer vi i år

att ha en välkomstdag och kommer att uppmärksamma alla nya medlemmar vid distriktsmötet

den 22 april. Alla nya medlemmar hälsas redan nu välkomna till distriktsmötet i Karlskrona!

Varumärkeskampanjen

Lionsannonser har varit införda i kvällstidningarna vid flera tillfällen och i tidningarna ICA-kuriren, Villaägaren och Svensk Golf under februari. Ytterligare en annons kommer i tidningen Hus & Hem den 16 mars. Har Du frågat någon villaägare eller golfare om de läst annonsen om Lions?

Tag kontakt med människor och börja informera om Lions - om vad vi är och gör!

Några vill kanske bli nya medlemmar!

Rabatter på inträdesavgifter

För att stödja klubbarna i deras rekryteringsarbete har den internationella styrelsen beslutat att

under återstoden av verksamhetsåret ge en rabatt med 25 USD dels på inträdesavgiften för tidigare medlemmar i klubben, dels på inträdesavgiften för partner till en medlem i klubben.

Nya medlemmar

Vi har fått nya medlemmar i Lions:

Jan Lind och Thomas Palmqvist, LC Bräkne-Hoby

Gunilla Larsen, LC Sölvesborg

Kerstin Nitterius och Anna Wååg-Palmér, LC Vimmerby/Linnea

Bengt Eskilsson och Håkan Andersson,LC Färjestaden

Britt-Marie Johnsson, LC Ronneby

Hans Porsling och Andrzej Umiastowski, LC Virserum

Jag hälsar er välkomna till Lions och hoppas att ni skall trivas i er klubb och få stort utbyte av ert engagemang i Lions!

Enligt MO Göte Larsson är vi nu 1 310 medlemmar i distriktet och det innebär en nettoökning med 19 medlemmar. Enligt klubbarnas protokoll är ytterligare medlemmar på väg in under våren.

Vår målsättning är att vi skall ha 41 nya medlemmar under verksamhetsåret. Så förtröttas inte med medlemsvärvningen!

Sedan måste vi ha trevligt i Lions! Vi skall försöka ha intressanta klubbsammanträden med effektiva förhandlingar och med föreläsare eller studiebesök då och då. Klubbarna skall också sträva efter att ordna trevliga och bra aktiviteter. Det är viktigt att medlemmarna trivs i sin klubb!!

LEO

LEO-klubben i Sölvesborg tog in tio nya medlemmar vid ett möte i februari.

Jag tycker att det är väldigt roligt och hälsar er alla hjärtligt välkomna till LEO och hoppas att ni skall trivas i klubben!!

Ur protokollen

Det är intressant att läsa protokollen från klubbarna. Där får vi en bild av verksamheten som klubbarna bedriver. Det är därför viktigt att klubbarna skickar protokollen ordentligt.

Härförleden läste jag att LC Torsås, Karlshamn och Sävsjö alla hade 88 procent närvarande vid sina klubbsammanträden. Det var roligt att läsa att så många kommit till klubbarnas möten!

LC Aneby har samlat in 50-öringar till ett belopp om nästan 1 300 kronor och

LC Vimmerby/Linnea med nästan 1 000 kronor. Det är bra resultat!

(I multipeldistriktet har endast 44 000 kronor samlats in).

Lions Mint

Jag föreslår att klubbarna säljer Lions Mint! Det betyder dels lättförtjänta pengar för klubben, dels får vi in pengar till Lions Quest så att Lions kan ordna fler kurser för att stödja våra ungdomar och stödja Lions arbete mot droger. En kartong med Pepparmint innehåller 576 rullar och med ett försäljningspris om 10 kronor blir klubbens vinst 3 710 kronor! Så sälj Lions Mint!

Besök hos klubbar

Under mars månad kommer jag att besöka LC Lessebo-Hovmantorp och LC Hultsfred

samt LC Ronneby i samband med klubbens 50-årsfirande.

IPDG Åke Hultqvist kommer att besöka LC Nässjö. VDG Johnny Orthagen kommer att besöka

LC Ryd och delta i deras 50-årsfirande.

Kongresslotteriet

Tiden för försäljning av andelar i kongresslotteriet har förlängts och dragning kommer att ske vid distriktsrådets sammanträde den 15 mars. Jag uppmanar nu klubbarna att göra en slutspurt och köpa flera andelar, så att vi kan bekosta resan för en delegat från vårt distrikt!

Som får åka med VDG Johnny med flera till Lions världskongress i Boston!

Distriktsguvernör