Skip to Content

Nyhetsbrev nr 11, maj

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Distriktsmötet

Lördagen den 22 april hölls distriktsmöte i Karlskrona. 112 delegater från 36 klubbar deltog.

Förmiddagen inleddes med att landshövding Ingegerd Wärnersson höll ett mycket trevligt tal och hälsade välkommen till Blekinge. Bengt Winnow från Kustbevakningen, föreläste initierat om hur myndigheterna bekämpar narkotika och människohandel. Talen inramades av sång av

Ton-åringarna från Kulturskolan och musik av Harold Jefta och Martin Karlsson. Jefta berättade att kommit till Sverige helt utblottad och att han då fått en klarinett av Lions, så att han kunde börja sina studier till musikdirektör. Harold Jefta skattade sedan dess Lions mycket högt!

Dagen avslutades med en mycket trevig bankett, då ett 50-tal Lions åt och drack gott samt virvlade runt till toner från Nizzarna.

Ett stort tack till LC Karlskrona och LC Karlskrona/Jarramas för ett väl genomfört distriktsmöte!

Under efter eftermiddagen hölls distriktsmötesförhandlingar.

VDG Johnny Orthagen hade inför distriktsmötet meddelat att han inte ställer upp för val till distriktsguvernör under nästa verksamhetsår. Något val kunde därför inte äga rum.

Distriktsrådet kommer att sammanträda den 12 maj 2006 för att till Lions Clubs International lämna förslag på behörig ersättare.

Lion Sören Fohlström, LC Karlshamn, valdes till vice distriktsguvernör för verksamhetsåret

2006-2007.

Zonordföranden har valts tidigare och ingår i distriktsrådet under nästa verksamhetsår:

Zon 1 Steve Ohlsson-Kruse, LC Olofström.

Zon 2 Thomas Renemark, LC Rottne

Zon 3 Rolf Halle, LC Kalmar

Zon 4 Lennart Redborn, LC Mönsterås

Zon 5 Lena Gustavsson, LC Aneby

Zon 6 Lotta Bruse, LC Vimmerby/Linnea

Distriktsmötet beslutade rekommendera klubbarna att betala följande till distriktskassören:

Lions Forskningsfond 50 kronor/medlem

Ungdomsläger 2007 1 000 kronor/klubb

Värdfamiljer 250 kronor/klubb

Diabeteslägret 4 500 kronor/klubb

Astmalägret 0 kronor (eftersom lägret blev inställt 2006)

IPDG Åke Hultqvist delade ut Lejonkulan, som är distriktets vandringspris till en särskilt förtjänt

klubb, till LC Emmaboda. Klubben har i mer än 20 år bjudit deltagarna i Diabeteslägret på frukost innan de åker iväg!

Även jag gratulerar LC Emmaboda till en fin aktivitet!

Förhandlingarna leddes med sedvanlig bravur av lion Sven-Erik Karlsson, LC Kalmar/Unionen.

Tack Sven-Erik för gott arbete!

Varumärkeskampanjen

ZO Mats Danielsson, som är koordinator i distriktet för Varumärkeskampanjen, informerade under distriktsmötet om vad klubbarna hittills åstadkommit under kampanjen. Lion Mats pekade på många klubbar, som på olika sätt gjort fina insatser. Särskilt nämnde han LC Sölvesborg, som bildade en LEO-klubb under förra verksamhetsåret. LEO-klubben har nu 15 medlemmar och har samlat in 38 000 kronor. LP Monica Jönsson fick motta ett pris av lion Mats för klubbens fina arbete under Varumärkeskampanjen.

Ja, ni utför verkligen ett fint arbete i klubbarna och lyfter fram Lions på olika sått. Jag hoppas att ni kämpar vidare med Lionsarbetet och har bra aktiviteter och trevliga klubbsammanträden!!

Även jag gratulerar LC Sölvesborg till fina aktiviteter!!

Riksmötet i Trollhättan

Riksmötet äger rum 25-26 maj I Trollhättan. Från distrikt 101 SM har 18 klubbar anmält sammanlagt 40 delegater. Torsdagen den 25 maj kommer två seminarier att äga rum. Därefter skall alla Lions marschera genom staden med alla våra Lionsfanor. Då kommer Lions säkerligen att synas och utgöra ett påtagligt inslag i gatubilden. Glöm därför inte att ta med klubbens lionfanor!

Därefter får vi vara med om ett Vattenpåsläpp och sedan följer invigning av Riksmötet.

Under fredagen hålls riksmötesförhandlingarna.

Lions världskongress

Vid distriktsrådets sammanträde den 15 mars förrättades dragning i Kongresslotteriet. Vinsten gick till LC Alvesta. Vid ett klubbsammanträde lottades vinsten ut bland medlemmarna i klubben och lion Arne Pettersson vann.

Jag gratulerar lion Arne, som tillsammans med sin sambo, åker till Lions världskongress i Boston!

Nya medlemmar

Vi har fått nya medlemmar i Lions:

Kjell Lundgren, LC Hultsfred

Lars Sällström och Erik Magnusson, LC Olofström

Monica Kennedy och Annica Mökander, LC Tingsryd

Kurt Erlandsson, LC Aneby

Jag hälsar er välkomna till Lions och hoppas att ni skall trivas i er klubb och få stort utbyte av ert engagemang i Lions!

Medlemsregistret

Enligt medlemsregistret har Lions hittills under verksamhetsåret fått 61 nya medlemmar i distriktet. Sammanlagt är vi därmed 1 308 medlemmar, varav 106 kvinnor.

Melwin Jones Fellows

LC Olofström har delat ut Melwin Jones Fellow till Åke Svensson, Per-Åke Persson och

Karl-Evert Andersson.

Tack för fina insatser för Lions och grattis till utmärkelsen!

Distriktsguvernör