Skip to Content

Nyhetsbrev nr 12, Juni

Hej alla Lions i distrikt 101 SM!

Riksmötet i Trollhättan

Vid riksmötet i Trollhättan valdes Anette Eiserman-Wikström till Guvernörsrådets ordförande.

Beslutet är historiskt för Sveriges Lions, då Anette är den första kvinna som valts till den posten!

Ett stort grattis till Anette!

Till vice ordförande valdes Kenneth Persson, LC Reng-Höllviken.

Riksmötet beslutade också att anta projektet ’Restaurangskolan i Oradea’ som NSR-projekt under tiden 2007-2009 och rekommenderade klubbarna att betala 10 kronor/medlem till projektet. Riksmötet rekommenderade även klubbarna att betala 100 kronor/medlem till Pengapåsen,

80 kronor/medlem till Katastrofberedskapen, 10 kronor/medlem till Oskarshamnslägret och

10 kronor/medlem till Orkester Norden. Riksmötet beslutade vidare att medlemsavgiften skulle vara oförändrade 235 kronor. 24 klubbar från distriktet var anmälda till riksmötet och kunde vara med och påverka besluten.

Sight First II

Kampanjen Sight First II skall pågå under tre år. Insamlingen av 50-öringar ingår i kampanjen och avslutades den sista april. Sveriges Lions samlade in 231 000 kronor. Målet för Sight First är satt till 1 500 kronor per medlem för de återstående två åren. Kampanjen fortsätter således nästa verksamhetsår och Guvernörsrådet har beslutat rekommendera klubbarna att sälja almanackor för

år 2007. Målet är att Lions i Sverige säljer en almanacka per medlem.

Det är mycket pengar som skall samlas in, så börja planeringen av kampanjen redan nu!

Distriktsrådet

Distriktsrådet beslutade den 12 maj att välja IPDG Åke Hultqvist som distriktsguvernör för nästa verksamhetsår. Åke kommer att tillträda som guvernör den 4 juli 2006.

PDG Berne Fransson kommer att arbeta som biträdande distriktsguvernör.

Den 13 juni kommer vi att ha en distriktstrådskonferens, då det nuvarande distriktsrådet och det tillträdande kommer att ha erfarenhetsutbyte och överlämning. Det är nu mycket viktigt att alla

- på grund av den uppkomna situationen - hjälps åt, så att vi kan fortsätta att flytta fram Lions positioner i distriktet!

Nya medlemmar

Vi har fått nya medlemmar i Lions:

Nils Erik Petersson, LC Borgholm

Kurt Fransson,LC Sävsjö

Lennart Tapper, Börje Johansson och Fredrik Gyllensten, LC Färjestaden

Ola Svensson, LC Bräkne-Hoby

Leif Danielsson, LC Nybro

Christer Eckerström, LC Vimmerby

Stefan Karlsson och Staffan Lindgren, LC Västervik

Jag hälsar er välkomna till Lions och hoppas att ni skall trivas i er klubb och få stort utbyte av ert engagemang i Lions!

Enligt medlemsregistret har distriktet per den 28 maj 1 313 aktiva medlemmar. Hittills har klubbarna tagit in 72 nya medlemmar. Det innebär en nettoökning med 19 medlemmar. Av klubbarnas protokoll framgår att ett antal nya medlemmar kommer att tas in under verksamhetsårets sista månad. Medlemmarnas medelålder är 63 år; 92 procent är män och 8 procent är kvinnor.

Distriktet hade som mål för verksamhetsåret att vi skulle ha en nettoökning med 41 medlemmar

(en ny medlem per klubb). Det målet kommer vi väl inte att uppnå, men av den rapport som jag fått av Jan-Erik Thoft framgår att endast fyra av tio distrikt har en nettoökning samt att vårt distrikt (!) har den största nettoökningen. Jag tycker att klubbarna har gjort ett bra jobb och jag hoppas att ni kämpar på bra även under nästa verksamhetsår! Som ni ser ovan är endast åtta procent av medlemmarna kvinnor, så bland kvinnorna finns det en stor rekryteringspotential. Som ett gott exempel vill jag nämna att LC Olofström avser att ta in fyra kvinnor som medlemmar nu i juni!

Dessutom måste vi sträva efter att sänka medelåldern i Lions!

Träffas, trivas, tjäna – tillväxt

Lions är en serviceklubborganisation. Det är därför viktigt att klubbarna fungerar väl. Jag anser att klubbarna bör ha klubbsammanträden med effektiva förhandlingar och bra program (till exempel studiebesök och något intressant föredrag) samt god mat. Aktiviterna bör vara roliga och väcka intresse hos allmänheten. Det skall vara roligt att vara Lions! Medlemmarna måsta trivs i sin klubb och då är jag övertygad om att då vill de även göra en bra arbetsinsats för Lions. Lions har under många år talat om tre T – Träffas, Trivas och Tjäna. Lions skall Träffas och Trivas – då är de beredda att Tjäna. Om klubbarna fungerar väl och vi har glada Lions då kan Lions också samla in mer pengar för sin hjälpverksamhet och vi kan få flera medlemmar. Då kan vi även få ett fjärde T

– Tillväxt!

Jag hoppas att alla Lions skall trivas i sin klubb och ha ett stort utbye av sitt engagemang i Lions! Lycka till med Lionarbetet!

Melwin Jones Fellows

LC Vimmerby har delat ut Melwin Jones Fellow till Boo Monell.

Tack för fina insatser för Lions och grattis till utmärkelsen!

Tack för detta verksamhetsåret och lycka till

Så går detta verksamhetsåret mot sitt slut och detta är mitt sista Nyhetsbrev. Jag vill tacka för det fina arbete, som ni utfört ute i klubbarna och jag vill tacka distriktsrådet för bra insatser. Tack alla Lions för den glädje och värme jag fått känna under verksamhetsåret! Ett särskilt tack vill jag rikta till IPDG Åke, som varit en god mentor under året! Åke gör dessutom en storartad insats för Lions genom att åta sig att vara distriktsguvernör under nästa verksamhetsår!

Jag önskar Dig verkligen lycka till och jag förutsätter att distriktsrådet stöttar sin DG på bästa sätt!

Tillsammans skall vi föra Lions framåt även under nästa år!

Jag önskar alla Lions med familjer en skön och avkopplande sommar och väl mött under nästa verksamhetsår!

Distriktsguvernör