Skip to Content

Nyhetsbrev nr 2 Augusti

Hej, alla Lions i distrikt 101SM.

Välkomna till ett nytt verksamhetsår fyllt av nya utmaningar.

Tillsammans ska vi skapa ännu ett nytt framgångsrikt år i distrikt 101SM.

Som jag skrev i mitt första nyhetsbrev så är det jag Åke Hultqvist DG 2004-2005 och Berne Fransson

DG 2003-2004 som har fått ert förtroende att vara ansvariga för distrikt 101 SM detta verksamhetsåret.

Jag är Distriktsguvernör och Berne är biträdande Distriktsguvernör.

Ni är alltid välkomna att kontakta någon av oss om det något som ni funderar på.

Distriktsrådets organisation.

Distriktets tidigare satsningar på enklare, tydligare och effektivare distriktsråd med tre kommittéer fortsätter även under detta verksamhetsåret.

I väntan på handboken, som kommer att delas ut på Distriktsmötet, bifogas en översikt avseende distriktets organisation för verksamhetsåret. Här finner ni vilka som är valda och utsedda till de olika posterna i distriktet. Vi ska tillsammans göra allt för att serva er ute i klubbarna och vara länken mellan MD 101 och klubbarna. Vi ser oss som ett resursteam som är tillsatta av er i klubbarna för att föra Lions framåt. Vi ska alla hjälpas åt att få ett större utbyte av allt kommande samarbete i distrikt 101SM.

Målsättningar för 101SM verksamhetsåret 2006-2007.

Dessa målsättningar hade jag satt up förra gången jag var DG. Men de tål att upprepas.

Jag själv och säkert flera av er ser som självklarheter i en framgångsrik Lionsklubb. Men det är tyvärr inte så överallt. Jag uppmanar därför alla Lionsklubbar att arbeta efter detta.
Aktivt klubbarbete med mycket TUT. (Träffas-Umgås-Trivas)

Nettoökning av medlemsantalet med minst 1 ny medlem per klubb.

Kvinnliga medlemmar i alla klubbar.

Bidra till att det bildas minst 1 ny Lionsklubb i distriktet inom en 2-årsperiod.

Insändande av M-rapport och protokoll i rätt tid varje månad.

Skicka in övriga rapporter i rätt tid. t.ex. PU 101, A 1.

Solidariskt betala gemensamt beslutade aktiviteter på distrikt och MD-nivå.

Omgående efter fakturamottagande betala medlemsavgifter.

Alla klubbar bör ha en hemsida.

Klubbarna bör vara representerade på riksmötet.

Klubbarna ska vara representerade på distrikts- och zonmöte.

Potentiella medlemmar ska genomgå stegen O. Alla medlemmar ska ha genomgått stegen 1.

Alla klubbar ska delta i de utbildningar som distriktet anordnar.

Alla klubbar ska inbjuda minst en av distriktets tjänstemän till ett klubbmöte.

Låt oss nu tillsammans besluta oss för att detta verksamhetsåret uppfylla dessa målsättningar.

Vill din klubb få oväntat besök?

Vi fortsätter ännu ett år med vår inbjudningsblankett som bilägges.

Målsättningen är att i år ska alla klubbar ha haft besök av någon representant från distriktet. Bjud in representant från distriktet att närvara vid ett klubbmöte.

De klubbar som inte själva bjuder in kan räkna med ett oväntat besök.

Bestäm vem ni vill ha besök av och vilket ämne ni önskar diskutera. Ange också lämpligt datum för klubbesöket. Återsänd sedan blanketten till mig så bekräftar jag besöket. Först till kvarn…………

Meddelande från den Internationelle Presidenten.

Vid årets Convention i Boston valdes Jimmy M Ross från Texas till ny internationell president.

Han vill att Lions ska vara inte bäst i världen utan bäst för världen. Hans valspråk är We Serve.

Det är vi serviceinriktade kvinnor och män, unga och gamla, vilka arbetar frivilligt tillsammans för att göra samhället bättre, både på våra hemorter som över hela världen. Det är detta som sammanlänkar och motiverar Lionsmedlemmar över hela världen att fortsätta det viktiga arbetet med humanitär verksamhet.

Internationella presidenten har bett mig förmedla nedanstående text:

”Bästa Lionmedlemmar.

Under de kommande tolv månaderna kommer du at ha många möjligheter att bidra till framgångarna för din klubb.

En sådan möjlighet är initiativet för klubbförnyelse. Vid ett kommande klubbmöte tidigt under detta år ber jag dig att genomföra en granskning av klubbens verksamhet. Granskningen kan avse t.ex. framgångsrika möten, medlemsrekrytering, serviceprojekt och insamlingsaktiviteter.

Ett formulär för klubbförnyelse finns tillgängligt och kan sändas in på Lions webbplats www.lionsclubs.org Formuläret i pappersformat kan beställas från det internationella kontoret via e-post executiveservices@lionsclubs.org eller via telefon 630-571-5466 anknytning 287.

Formuläret kommer att hjälpa dig och din klubb genom förnyelseprocessen genom att identifiera:

· Mycket framgångsrika klubbaktiviteter/arbetssätt som bör fortsätta och utökas.

· Mindre framgångsrika klubbaktiviteter/arbetssätt som bör ändras eller förbättras.

· Ej framgångsrika klubbaktiviteter/arbetssätt som bör ersättas med något helt nytt.

Denna diskussion kommer att hjälpa till att stärka din klubb. Medlemmarna kanske kommer att besluta att inte fortsätta med en ej framgångsrik insamlingsaktivitet eller kanske presentera ett nytt serviceprojekt.

Som tack för din klubbs deltagande i förnyelseprocessen kommer klubben att erhålla ett speciellt tygmärke från Lions Clubs International. Tack vare klubbens deltagande kommer Lionmedlemmarna att kunna dra nytta av en förnyad klubb med ny energi.

Tack för ditt deltagande i initiativet för klubbförnyelse.

Med vänlig hälsning

Jimmy M Ross

Internationell president 2006-2007”

Distriktsmöte i Rottne

Lördagen den 23 september arrangerar LC Rottne hösten Distriktsmöte. Boka redan nu in denna dag i din almanacka. Inbjudan och föredragningslista bifogas med detta brev. Kom och var med. Gör din och din klubbs röst hörd så att vi tillsammans kan fatta bra beslut. Min förhoppning är att alla distriktets klubbar åtminstone sänder sitt presidium. Men glöm inte bort alla nya medlemmar, låt dem få komma med och få känna Lionsgemenskapen på ett distriktsmöte. Jag lovar att det kommer bli en trevlig dag i Rottne.

LC Rottne utlovar ett arrangemang av hög klass. Den som missar ett DM missar en massa.

Presidieutbildning.

Kallelse till utbildning för presidenter, sekreterare och kassör är utsänt till klubbarnas presidenter.

I år kommer utbildning att ske zonvis enligt följande schema:

Zon 1: 28 augusti kl. 18.30 i Nådebergsskolan, Olofström

Zon 2: 31 augusti kl. 18.30 i Rottnegården, Rottne

Zon 3: 29 augusti kl. 18.30 i AIK:s klubbhus, Kalmar

Zon 4: 24 augusti kl. 18.30 i LC Högsbys klubblokal, Högsby

Zon 5: 30 augusti kl. 18.30 i Handskerydsskolan, Nässjö

Zon 6: 23 augusti kl. 18.30 I Vimarsskolan, Vimmerby

Passa nu på och ta till vara på detta tillfälle att få lära sig mer om det uppdrag du är vald att sköta.

Kom ihåg: Lionskunskap är aldrig tung att bära

Utskick av Nyhetsbrevet.

Det här nyhetsbrevet skickas ut med hjälp av postverket, men det finns också tillgängligt på distriktets eminenta hemsida: www.lions-sm.nu

Vill du i framtiden få Nyhetsbrevet i stället till din dator? Maila din e-postadress till BDG Berne: berne@ebf.nu så kommer även du med på e-postlistan.

TUT på er Lions

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.