Skip to Content

Nyhetsbrev nr 3 September

Hej, alla Lions i distrikt 101SM.

Sight First II

Sedan 1990 då vi hade vår förra stora insamling till Sight First har Lions synvårdsprogram spelat en avgörande roll när det gäller att bekämpa blindhet som går att förebygga och bota. Detta har skett samtidigt som världens befolkning stadigt ökat och förväntas att uppgå till 7 miljarder invånare år 2020. Sight First som är en av världens mest effektiva hälsovårdssatsningar, har gett synen tillbaka till miljoner människor och förbättrat livskvaliteten för miljoner andra vuxna och barn.

Sedan 1990 har Sight First

- förebyggt så att 24 miljoner människor sluppit att drabbas av allvarlig förlust av sin syn.

- tillhandahållit 65 miljoner behandlingar mot flodblindhet.

- återställt synen på 4,6 miljoner människor med grå starr.

- förbättrat ögonvården för hundratals miljoner människor.

- lämnat över 1,3 miljarder svenska kronor till 724 olika projekt i 88 länder.

- byggt eller utvidgat 258 ögonsjukhus och kliniker.

- gett 300 ögonkliniker bättre utrustning.

- utbildat 68 000 ögonläkare, sjuksköterskor och annan personal som arbetar med ögonvård.

- i samarbete med WHO lanserat världens första satsning för att bekämpa att barn blir blinda, trettio ögonvårdscentraler för barn kommer inom kort att upprättas

Allt detta har vi nästan 1.4 miljoner Lionsmedlemmar i världen gjort tillsammans.

Detta är något vi är och vi ska mycket stolta över. Vara stolta Lions.

Sight first har åstadkommit så mycket mera än man trodde var möjligt när projektet drog igång 1990.

Det är mycket viktigt att Sight First får fortsätta sitt arbete. Men av de 200 miljoner US dollar som samlades in 1990 finns idag endast 25 miljoner kvar. Detta innebär att om det inte blir påfyllning av pengar så kommer Sight First att få lägga ner sin verksamhet inom fyra år. Om inga nya åtgärder vidtas så menar experterna att antalet blinda i världen kommer att kunna fördubblas till år 2020. 37 miljoner fler människor som blir blinda och 125 miljoner människor som helt i onödan kommer att få nedsatt syn.

Kampanj Sight First II, som beslutades om vid convention i Hong Kong, har lanserats för att samla in pengar för en framtida fortsättning och utveckling av Sight First. Genom att vi tillsammans hjälps åt och gör Sight First II till en lyckad aktivitet och alla ställer upp med aktiviteter för att samla in pengar till Sight First II, kommer Flodblindhet att vara utrotad i Sydamerika före år 2010 och i Afrika före år 2020. Trakom kommer också att vara utrotat före år 2020.

Låt oss hjälpa fler människor att kunna se.

Aktiviteten är upplagd över en treårsperiod. Förra verksamhetsåret var introduktionsår och under kommande två verksamhetsår ska vi tillsammans i distriktet 101SM samla ca 2 miljoner kronor till projektet.

Detta innebär 1 500:- per medlem. Det klarar vi. Eller hur?

Ni kommer att få hjälp och pådrivare från distriktet.

Bo Håkansson Gamleby-Överum är koordinator för kampanjen i distriktet. Till sin hjälp under den här perioden fram till 2008 har jag utsett förra årets zonordförande till zonkoordinatorer

Vid kommande Distriktsmöte i Rottne kommer ni att få mer information om Sight First II.

Kom ihåg att världen väntar. Miljoner människor runtom i vår värld hoppas på Lions och kampanj Sight First II.

Nya medlemmar i 101SM.

Jag hälsar följande medlemmar välkomna till Lionsgemenskapen i distrikt 101SM:

Carina Algemo, Annelie Rampre och Christina Sidling
LC Olofström

Bror Gustavsson
LC Växjö-Dacke

Tomas Bjelm
LC Eksjö

Mats Andersson
LC Alvesta

Ni är alla varmt välkomna och jag önskar er lycka till i vårt gemensamma Lionsarbete.

Utmärkelser:

Som tack för värdefullt arbete för Lions har följande medlemmar av sina klubbar hedrats med

utmärkelsen Melvin Jones Fellowship:

Göte Nilsson
LC Gamleby-Överum

Arnold Lind, Edgar Bergströ, Anders Lejefors
LC Virserum

Styrbjörn Gustavsson
LC Karlshamn

Stort Grattis och Big Hand till er alla.

Distriktsmötet i Rottne.

Anmälningar till Distriktsmötet i Rottne har börjat strömma in från er i klubbarna. Ni har väl inte glömt bort att anmäla er? Jag kan lova att det kommer att bli ett mycket intressant Distriktsmöte. Väl mött i Rottne.

Distriktsrådsmöte

Distriktsrådet sammanträder på Scandic Hotel Karlshamn lördagen den 9/9 mellan kl. 10.00-13.00. och dit är alla intresserade Lions välkomna.

Lions Handbok 2006-2007.

De kubbar som beställt handböcker kommer att få dessa vid Distriktsmötet i Rottne.

Klubbesök.

Ni glömmer väl inte bort att anmäla om ni vill ha besök av mig eller någon annan i distriktsrådet.

Information från Distriktskassören.

Vår distriktskassör Christer Olofsson har sammanställt ett informationsblad avseende klubbarnas betalningar för det kommande verksamhetsåret. Bilaga till nyhetsbrevet.

Ta nu och använd er av detta utomordentliga hjälpmedel ute i klubbarna.

Faktura för medlemsavgifter kommer att skickas ut även detta år. Var snälla och betala snarast när ni fått faktura så att inte distriktet behöver ligga ute med pengar.

Tag beslut vid ert klubbmöte om att stödja de vid Distrikts- och Riksmöten gemensamt beslutade aktiviteterna och betala solidariskt in er klubbs del efter bästa förmåga.

Glöm inte bort:

Att känna stolthet. Sedan 1917 har Lionsklubbar gett människor möjlighet att ge något tillbaka till samhället. Vi ska alla känna stolthet för allt det vi tillsammans i Lions har uträttat, det vi uträttar i dag och i framtiden. Vi ska känna stolthet att få tillhöra en organisation där alla insamlade medel oavkortat går till insamlingsändamålet.

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

TUT på er Lions

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.