Skip to Content

Nyhetsbrev nr 4 Oktober

Hej, alla Lions i distrikt 101SM.

TACK

- till alla ni som deltog vid vårt distriktsmöte i Rottne. Det var tack vare er, ni Lions som representerande 37 av distriktets 41 Lionsklubbar, som distriktsmötet blev så framgångsrikt.

- till LC Rottne för ett strålande arrangemang.

- till alla ni andra som på något vis var föredragande samt ett jättestort tack till ordföranden vid distriktsmötesförhandlingarna: Biträdande Distriktsguvernör Berne Fransson.

-

Narkotikasökhund:

Vid distriktsmötet i Rottne beslutade klubbarnas delegater att distriktet ska genomföra en aktivitet som innebär att distriktets klubbar gemensamt finansierar en narkotikasökhund med placering hos Tullen i Karlshamn. Kostanden för inköp och upplärning av en hund uppgår till 70 000:- Distriktsmötet beslutade att det står varje klubb fritt att stödja aktiviteten med valfritt belopp.

LC Sölvesborg är den du klubb som först beslutat att stödja aktiviteten med 5000:-

Var solidarisk och besluta om ett bidrag från din klubb också.

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2006-2007

+ 3

Nya medlemmar i 101SM:

Vi hälsar följande medlemmar välkomna till Lionsgemenskapen i distrikt 101SM:

Maj och Hans Månsson
LC Mariannelund

Hans Frigert
LC Lammhult

Madeleine Eriksson
LC Karlskrona

Jan Sörander
LC Karlskrona, transfer från LC Mullsjö

Karin Markstedt
LC Vimmerby Linnea

Eivor och Tommy Ahlqvist
LC Ronneby

Birgitta Johansson
LC Växjö Dacke

Berndt Börjesson
LC Kalmar

Ni är alla varmt välkomna och jag önskar er lycka till i vårt gemensamma Lionsarbete. Särskilt glädjande är det ju att få hälsa fler kvinnor välkomna som medlemmar i vår organisation. I Lions behövs fler kvinnor!

Det är med stor glädje jag kan konstatera är att vi just nu ökar i antalet medlemmar. Hittills under detta verksamhetsåret har vi en nettoökning med 3 medlemmar i distriktet.

Utmärkelser:

Ännu fler Lionsmedlemmar, har av sina klubbar som tack för värdefullt arbete för Lions, hedrats med utmärkelsen Melvin Jones Fellowship:

Bengt Lagesson
LC Växjö Dacke

Edor Oscarsson
LC Växjö Dacke

Lennart Samuelsson
LC Alvesta

Stort Grattis och Big Hand till er alla.

Varumärkeskampanjen:

Den 8 oktober kommer verksamhetsårets första helsidesannons i kvällspressen. Denna annons kommer sedan att följas upp med fler annonser som under förra verksamhetsåret.

Världslionsdagen.

Ni glömmer väl inte bort att fira Världslionsdagen den 8 oktober?

Denna dag som årligen firas av Lions runt om i hela världen som påminnelse om Lions första Convention i Dallas den 8 oktober 1917. Nästa år är det 90-årsjubileum! Aktivera er ute i klubbarna. Ut på gator och torg och visa att ni är stolta Lions. Detta är ju ett utmärkt sätt att marknadsföra Lionsklubbarnas verksamhet på.

Vision For All

Vision For All, syn åt alla, är en ideell organisation som verkar sedan 1995 har idag över 650 medlemmar, varav hälften är optiker.

VFA gör synundersökningar och delar ut begagnade glasögon till dem som saknar ekonomiska möjligheter till detta . VFA har hittills gjort över 45 resor och delat ut

över 40 000 par glasögon till de fattigaste i länder som t.ex. Argentina, Guatemala, Kuba, Venezuela, Peru Eritrea och Tanzania.

Det finns ett avtal mellan Lions Clubs International MD 101 och Vision For All sedan 2004.

LC Kalmar och VFA har 2004 och 2006 gjort gemensamma resor till Panevezys i Litauen. Medan Lions besökte daghem, barnhem och skolor testade och delade VFA ut över 400 par begagnade glasögon.

VFA söker nu fler Lionsklubbar som åker med hjälpsändningar där även stort behov av glasögon finns.

VFA ställer gärna upp på zon- eller månadsmöten och berättar om sin verksamhet.

Stöd Vision For All i deras verksamhet med ekonomiska bidrag. Fortsätt även med att samla in begagnade glasögon.

För mer information: kontakta J. Godoy tel. 013 637 15 eller e-post john.godoy@swipnet.se

Ungdomsspelen i Handikappidrott.

Vid Svenska Ungdomsspelen i Handikappidrott på Stockholms Stadion visade smålänningarna ”Lejonklon”

Sveriges Lions Handikappfond ger den viktiga Ungdomshandikappidrotten ett speciellt stöd under dessa tävlingar. Det handlar om penningpriser där den sammanlagda lagprestationen belönas.

Team Småland blev tvåa när det gäller sammanlagda tävlingsresultaten och erhöll för detta 4 000:- Tävlingsjuryn ville uppmärksamma resultatförbättringar sedan föregående år och tillsammans med uppnåendet av de övriga kriterierna fann jury att Team Småland skulle erhålla Kronprinsessan Viktorias vackra vandringspokal år 2006. Till detta kommer också 2 000:- från Sveriges Lions Handikappsfond.

Rabatt för familjemedlemmar.
Familjemedlemmar kan nu bli medlemmar i Lions till halva priset, f.n. 39$ / 2 = 19.5$ (gäller internationella avgiften). Internationella styrelsen har tagit det beslutet. Familjerabatten gäller från år 2007. Distriktets IT-ansvarig Jan-Erik Thoft meddelar att för att få denna rabatt måste familjemedlemmen bli certifierad. För att bli certifierad måste familjemedlemmen göra en anmälan före den 30 november 2006. Hur detta ska gå till är ännu inte klart, eftersom det påverkar våra medlemsregister (det svenska och det amerikanska). Idag finns inga funktioner klara för detta. Vi återkommer så fort det finns information om hur rapporteringen ska ske, dock senast sista oktober.

Glöm inte bort:

Att vara stolt.

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1, 4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket.

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

TUT på er Lions

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.