Skip to Content

Nyhetsbrev nr 5 November

Hej, alla Lions i distrikt 101SM.

Här kommer ett rykande färskt nyhetsbrev med bilagor.

Utmärkelser:

Som tack för värdefullt arbete för Lions har följande medlemmar av sina klubbar hedrats med utmärkelsen Melvin Jones Fellowship.

Lars Jandén
LC Kalmar

Lennart Jakobsson
LC Tranås

Stort Grattis och Big Hand till er båda.

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2006-2007

+ 0

Nya medlemmar i 101SM:

Vi hälsar följande medlemmar välkomna till Lionsgemenskapen i distrikt 101SM:

Karl-Arne Samuelsson
LC Tranås

Kjell Andersson
LC Tranås

Gunnel Winther
LC Ronneby

Clary Svensson
LC Vimmerby Linnea

Håkan Mann
LC Kalmar

Ni är varmt välkomna och jag önskar er lycka till i vårt gemensamma arbete för samhällsansvar och livskvalitet.

Medlemsutvecklingen i distriktet har just nu stoppats upp, men jag vet att det i många klubbar pågår aktiviteter för att skaffa nya medlemmar.

Valärenden:

Det är nu dags för er ute i klubbarna att nominera kandidater till de poster som ska väljas av Guvernörsrådet eller Riksmötet. Nomineringsmaterial från Riksvalnämnden bifogas.

Senast den 31 december ska klubbarna ha inkommit med sina nomineringar till:

Distriktsvalnämndens ordförande Sigvard Johansson, Grönalundsvägen 5, 342 35 Alvesta.

Jobba nu aktivt med detta ute i kubbarna. Nominera de personer som ni anser ska vara med och

leda Sveriges Lions i framtiden. Lions framtid är i stort behov av bra ledare. Som ni alla förstår är det av största vikt att ni förvissar er om att de kandidater ni föreslår verkligen står till förfogande.

VDG för året 2007-2008.

Nu är det är också hög tid att nominera en Vice Distriktsguvernör för verksamhetsåret 2007-2008. Hoppas att ni ute i klubbarna har förslag på kandidater och sänder dessa förslag senast den 31 januari 2007 till Distriktsvalnämndens ordförande Sigvard Johansson.

Rabatt för familjemedlemmar.
Som jag skrev i mitt förra nyhetsbrev så kan familjemedlemmar få reducerad medlemsavgift. Detta gäller den internationella avgiften fr.o.m. 2007-01-01. Ni som vet med er om att ni omfattas av detta ombeds att omgående ta kontakt med IT-ansvarig Jan-Erik Thoft. Tel. 0455-155 39 eller på mail: info@lions-sm.nu. Detta så att rätt avgifter kan registreras.

SightFirst II.

Nu har väl alla klubbar kommit igång med någon typ av aktivitet för att efter bästa förmåga bidra till att distriktets lionsklubbar når det uppsatta målet för insamlingen.

Tänk på att varje minut i utvecklingsländerna blir ett litet barn blind. Sjukdomen flodblindhet, som sprids med flugor, går att bota.” Lions have the power to change the world ”.

Så här redovisar ni insamlade medel till Kampanj Sight First II:

De lionsklubbar som önskar att utse Melvin Jones Fellows sänder ansökan och pengar (1000$) direkt till Lions Clubs International Foundation (LCIF) i USA.

1) Märk ansökan och insättningen med Campaign Sight First II (CFSII) vid ansökan och inbetalning och inbetalning till Melvin Jones Fellows (MJF)

2) Rapportera till DK Christer Olofsson om hur mycket pengar som sänts till USA med anledning av beställningen av MJF knuten till CSFII så att klubbens utbetalning kan komma med i statistiken från distrikten.

3) Övriga insamlade medel och beslutade bidrag skickas till DK Christer Olofsson som vidarebefordrar pengarna och för statistik.

Stöd till forskning.

På Riksmötet i Trollhättan beslutade Sveriges Lions att uppmana landets klubbar att bidra till ökade satsningar till forskning om tidig upptäckt av prostatacancer genom att öronmärka medel till Lions egna forskningsfonder.

Varje år drabbas ett stort antal män av den dödliga sjukdomen prostatacancer, Antalet diagnostiserade prostatacancerfall under 2005 uppskattats av bl.a. Cancerfonden till 10 000 st. Sjukdomen har relativ hög dödlighet. Prostatacancer är den i särklass vanligaste cancersjukdomen inte bara bland män utan totalt i vårt land. Dagens testmetod för att upptäcka prostatacancer är PSA-prov. Enligt vetenskapen är den alltför inexakt och därför inte tillfredställande som allmän screening av män. Forskare tror sig att hitta mer träffsäkra metoder inom mindre än 10 år.

Stöd denna forskning med ett bidrag till någon av följande forskningsfonder i Lions regi.

1. Lions Forskningsfond mot Folksjukdomar (LFF) Pg 104586-3 BG 625-4130

2. Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Pg 900940-8 BG 900-9408

3. Lions Cancerforskningsfond vid Umeå Universitet Pg 6568-0 BG 19-40546

Märk talongen med ”forskning om prostatacancer”

Kongresslotteri Chicago:

Vid Distriktsmötet i Rottne beslöts att vi även detta verksamhetsår ska arrangera ett Kongresslotteri.

I år kommer lotteriet att vara lite annorlunda upplagt än tidigare. Alla medlemmar kommer att erbjudas att köpa lotter

á 50:-/st. Ett stort antal vinster (beroende på antalet försålda lotter) kommer att lottas ut. Huvudvinsten kommer att vara

1 resa för 2 personer till Convention i Chicago 2007 .

Materialet utsändes separat under kommande vecka.

Glöm inte bort:

Lions uppgift är: Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

TUT på er Lions

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.