Skip to Content

Nyhetsbrev nr 6 Januari

Hej, alla Lions i distrikt 101SM.

”Nu tändas tusen juleljus”.

Julen står för dörren och med den, mängder av olika aktiviteter ute i klubbarna.

För massor av människor är Lions ljuset i mörkret. Det är den här tiden på året som vi är mest aktiva och syns bäst ute i samhället. Det är nu som flera av klubbarna har sina mest inkomst-bringade aktiviteter samtidigt som vi också öppnar julklappssäckarna och delar ut bidrag till hjälpbehövande både lokalt, nationellt och internationell. Tag nu också tillfället i akt och sprid information till allmänheten om vad Lions är och vad vi uträttar. Låt den pågående varumärkes-kampanjens annonser bli ett fint komplement till alla våra lokala klubbaktiviteter.

Flytt av distriktsmötet:

På grund av hotellrumsbrist i Nässjö har Distriktsrådet beslutat att vårens distriktsmöte kommer att flyttas till Karlshamn. Separat inbjudan till distriktsmötet kommer att sändas ut i god tid.

Glöm inte bort att redan nu boka lördagen den 14 april 2007 i din almanacka. Jag ser fram emot en trevlig dag med mycket TUT i Karlshamn. Den som missar ett DM missar en massa.

Kongresslotteri Chicago:

Påminnelse:

Beställ och betala in lotteriandelar nu så att även någon i er klubb får chansen att vinna en resa till Convention i Chicago.

Jag har i några klubbprotokoll läst att ni beslutat att köpa in ett minde antal lotter enligt tidigare års system.

I år är ju lotteriet riktat till varje medlem! Besluta inte bort den enskilde medlemmens möjlighet att köpa en eller flera lotter.

Ju fler lotter som köps, desto fler vinnare till Chicago!!!!!

Valärenden:

Vem ska axla Sören Fohlströms uppdrag som Vice Distriktsguvernör under nästa verksamhetsår?

Lion Sören går ju vidare och under nästa år ska han vara vår Distriktsguvernör i 101SM.

Det är ni ute i distriktets klubbar som gemensamt ska besluta om vem som ska efterträda honom.

Ni gör det enklast genom att nominera någon i distriktet verksam lämplig Lionsmedlem.

Senast den 31 januari ska klubbarna ha inkommit med sina nomineringar till:

Distriktvalnämndens ordförande Sigvard Johansson, Grönalundsvägen 5, 342 35 Alvesta.

Jobba nu aktivt med detta ute i kubbarna. Nominera de personer som ni anser ska vara med och

leda Distrikt 101 SM i framtiden. Lions framtid är, kanske mer än någonsin, i stort behov av duktiga ledare.

Barndiabetesfonden:
Barndiabetesfonden som utför att storslaget arbete som syftar till att förebygga, bota eller lindra diabetes hos barn och ungdomar behöver vårt stöd. Öppna nu julklappssäcken i din klubb och besluta om ett ekonomiskt bidrag till Barndiabetesfonden.

Stöd Barndiabetesfondens arbete med inbetalning till PG 90 00 59-7.

Ungdomsläger:

Information från YEC Åke Grönkvist:

Nu har katalogen kommit som handlar om nästa års ungdomsläger, hör med presidenten, för det är till honom/henne som det adresserat till, var han/hon har gjort av den, senast den 15/12 ska preliminär ansökan vara inne.

De klubbar som skickade ut resestipendiater i somras har fått 2 olika fakturor på samma ungdom, en avs. biljett och den andra avs. ryggsäck, pins, standar m.m. Anledningen är att den ansvarige på resebyrån fick en hjärtinfarkt i somras, varför fakturaunderlaget till huvudkontoret blev försenat. Tyvärr kom det mitt i bokslutsarbetet och Jan Demuth glömde i hastigheten bort ryggsäckarna. Därför kom det en andra faktura på denna. Vi beklagar.

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2006-2007

+0

Just nu 1 314 medlemmar

Ytterligare någon klubb har fått en faktura på lägeravgift från det aktuella lägret. Det beror på att klubben i fråga inte betalt in lägeravgiften i förskott, vilket är brukligt. I häftet som presenterar årets läger står angivet om ett läger tar ut lägeravgift eller inte. Dessutom får ungdomen, i sin inbjudan, uppgift om eventuella inbetalningar i förskott. I de flesta fall kan klubben skicka med lägeravgiften när ungdomen reser ner under förutsättning att man meddelat detta och fått OK från lägeransvarig.

Ytterligare information står att läsa i förordet till resebroschyren.

Nya medlemmar i 101SM.

Jag hälsar följande medlemmar välkomna till Lionsgemenskapen i distrikt 101SM:

Ronny Liljegren
LC Lammhult

Sune M. Greén
LC Olofström

Ann-Christin Jäderlund
LC Ronneby

Ni är alla varmt välkomna och jag önskar er lycka till i vårt viktig gemensamma Lionsarbete.

Ni tillhör klubbar som aktivt arbetar med medlemsrekrytering och tidigare under verksamhetsåret tagit in nya medlemmar. BIG HAND!

Glöm inte bort

- att ett varmt ord kan hålla någon varm under flera vintermånader.

- att visa att DU är en stolt Lionsmedlem. Bär Lionsmärket även på Tomtedräkten.

- att för en Lionsmedlem är det viktigaste att dela av sig till andra av det vi har samlat in.

Distriktsrådet med partners önskar Er alla Lions med familjer

en GOD JUL och ett Gott Nytt Lionsår med mycket TUT.

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.