Skip to Content

Nyhetsbrev nr 7 Januari

Hej, alla Lions i distrikt 101SM.

God fortsättning.

Ett nytt år tar vid och vårt verksamhetsår går in på sin andra halva. Ett nytt år som vi ännu inte vet något om, men vi kan nog vara övertygade om att behovet av Lions hjälp till behövande inte minskar. Låt oss tillsammans fortsätta att anta utmaningen i tiden och utveckla Lions hjälpverksamhet genom väl definierade projekt – såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt. Att vi alla Lions gör det tillsammans är styrkan i vår organisation.

Nya medlemmar i 101SM.

Jag hälsar följande medlemmar varmt välkomna till Lionsgemenskapen i distrikt 101SM:

Matti Hellberg
Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2006-2007

-4

Just nu 1 311 medlemmar

LC Gamleby

Stellan Johansson
LC Tranås

Peter Benes
LC Lammhult

Göran Sundberg
LC Målilla-Mörlunda

Bo Karlsson
LC Målilla-Mörlunda

Joakim Värn
LC Eksjö

Janne Wihlborg
LC Uppvidinge

Ni är alla varmt välkomna och jag önskar er lycka till i vårt viktiga gemensamma Lionsarbete.

Ni tillhör klubbar som aktivt arbetar med medlemsrekrytering. BIG HAND!

Erfarenhetsmässigt är januari en månad med stor tillströmning av nya medlemmar så jag ser fram emot att få hälsa många nya medlemmar välkomna i mitt nästa nyhetsbrev. Låt oss tillsammans hjälpas åt att vända den tillfälliga negativa medlemsutvecklingen i distrikt 101 SM.

Kongresslotteri Chicago:

Sista chansen!!!

Beställ och betala in lotteriandelar nu, så att även någon i er klubb får chansen att vinna en resa till Convention i Chicago.

Senast den 22 januari ska betalning för lotteriet finnas på distriktets bankgirokonto 143-1204. Glöm inte heller bort att skicka in teckningslistan.

Ju fler lotter som köps, desto fler vinnare till Chicago!!!!!

Utmärkelser:

Som tack för värdefullt Lionsarbete i sina klubbar har följande medlemmar av sina klubbar hedrats med utmärkelsen Melvin Jones Fellowship:

§ Bill Fridström, LC Karlskrona Jarramas.

§ Anita Danielsson, LC Karlskrona Jarramas.

Ett stort grattis och en BIG HAND till alla som erhåller utmärkelser.

Valärenden:

Senast den 31 januari ska klubbarna ha inkommit med sina nomineringar avseende distriktsguvernör och vice distriktsguvernör för verksamhetsåret 2007 – 2008 till: Distriktvalnämndens ordförande Sigvard Johansson, Grönalundsvägen 5, 342 35 Alvesta.

Nominera de personer som ni anser ska vara med och leda Distrikt 101 SM i framtiden.

Distriktsrådsmöte:

Distriktsrådet sammanträder lördagen den 27 januari 2007 kl.11.30 i Tingshuset, Lenhovda.

Alla intresserade Lions hälsas välkomna. Anmäl senast den 22 januari till BDG Berne Fransson med e-post: berne@ebf.nu om du vill närvara.

Sight First II:

Insamlingen till vår stora aktivitet Sight First II pågår för fullt ute i klubbarna. Många fina aktivteter som är öronmärkta till Sight First II är genomförda och ännu fler är under planering.

Redovisa snarast efter insamlingar och beslut pengarna till vår distriktskassör.

Ni kan också följa insamlingsläget zon för zon på distriktets hemsida www.lions-sm.nu

Glöm inte bort att:

Sedan 1917 har Lionsklubbar gett människor möjlighet att ge något tillbaka till samhället.

Känn stolthet för allt det vi tillsammans i Lions har uträttat, det vi uträttar i dag och i framtiden.

Det är kanske nu mer än någonsin som vårt engagemang behövs. Känn stolthet att få tillhöra en organisation där alla insamlade medel oavkortat går till insamlingsändamålet.

Med tillönskan om Ett Gott Nytt År med Lions.

Åke Hultqvist

Distriktsguvernör i 101 SM.