Skip to Content

Nyhetsbrev nr 4 oktober

Nu är det höst och jag har fullt upp med planeringen av klubbesök i höst och vår. Samtidigt som det känns mycket stimulerande och spännande att få besöka många klubbar i distriktet så är det svårt att få ihop tiderna enligt era önskemål. Men planeringen och pusslandet pågår, så se fram emot att lämna besked på era önskemål inom kort.

TACK till alla ni som deltog vid vårt distriktsmöte i Vimmerby. Det var tack vare er, ni Lions som representerande distriktets Lionsklubbar, som distriktsmötet blev så framgångsrikt. Ett stort TACK till Gunnar Legnegård, LC Vimmerby och LC Vimmerby/Linnea för ett strålande arrangemang samt ett stort TACK till alla ni andra som på något vis var föredragande eller deltog i distriktsmötet på annat sätt.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sina klubbar har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones Fellowship. Ett stort Grattis till er alla.

Kent Knutsson LC Tingsryd

Ulf Olofsson LC Tingsryd

Karl Högberg LC Kalmar Union

Roland Andersson LC Lammhult

Bo Nilsson LC Bräkne-Hoby

Tenho Häkämies LC Alvesta

Åke Hultqvist LC Sävsjö

Medlemsplanering

Under oktober månad vill jag be er att rikta särskild uppmärksamhet på medlemstillväxt. De tre klubbar i distrikt, som uppnår högst nettoökning av antalet medlemmar, kommer inte endast att erhålla erkänsla med ett speciellt tygmärke till klubbstandaret, utan kommer även att nämnas i tidningen THE LION och på LCI:s webbplats. Jag ber er se till att alla lionsmedlemmar i distriktet är medvetna om den erkänsla som kan utdelas och hur viktigt det är med medlemstillväxt för hela organisationen. Mer information kan ni läsa på LCI:s webbplats. Klicka på följande länk: http://www.lionsclubs.org/SW/content/programs_mem_october_growth.shtml

Hjälp nu alla till efter bästa förmåga att rekrytera nya medlemmar. Alla medlemmar som vill ”Hjälpa Lions hjälpa” är bra, med i första hand kvinnor och yngre medlemmar. Det är allas ansvar!!!!

BERÄKNAD MEDLEMSTILLVÄXT UNDER juli – september 2007 - 2008

Kvartal
Medlemstillväxt (+) (-)

Juli – september 2007
10

Utfall den 30 september
-7

Detta ger då en nettoökning av 10 nya medlemmar under juli – september 2007-2008. Utfallet den 30 september är 9 nya medlemmar och tyvärr 16 medlemmar som lämnat våra klubbar. Det ger ett nettoresultat per den sista september på – 7 medlemmar. Nu vet jag att det är flera nya medlemmar under september som ännu inte är rapporterade. Så jag hoppas att vi då kan visa siffror enl. budget.

För att logga in på Lions.se medlemsregister så skall du skriva med gemena (små) bokstäver: användare:101sm Lösen: sören utan punkt och utan mellanslag.

Nya medlemmar till 101SM

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-7

20070930, 1 329 medlemmar

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Lars Nilsson LC Färjestaden

Bengt G Johansson LC Färjestaden

Birger Ståhl LC Färjestaden

Aram Bayramyam LC Braås

Ulf Arvidsson LC Braås

Christian Fredriksen LC Braås

Thomas Elving LC Emmaboda

Urban Svensson LC Vimmerby

Marita Gill LC Karlshamn

Marco Fohlström LC Karlshamn

Håkan Rosén LC Hultsfred

Ann Carlsson LC Oskarshamn

LEO-klubbar

Det är fortfarande ingen klubb som har anmält sitt intresse för att starta en LEO-klubb i distriktet. Ta upp det på nästa styrelse- och månadsmöte och återkom till mig med ert intresse.

Världens Barn

Peter Hjukström, gjorde en bra och informativ presentation av Världens Barn på distriktsmötet i Vimmerby. Lions insamlade medel går till Lions projekt Morogoro i Tanzania. Ett projekt mot ögonsjukdomen trakom som slår hårt mot barn, kan hejdas med antibiotika eller botas genom en enkel operation.

Viktig information:

- 2007 års kampanjtid är kalenderårsbunden, dvs. 1/1-31/12 2007. Sedan följer nytt år.

- Vi ser fram emot ett insamlingsresultat i år på ca. 90 miljoner kronor. Detta skulle då ge Lions i Sverige ca. 2,3 miljoner kronor.

- Om Lions gör ett bra resultat i år har vi möjligheter att förhandla oss till en större procentuell andel av insamlingsresultatet till kommande år.

- Mobilisera alla Lions, partners, barn och vänner i samband med TV-galan,

Tillsammans för Världens Barn den 12 och 13 oktober.

- Kommuntävlingen: Lördagen den 13 på eftermiddagen meddelas samtliga organisationers lokala insamlingsresultat till Världens Barns lokalt utsedde kommunsamordnare (exakt klockslag meddelas lokalt i respektive kommun).

- Planerade men ej genomförda lokala aktiviteter skall också inrapporteras den 13/10 inrapporteras. Dock är det viktigt att dessa preliminära inrapporteringar präglas av måttfullhet och rimlig realism.

- Lions interna tävling. Inrapportera alla insamlade medel till distriktskassören Christer Olofsson under kampanjens gång, utom de medel som samlas in under TV-galan.

- Artister som medverkar i samband med TV-galan 12-13/10 ersätts av SVT, dvs. via våra licensavgifter. Genom åren har åtskilliga artister valt att skänka sina arvoden vidare till insamlingen.

- Samtliga 15 organisationer som ingår i kampanjen är bundna genom avtal att de samlade administrativa omkostnader icke får överstiga 15 %. Det faktiska utfallet över åren 2001-1006 är att omkostnaderna legat mellan 7-13 %. Kontrollmyndigheten för s.k. 90-konton – SFI – har satt 25 % som gräns. Detta betyder att Världens Barn genom åren har varit två till tre gånger mer kostnadseffektiv jämfört med kontrollmyndighetens kravnorm.

- Alla böcker som beställs för lokal försäljning erhålls utan betalningskrav. Priset vid lokal försäljning är 145 kr. Samtliga dessa försäljningsintäkter skall inräknas i det loka kommunresultatet och inbetalas löpande eller allra senast så att pengarna finns på PG-konto 90 1950-6 före årsskiftet.

- Det finns ytterligare ca 30 miljoner kronor att söka för internationella projekt på riks-, distrikts- eller lokalplanet. Dessa pengar sökes hos Anne Sunni, 08-784 24 43.

- Sveriges Television har tillsammans med Lions Sten Jansson, LC Fjugesta, varit i Morogoro, Tanzania, och filmat projektet som vi kallar för ”Morogoro”. Det kommer att bli så kallade trailers på 3 minuter som skall visas på teve veckan före TV-galan 12-13 oktober och veckan efter galan. Själva insamlingen för Lions del pågår ända fram till årsslutet 2007. Därefter koras den bästa klubben i Sverige procentuellt delat med antal invånare och insamlade medel på orten. Vinnaren får motta ett pris skänkt av Lasse Åberg på Rikskongressen 2008 i Uppsala.

Världslionsdagen den 8 oktober

Glöm inte Världslionsdagen. Denna dag som årligen firas av Lions runt om i hela världen som påminnelse om Lions första Convention i Dallas den 8 oktober 1917. Detta kan bli själva upptakten på de olika utåtriktade föreslagna aktiviteterna för kampanjen Världen Barn.

Sight First II.

Vi fortsätter att arbeta för att göra ett bra avslut på kampanjen Sight First II.

Internationella Presidenten har höjt ”ribban” till 200 miljoner US dollar, i kr 1,4 miljarder.

Vi har fått en ny Zon-kordinator i zon 2. Jan Augustin som också är ZO har efterträtt Arne Johansson. Arne Johansson har avgått från uppdraget som zon-kordinator på grund av tidsbrist:

Ett stort tack till Dig Arne för det jobb som Du har gjort för kampanjen.

Som ni förmodligen redan känner till har distriktets klubbar sprängt miljonvallen. Tom den 30 juni var summan av insamlade medel och Melvin Jones donationer 1 000 321 kr. Ett mycket bra resultat. Vi har nått nästan exakt halva den summan som är vårt slutmål. Nu återstår ett kampanjår. Den 30 juni 2008 ska vi ha nått slutmålet på 2 100 000 kr. Jag är övertygad om att klubbarna tillsammans kommer att klara detta men det krävs att alla klubbar gör sitt bästa och att de klubbar som kan lämnar mer än 1500 kr per medlem gör det för att kompensera för klubbar som inte når ända fram.

Ungdomsläger 2009 – Uppmaning

Jag vill först av allt tacka Lionsklubbarna i Mörbylånga, Kalmar och Kalmar-Union med Thomas Strömbäck och Egard Luvö i spetsen för ett väl genomfört ungdomsläger i under juli månad. TACK, TACK för allt arbete ni lagt ner.

Sommaren 2009 ska det vara ett internationellt ungdomsläger i vårt distrikt med upplägg liknande det som genomfördes denna sommar på Öland. Eftersom nu detta läger har varit två gånger på Öland och två gånger på höglandet tycker jag det vore på sin plats att de andra landsändarna tar på sitt ansvar att ordna lägret. Vi uppmanar nu ZO i Blekinge och norra Kalmar län att tala om detta på kommande zonmöte. Det är hög tid att börja förbereda för lägret. Kontakta Åke Grönkvist YEC, så snart ni har något konkret förslag.

Bring Quality to Life

Tälten som ingår i det projektet kommer att flyttas till Kristinehamn eftersom Räddningsverket har sina lokaler där.

IT - Registeransvariga i klubbarna

Det är fortfarande 18 av 41 klubbar som ännu inte registrerat M-rapporten för september månad. Detta gör att medlemsregistret inte stämmer. Jag vill be er att registrera M-rapporten snarast möjligt efter genomfört månadsmöte, så att vi får en medlemsstatistik som stämmer med verkligheten.

Uppdatera medlemsregistret på Internet, så att adresser, telefonnr. och e-postadresser blir korrekta. Nu är det nästa 100 e-postadresser och många mobiltel.nr. som saknas eller är felaktiga. Kan endast ändras i samband med M-rapportering.

Distriktskassören – Rättelse

I informationsbladet "Information från distriktskassören" som delades ut till samtliga klubbar vid presidieutbildningarna har ett felaktigt kontonummer noterats för glasögoninsamlingen.

Det rätta PlusGiro-kontot ska vara 90 06 61-0. Kontohavare: Vision for all.

Kongresslotteri Bangkok

Vid Distriktsmötet i Vimmerby beslöts att vi även detta verksamhetsår ska arrangera ett Kongresslotteri. Lotteriet kommer att vara upplagt på samma sätt som föregående år. Alla medlemmar kommer att erbjudas att köpa lotter á 50:-/st. Ett stort antal vinster (beroende på antalet försålda lotter) kommer att lottas ut. Huvudvinsten kommer att vara

1 resa för 2 personer till Convention i Bangkok 2008 .

Materialet utsändes separat till klubbarna under kommande vecka.

Motioner till Riksmötet

Motioner till Riksmötet skall vara DG till handa senast den 31 oktober. dg101sm@lions.se

Ta tillfälle i akt, för att skriva motioner om sådant ni i klubbarna vill reformera, nydana eller förenkla. Utmaning till Förändring. (Challenge to Change).

Riksvalsnämnden

Diskutera i klubbarna för att få fram lämpade kandidater som skall vara med och styra vårt Multipeldistrikt 101 nästa verksamhetsår. Klubbarna skall lämna sina förslag på kandidater till distriktets valnämnd (Sören Sandman, LC Forshaga) senast den 31/12 2007.

Röda Fjädern 2009 i samarbete med Hjärnfonden(HF)

Planering pågår och ordförande är Annette Eiserman-Wikström. En första redovisning genomföres på Lions guvernörsrådsmöte i november, därefter fattas beslut på januarimötet om man skall gå vidare med kampanjen.

Nu är det min förhoppning att alla är laddade och taggade för att genomföra ett framgångsrikt och givande Lions år 2007-2008.

Med gemensamma krafter kommer vi att lyckas att förstärka framgångarna från förra verksamhetsåret.

Glöm inte bort:

Att vara stolt.

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1, 4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket.

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com