Skip to Content

Nyhetsbrev nr 5 november

Vintern lyser ännu så länge med sin frånvaro. I dag är det solsken och 10 grader varmt i Asarum. Men det är bara att glädjas så länge det går. Båten är upptagen, det är snart dags att lägga på vinterdäcken och vara beredd på vinter och kyla.

Det har varit mycket stimulerande med alla klubbesök under månaden. Att göra klubbesök har varit både givande och lärorikt. Jag ser fram emot de klubbesök jag fortfarande har framför mig.

Budskap från IP Mahendra Amarasuriya

När du var barn, fanns det då vuxna människor som sa till dig: ”Gör som jag säger, inte som jag gör.” Om vi respekterade de äldre gjorde, så gjorde vi troligen vad de sa, men vi muttrade och var inte övertygade om att det var nödvändigt. Visst är det viktigt att respektera äldre människor, men detta är inte en bra modell för ledarskap inom Lions. Lionmedlemmarna omkring oss är inte skyldiga oss sådan lydnad. Faktum är att vi är skyldiga dem vår service, hjälp och visdom.

När du var ung kanske du hade en lärare eller tränare som sa: ”Varför provar du inte på detta sätt? Jag kan visa dig hur det går till. ” Detta är själva grunden för Lions ledarskap: att lära, övertyga, föra samman, ställa lämpliga frågor och att hjälpa andra lionsmedlemmar att finna svaren. På samma sätt som din lärare eller tränare öppnade nya världar av kunskap eller idrottsframgångar kan du öppna nya perspektiv av service för lionsmedlemmarna i ditt distrikt.

Det väcker många tankar hos mig. De starkaste är, att utan mina lionsbröder i distriktet är jag maktlös. Men tillsammans, om vi drar åt samma håll kan vi uträtta mycket. Låt oss hjälpas åt med det under resten av Lionsåret.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sina klubbar har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones Fellowship. Ett stort Grattis till er alla.

Kent Knutsson som rapporterades i förra nyhetsbrevet, heter i verkligheten

Kenneth Knutsson LC Tingsryd

Bengt Olsson LC Tingsryd

Eva Geyer LC Växjö Dacke

Sven-Olof Johansson LC Kalmar

Ivan Augustinsson LC Kalmar

Medlemsplanering

Jag hoppas och vädjar till alla medlemmar i distriktet att arbeta för att öka medlemsantalet i våra klubbar. Det är dags att vända -5 till plus?. Jag ser verkligen fram emot att vi tillsammans skall medverka till många nya medlemmar i våra Lionsklubbar i distriktet.

De klubbar som inte lämnat budget för medlemsutveckling under året 2007-2008, gör det snarast till undertecknad.

Nya medlemmar till 101SM

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-5

20071030, 1 331 medlemmar

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Evert Forsberg LC Ryd

Karl-Erik Davidsen LC Braås

Asta Johansson LC Oskarshamn

Göran Johansson LC Oskarshamn

Jörgen Nielsén LC Virserum

Elisabeth Nielsén LC Virserum

Sten Engström LC Västervik

Christer Johansson LC Västervik

LEO-klubbar

Det har glädjande att det kommit en intresseanmälan från LC Ronneby. Men det finns fortfarande möjligheter att anmäla sitt intresse för att starta en LEO-klubb i distriktet. Ta upp det på nästa styrelse- och månadsmöte och återkom till mig med ert intresse.

Världens Barn

Tack, Tack, Tack alla Lions för en fantastisk insats för Världens Barn säger jag, Torgny Rönnestad och Peter Hjukström. Lions insats i Världens Barn, blev sensationellt bra, speciellt i distrikt 101SM.

Av det tio (enl. rapport från 15/10) lionsklubbar som satte in 50.000 eller mer fanns sju i vårt distrikt. Det var LC Alvesta, LC Kalmar, LC Kalmar Union, LC Tingsryd, LC Vimmerby, LC Växjö Dacke och LC Nässjö (133 000). Ett tack alla hängivna Lions för detta strålande resultat. TV-galan gav 37 miljoner mot förra årets 33. Följande mail kom till Maud Nordell från Finn Nordgren, generalsekreterare för Radiohjälpen. ”Det har framkommit alltmer att Lions klev in och förstärkte insamlingsapparaten. Ni drog också en vinstlott eftersom Lionsreportaget (under TV-galan) om Sight First var det enda, som mer konkret beskrev vad som faktiskt också görs för pengarna. Jag skall framföra uppskattning till Peter Hjukström och andra och du (Maud Nordell) kan framföra vår stora uppskattning över Lions insats! Lions insamlade medel går till Lions projekt Morogoro i Tanzania. Ett projekt mot ögonsjukdomen trakom som slår hårt mot barn, kan hejdas med antibiotika eller botas genom en enkel operation.

Viktig information:

- 2007 års kampanjtid är kalenderårsbunden, dvs. 1/1-31/12 2007. Därefter koras den bästa klubben i Sverige procentuellt delat med antal invånare och insamlade medel på orten. Vinnaren får motta ett pris skänkt av Lasse Åberg på Riksmötet 2008 i Uppsala.

- Lions interna tävling. Inrapportera alla insamlade medel till distriktskassören Christer Olofsson under kampanjens gång, utom de medel som samlas in i bössorna under TV-galan. De klubbar (9 st) som ännu 15 dagar efter TV-galan inte rapporterat resultat, gör det snarast till DK Christer Olofsson, tel. 0454-16344, senast den 31/10.

- Fortsätt att sälja böcker till företag som julklappar till anställda och kunder.

Valärenden:

Det är nu dags för er ute i klubbarna att nominera kandidater till de poster som ska väljas av Guvernörsrådet eller Riksmötet.

Senast den 31 december ska klubbarna ha inkommit med sina nomineringar till:

Distriktsvalnämndens ordförande Sigvard Johansson, Grönalundsvägen 5, 342 35 Alvesta.

Jobba nu aktivt med detta ute i kubbarna. Nominera de personer som ni anser ska vara med och leda Sveriges Lions i framtiden. Lions framtid är i stort behov av bra ledare.

Som ni alla förstår är det av största vikt att ni förvissar er om att de kandidater ni föreslår verkligen står till förfogande.

VDG för året 2008-2009.

Nu är det är också hög tid att nominera en Vice Distriktsguvernör för verksamhetsåret 2008-2009. Hoppas att ni ute i klubbarna har förslag på kandidater och sänder dessa förslag senast den 31 januari 2007 till Distriktsvalnämndens ordförande Sigvard Johansson.

Kongresslotteri Bangkok:

Vid Distriktsmötet i Vimmerby beslöts att vi även detta verksamhetsår ska arrangera ett Kongresslotteri.

Årets lotteri har liknande upplägg som förra året. Alla medlemmar kommer att erbjudas att köpa lotter á 50:-/st. Ni kan även köpa andelar till klubben för internt lotteri. Ett antal vinster (beroende på antalet försålda lotter) kommer att lottas ut. Huvudvinsten kommer att vara

1 resa för 2 personer till Convention i Bangkok 2008.

Materialet är tidigare utsänt till respektive Lionsklubb.

Sight First II.

Grattis till insamlade 1 187 114 kronor.

Det är vad vi har samlat in till SFII per 20071030. Jag och Bo Håkansson vill gratulera alla som hjälpt till att samla in dessa pengar. Men vi har en bra bit kvar till målet. Vårt mål för Sight First II är 2 miljoner kronor (1 500: - per medlem under tiden 2006-2008). Förra årets resultat uppgick till 1 000 696 kronor. I år har vi samlat in 186 418 kronor per den 30 oktober 2007. Det innebär att vi har 812 886 kvar till målet. Låt oss alla hjälpas åt att uppnå detta mål. OBS att inbetalningar för Melvin Jones ingår i dessa pengar. Vi ber alla klubbar i distriktet att hjälpa till för att uppnå målet 2 miljoner kronor och fortsätta att arbeta för att göra ett bra avslut på kampanjen Sight First II.

Ungdomsläger 2009 – Uppmaning

Sommaren 2009 ska det vara ett internationellt ungdomsläger i vårt distrikt med upplägg liknande det som genomfördes denna sommar på Öland. Vi väntar fortfarande besked från den zon som vill genomföra nästa ungdomsläger. Det är hög tid att börja förbereda för lägret. Kontakta Åke Grönkvist YEC, så snart ni har något konkret förslag.

IT - Registeransvariga i klubbarna

Uppdatera medlemsregistret på Internet, så att adresser, telefonnr. och e-postadresser blir korrekta. Nu är det nästan 100 e-postadresser och många mobiltel.nr. som saknas eller är felaktiga. Kan endast ändras i samband med M-rapportering.

Glöm inte bort att vara stolt:

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1, 4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket. Se till att vi blir fler!!!!

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com