Skip to Content

Nyhetsbrev nr 6 december

Nu börjar det bli kallt och snön har börjat komma. Vinterdäcken är pålagda för att kunna göra säkra klubbesök även under december. Nu är det vinter och kyla som gäller. I lördags den 24 november ett spännande och intressant distriktsrådsmöte i Växjö. I kväll, måndag den 26 november, Zonmöte med zon 1 på Scandic Hotell i Karlshamn. Det är fantastiskt att höra alla aktiviteter som är på gång och alla fina resultat på redan genomförda aktiviteter. Ett grattis till alla klubbar i distriktet för genomförda och kommande aktiviteter under året. Nu ser vi fram emot Lucia och alla ljus som kommer att tändas och så småningom rast och vila under julen med förhoppningsvis många julklappar och god julmat. En och annan promenad kommer inte heller att kännas fel.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sina klubbar har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones Fellowship. Ett stort Grattis till er alla.

Per Nilsson LC Sölvesborg

Ann-Christine Gadd LC Sölvesborg

Keith Falk LC Sölvesborg

Medlemsplanering

Jag hoppas och vädjar till alla medlemmar i distriktet att arbeta för att öka medlemsantalet i våra klubbar. Det är dags att vända -5 till plus?. Jag ser verkligen fram emot att vi tillsammans skall medverka till många nya medlemmar i våra Lionsklubbar i distriktet.

De klubbar som inte lämnat budget för medlemsutveckling under året 2007-2008, gör det snarast till undertecknad.

Nya medlemmar till 101SM

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-5

20071130, 1 331 medlemmar

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Lena Mattsson LC Karlshamn

Inger Hervey LC Virserum

Anna-Lena Engberg LC Virserum

Birgitta Hartwig LC Virserum

Ewa Umiastowska LC Virserum

Charlotte Samuelsson LC Virserum

Inga Frederich LC Virserum

Bengt Randholm LC Nässjö

Chantal Ottesen LC Bräkne-Hoby

Claes Gummesson LC Rottne

Birgitha Engström LC Sölvesborg

Nils Kvalvik LC Vimmerby

Kenth Johansson LC Vimmerby

Familjemedlemmar

Jag har upptäckt att alla klubbar inte har registrerat sina familjemedlemmar. För att kunna få familjerabatten vid nästa medlemsavisering är det ett måste att alla klubbar måste registrera sina familjemedlemmar. Meddela registeransvarig som registrerar familjemedlemmarna i samband med nästa M-rapportering.

LEO-klubbar

Det finns fortfarande möjligheter att anmäla sitt intresse för att starta en LEO-klubb i distrikt 101SM. Ta upp det på nästa styrelse- och månadsmöte och återkom till mig med ert intresse. LC och LEO i Sölvesborg brinner av iver att få hjälpa till att starta upp en ny klubb. Det är viktigt att komma ihåg att fadder/LC-klubben kan använda aktivitetsmedel till LEO-klubbar inkl. deras medlemsavgifter.

Världens Barn

Ännu mer tack till alla som hjälpt till att göra Lions insats i Världens Barn till en succé. Finn Nordgren, generalsekreterare för Radiohjälpen är djupt imponerad av Lions insatser under året. Inte nog med detta. Lions 101SM är så här långt en att de tre bästa distrikten i Sverige. I 101SM är för närvarande LC Nässjö bäst med 133 515 kronor, andra plats LC Karlskrona Jarramas 69 523 kronor och på tredje plats LC Vimmerby med 66 700 kronor. Lions insamlade medel går till Lions projekt Morogoro i Tanzania. Ett projekt mot ögonsjukdomen trakom som slår hårt mot barn, kan hejdas med antibiotika eller botas genom en enkel operation.

Viktig information:

- 2007 års kampanjtid är kalenderårsbunden, dvs. 1/1-31/12 2007. Därefter koras den bästa Lionsklubben i Sverige. Vinnaren får motta ett pris skänkt av Lasse Åberg på Riksmötet 2008 i Uppsala.

- Fortsätt att sälja böcker till företag som julklappar till anställda och kunder.

- Radiohjälpen har haft sitt styrelsemöte och meddelat Lions följande:

- Man är väldigt imponerade av Lions insatser och har därför beslutat att:

- Lions är med i Världens Barn även under 2008 samt preliminärt även under 2009

- Lions ersättning till vårt (våra) profilprojekt det kommande året att öka från 3 % till 4 % av det totalt insamlade beloppet.

- Man uppmanar Lions att söka medel ur den stora potten på ca 35 miljoner kronor som står öppen för alla projekt som gäller barn i nöd ute i världen.

- Radiohjälpen har även andra fonder där man kan söka hjälp till internationella ungdomsprojekt i Sverige, t.ex. läger etc. Så inventera nu era projekt och sök medel från Radiohjälpen.

Valärenden:

Glöm inte bort att nominera kandidater till de poster som ska väljas av Guvernörsrådet eller Riksmötet.

Senast den 31 december ska klubbarna ha inkommit med sina nomineringar till:

Distriktsvalnämndens ordförande Sigvard Johansson, Grönalundsvägen 5, 342 35 Alvesta.

VDG för året 2008-2009.

Nu är det är också hög tid att nominera en Vice Distriktsguvernör för verksamhetsåret 2008-2009. Hoppas att ni ute i klubbarna har förslag på kandidater och sänder dessa förslag senast den 31 januari 2007 till Distriktsvalnämndens ordförande Sigvard Johansson.

Kongresslotteri Bangkok:

Vid Distriktsmötet i Vimmerby beslöts att vi även detta verksamhetsår ska arrangera ett Kongresslotteri.

Årets lotteri har liknande upplägg som förra året. Alla medlemmar kommer att erbjudas att köpa lotter á 50:-/st. Ni kan även köpa andelar till klubben för internt lotteri. Ett antal vinster (beroende på antalet försålda lotter) kommer att lottas ut. Huvudvinsten kommer att vara

1 resa för 2 personer till Convention i Bangkok 2008.

Materialet är tidigare utsänt till respektive Lionsklubb.

Sight First II.

Grattis till insamlade 1 253 626 kronor.

Det är vad vi har samlat in till SFII per 20071126. Jag och Bo Håkansson vill gratulera alla som hjälpt till att samla in dessa pengar. Men vi har en bra bit kvar till målet, 2 miljoner kronor.

Glöm inte bort möjligheten att skänka en ”Melvin Jones Fellowship” till en utomstående person som en Lionsklubb vill hedra för insatser för den lokala Lionsklubben eller andra insatser för kommunen.

Glöm inte bort att hämta pluggannonser på Lions hemsida i PDF-format och lämna till samtliga media på hemorten.

Sveriges Lions hjälper Bangladesh

Katastrofberedskapen inom Sveriges Lions har beslutat att bidra med 60 000 US dollar till människorna som drabbats av cyklonen i Bangladesh, med svåra översvämningar som följd. Pengarna dirigeras via LCIF, som har kontakt med Lions på plats i Bangladesh och som vet behoven på plats.

Ungdomsläger 2010

Sommaren 2010 ska det vara ett internationellt ungdomsläger i vårt distrikt. LC Sölvesborg har tagit ett enhälligt beslut i klubben att genomföra lägret i augusti månad 2010 om det blir en zonaktivitet för zon 1. Detta är nu utskickat till klubbarna i zon 1. Vi hoppas att kunna lämna slutgiltigt besked i frågan efter distriktsrådsmötet i januari 2008.

LC Sölvesborg

LC Sölvesborg har förmånen att vara faddrar för LC i Ocna Mures Rumänien. LC Sölvesborg skickar regelbundet trailers med allt från sjukhusutrustning till förbrukningsmaterial, tvättmaskiner, torktumlare etc. Ett par klubbar i distriktet har skickat med bl.a. rullatorer. Pelle Ekdahl vädjar till övriga Lionsklubbar i distriktet att höra av sig om dom har kontakt med vårdinrättningar, äldreboende och liknande. LC Sölvesborg tar tacksamt emot det mesta. Om din klubb har kontakter så ring gärna P-A Ekdahl på tel.nr. 0456-14977 eller mobil 0706-674412.

IT - Registeransvariga i klubbarna

Jag fortsätter att tjata. Uppdatera medlemsregistret på Internet, så att adresser, telefonnr. och e-postadresser blir korrekta. Förutom att uppdatera så tror jag att det är flera medlemmar som har Internet än vad som framgår av medlemsregistret. Jag ber alla registeransvariga att arbeta vidare med frågan för att vi alla skall få ett korrekt medlemsregister samt handbok. OBS, att ändring endast kan göras i samband med M-rapportering.

Lions Pins med blinkade ljus!

20kr/st. Ring 08-980345 eller mejla supplies@lions.se.

Glöm inte bort att vara stolt:

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1, 4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket. Se till att vi blir fler!!!!

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com