Skip to Content

Nyhetsbrev nr 8 februari

Hej alla Lionsvänner!

Tiden går fort när man har roligt. Det blir ljusare och ljusare på morgonen och ljuset varar längre på eftermiddagen. Lionsarbetet pågår runt om i distriktets Lionsklubbar. Det kan jag utläsa av Era protokoll och genom de klubbesök jag har haft nöjet att göra. Det är en glädje att se all den kreativitet som finns runt om i våra klubbar i distrikt 101SM. Det känns angeläget att utbringa ”Ett stort GRATTIS” och ett fyrfaldigt ”HURRA” till Er alla som arbetar för att våra olika mål skall bli uppfyllda. Då känns det glädjerikt och viktigt att få vara en kugge i vår gemenskap och att få möjlighet att vara med och hjälpa där samhällets insatser inte räcker till.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sina klubbar har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones Fellowship. Ett stort Grattis till er alla.

Gunnar Ahrn LC Lammhult

Olle Johansson LC Lammhult

Kennet Malm LC Lammhult

Världens Barn 2008

Nu har Ni fått sova ut mellan 2007 och 2008. Det nya året har redan börjat. En aktivitet som känns bra är försäljningen av böckerna ”Noveller för Världens Barn”. Nu kostar samtliga 4 böcker 50: - st. Köp alla 4 för 200: -. Fortsätt att sälja böcker till företag som presenter till anställda och kunder. Vi kan känna oss mer än nöjda med förra årets resultat som i vårt distrikt uppgick till fantastiska 1 015 657 kronor.

Det gäller nu att samtliga klubbar, zoner och distrikt utnyttjar möjligheten att söka pengar till internationella ungdomsprojekt i eller utanför Sverige. Ta gärna ett samtal med Peter Hjukström (0709-907001) för att kontrollera möjligheten till bidrag till just Er aktivitet.

Viktig information:

- Lions är med i Världens Barn även år 2008 och år 2009

- Lions tilldelning har ökat från 3 till 4 % för år 2008.

- Den bästa Lionsklubben i Sverige år 2007 får motta ett pris skänkt av Lasse Åberg på Riksmötet 2008 i Uppsala.

Kongresslotteri Bangkok:

Nu har det varit dragning!!!!

Vi gratulerar LC Vimmerby/Linnea som tog hem första priset.

1 resa för 2 personer till Convention i Bangkok 2008.

Sight First II.

Grattis till insamlade 1 420 000 kronor.

Det är vad vi har samlat in till SFII per 20080120. Ett varmt TACK och GRATTIS till Er alla som hjälpt till med detta fantastiska insamlingsresultat. För den insamlade summan kan synen räddas på 33 900 människor. Det är nästan lika många som antalet innevånare i en genomsnittlig kommun i distriktet. Det är några klubbar som utmärkt sig med att inte stanna vid målet 1 500: - per medlem och klubb under insamlingsperioden. Först kommer LC Tingsryd med 3 645: - per medlem, på andra plats LC Alvesta 3 567: - och på tredje plats LC Tranås med 1 824: - per medlem. Vi närmar oss målet, 2 miljoner kronor. Ni som har möjligheter, skicka gärna mer än 1 500: - per medlem då det är några klubbar som av olika anledningar inte når upp till målsättningen. Vi ber alla klubbar som har möjligheter att betala in 1 500: - per medlem under insamlingsperioden. Alla bidrag, stora som små, är välkomna. Det viktigaste är att alla klubbar bidrar så gott dom kan.

Det brådskar. För som Ni alla vet avslutas kampanjen den 30 juni 2008.

Det finns en film om Morogoro,

som klubbarna kan låna. Tala med zon koordinatörerna i Sight First II och visa den på nästa månadsmöte. Filmen är på CD-skiva och varar i ca. 5 minuter.

Kämpa vidare för vår stora gemensamma insats mot onödig blindhet. Varje krona är välkommen.

Insight First

Kampen om vattnet. Detta är studiecirklar om miljö som skapats av vår medlem och professor Guy Heyden. Här finns äntligen en möjlighet att arbeta med miljöfrågan. Frågan om vår framtida överlevnad. Enligt många forskare kommer nästa världskrig att gälla rätten till rent vatten. Insight First är Lions möjlighet att sprida kunskap om miljön och få oss människor att inse vad som faktiskt håller på att hända. Dessutom är det min tro att vårt arbete och intresse för den globala miljön kan locka många nya medlemmar bland kvinnor och ungdomar.

Lions Quest

Lions Questbolaget avser att uppvakta skolminister Jan Björklund och visa materialet. Låt oss hoppas på ett positivt bemötande. En önskan är att alla klubbar har en LQ:s ansvarig som är kontaktperson och kan bearbeta skolan att göra en satsning på att lärarna får utbildningen ”Tillsammans”: Ta kontakt på era respektive hemorter med lärare, rektorer, skolchefer och kommunalpolitiker och sälj in en kurs.

Har Ni frågor om Lions Quest, kontakta gärna distriktets ansvarige: Lennart Svensson i Ronneby, Tel. 0457- 311 52, 0708- 31 15 28 eller e-post vastbacka@telia.com.

NSR

Nordiska samarbetsrådet har haft möte i Stockholm 18-20 januari.

Vi pratade mycket om NSR-projektet Restaurangskolan i Oradea har drabbats av en ekonomisk katastrof. Huvudsponsorn från USA har hoppat ett finansieringslöfte på 1 700 000 kronor. Projektet bantas något och projektledningen har bett GR att framställa en begäran till RM att få ta 1 000 000 kronor ur pengapåsen för att säkra projektet.

Det är viktigt att inte blanda ihop projektet med Casa Minunata. Det projektet avslutades redan år 2000. Om Ni skickar pengar till Restaurangskolan, så skriv då tydligt på talongen att det avser Restaurangskolan.

Tidningen, The Lion

Från nr. 4 kommer samtliga Lionsklubbar att få tre extra tidningar att lägga ut på lämplig plats. Utnyttja detta och placera dessa tidningar på platser där många kan läsa dom. T.ex. biblioteket etc. Syns vi, så finns vi.

Varumärkeskampanjen

Det startar en annonskampanj med expresident Jimmy Carter i spetsen. I februari/mars kommer tredje och sista omgången av annonserna i Lions varumärkeskampanj i kvällstidningarna riks – Expressen, Aftonbladet, Kvällsposten och Göteborgstidningen (GT) – och i ICA-kuriren, Hus och Hem samt Villaägarna. För tidsplan se www.lions.se.

Glöm inte bort att följa upp varumärkeskampanjen med lokala/regionala aktiviteter. Fråga presumtiva medlemmar om de sett annonserna. På det sättet kan vi kanske locka flera nya medlemmar.

Röda Fjädern 2009

Klartecken till Lions Röda Fjäderninsamling i samarbete med Hjärnfonden

”Det är en dröm för oss i Hjärnfonden att få samarbeta med en sådan stor ideell organisation som Lions”, förklarade dess ordförande Kjell-Olof Feldt som gästade Lions senaste guvernörsrådsmöte där beslut togs om samarbetet.

Syftet med Röda Fjädern insamlingen ska vara att samla in pengar till forskningen om hjärnan och missbruk, temat är beroende. Lions ska stå för insamling av pengar och hjälpa till med att sprida information om beroende och påverkan på hjärnan. Hjärnfonden ska också sprida information och sedan när pengarna från Röda Fjädern är insamlade, stå för medel till forskare. Den gemensamma insamlingen kommer också att marknadsföras, enligt planer, med TV 4 och på andra sätt till allmänheten och skolor, för att på den vägen nå unga och deras föräldrar. Ämnet ligger inom Lions inriktning mot våld och droger.

Medlemsplanering

Vi har ökat antalet medlemmar under månaden. Det är glädjande och jag hoppas att det är en trend som håller i sig resten av verksamhetsåret. Nu är det bara två distrikt som har positiv medlemsutveckling. Jag hoppas att vi också kan räkna oss dit när vi kommer till nästa nyhetsbrev. Ta alla möjligheter att hitta nya medlemmar till våra klubbar med betoning på kvinnor och ungdomar. Men det som är ännu viktigare är att hålla bakdörren stängd. Ta ett kraftigt tag i bakdörren. Stäng den och låt den förbli stängd. Se till att vi har roligt på våra möten. Det blir trevligare att hjälpa Lions att hjälpa om vi har roligt och trevligt under tiden. Faddern har en mycket viktig roll i sammanhanget. Faddern ser till att den nya medlemmen kommer väl in i klubbgemenskapen och trivs i klubben. Jag hoppas också att vi återtar vår plats som bästa distrikt i Sverige när det gäller medlemsrekrytering. Vi skall väl inte frångå våra vanor från förra året? Det gäller att hitta sätt att rekrytera nya medlemmar och framförallt behålla dom gamla.

Er planering på ca 2 nya medlemmar per klubb netto i distriktet, ger en medlemstillväxt under året på plus 82 nya medlemmar. Då skulle vi vara 1 418 medlemmar den 30 juni 2008. Låt oss gemensamt sträva efter detta. GLÖM INTE ATT FRÅGA. Ensam kan man göra lite. Tillsammans kan man göra mycket.

Nya medlemmar till 101SM

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-3

20080130, 1 333 medlemmar

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet: Tomas Stalsbo LC Högsby

Hans Jeske LC Växjö/Dacke

Elisabeth Jeske LC Växjö/Dacke

Carl-Ola Cademark LC Målilla-Mörlunda

Ingvar Ekvall LC Tranås

Gunilla Martinsson LC Hultsfred

Ing-Marie Nilsson LC Hultsfred

Mikael Martinsson LC Hultsfred

Jeanette Johansson LC Hultsfred

Christer Steen LC Hultsfred

Britt Lundqvist LC Hultsfred

Helena Steen LC Hultsfred

Solwy Andréasson LC Vimmerby/Linnea

LEO-klubbar

Vem skall bli först med att starta upp distrikt 101SM andra LEO-klubb? Det pratas om LC Karlskrona, Ronneby och Växjö. Prata gärna om detta och kontakta LC Sölvesborg och deras LEO-klubb med ert intresse. LC och LEO i Sölvesborg brinner av iver att få hjälpa till att starta upp en ny klubb. Det är viktigt att komma ihåg att fadder/LC-klubben kan använda aktivitetsmedel till LEO-klubbar inkl. deras medlemsavgifter.

Distriktsrådsmöte:

Nästa distriktsrådsmöte, lördagen den 15 mars 2008 på S:t Sigfrids Folkhögskola, Kronoberg Växjö. Alla intresserade Lions hälsas varmt välkomna att närvara.

Distriktsmöte

Distriktsmötet kommer att hållas i Nässjö, lördagen den 12 april. Ta gärna upp det på nästa klubbmöte och anmäl Er redan nu. VDG Lars-Erik Gustafsson och hans klubbkamrater hälsar alla Lions välkomna till Nässjö.

Glöm inte bort att vara stolt:

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1, 4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket. Se till att vi blir fler!!!!

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com