Skip to Content

Nyhetsbrev nr 9 mars,

Hej alla Lionsvänner!

Trots regn och blåst börjar det ändå kännas att våren är på väg. Solen tittar fram då och då. Det är en fortsatt glädjande upplevelse att besöka Lionsklubbarna i distriktet och förundras över all den uppfinningsförmåga och kreativitet man ser i olika aktiviteter och hjälpinsatser. Då känner jag mig stolt över att vara medlem i Lions, en av världens största hjälporganisationer som finns i mer än 200 länder med 1,4 miljoner medlemmar i 48 000 klubbar, varav 14000 medlemmar i 530 klubbar i Sverige. Att tillsammans ha möjligheter att förbättra livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt där samhället inte räcker till. Då känns mitt valspråk alldeles rätt.

Ensam kan man göra lite. Tillsammans kan man göra mycket.

Melvin Jones

Kom ihåg att man kan dela ut Melvin Jones Fellowship till person som inte är Lionsmedlem. Någon eller några personer som gjort stora insatser för den lokala Lionsklubben.

Världens Barn 2008

Årets kampanj har redan startat. Kampanjen pågår hela året 2008. ”Mödrahälsovård” i Morogoro blir vårt profilprojekt 2008 i Radiohjälpens insamling till Världens Barn. Vi driver redan nu vårt synvårdsprojekt i området, så att mödravårdshjälp skulle kunna bli en förebyggande del för att förhindra onödig blindhet. Det är glädjande att många klubbar redan nu planerar aktiviteter under våren av olika slag. Förra årets aktiviteter påbörjades efter sommaren 2007. Nu har vi hela året på oss. Världens Barn (Peter Hjukström) har i år satt målet till över 100 miljoner kronor. Vid ett resultat av 110 miljoner skulle Lions del, 4% ger Lions 4,4 miljoner. Dessutom är det en fin varumärkeskampanj för Lions i Sverige.

Viktig information:

- Lions är med i Världens Barn även år 2008 och år 2009

- Lions tilldelning har ökat från 3 till 4 % för år 2008.

- Den bästa Lionsklubben i Sverige år 2007 får motta ett pris skänkt av Lasse Åberg på Riksmötet 2008 i Uppsala.

Kongresslotteri Bangkok:

Ett varmt Grattis till Solwy Andréasson från LC Vimmerby Linnea som vann resan för 2 personer till Convention i Bangkok 2008.

Sight First II.

Jag vill uppmana alla klubbar i distriktet att skicka in insamlade och beslutade medel till distriktskassören. Jag ber de klubbar som inte uppfyllt sina mål (1 500:- / medlem) att skicka in så mycket dom kan. Det nuvarande resultatet uppgår till ca 1 500 000 kronor. Jag hoppas att vi med gemensamma krafter skall uppnå vårt insamlingsmål för perioden 2 miljoner kronor.

Men Ett varmt TACK och GRATTIS till Er alla som hjälpt till med det nuvarande fantastiska insamlingsresultat. För den insamlade summan kan synen räddas på ca 33 900 människor. Kämpa vidare för vår stora gemensamma insats mot onödig blindhet. Varje krona är välkommen.

Lions Hjälpfond

Bästa/bäste lions! Med denna lilla skrivelse vill styrelsen nå ut till samtliga lionsmedlemmar.

Är du medveten om att LIONS Sverige har en stiftelse vid namn Sveriges Lions Hjälpfond? Via ett så kallad 90-konto kan allmänheten lämna bidrag till vår hjälpverksamhet. Det rör sig om hjälp till socialt utsatta människor som har det svårt i vardagen.

Det är fritt fram att ansöka om bidrag, ansökningarna bedöms sedan av styrelsens medlemmar (ordf., kassör och sekr.)

Om din klubb får in en ansökan som kanske inte ryms i bidrags-/gåvokommitténs budget, skicka då ansökan vidare till ordf. för Lions Hjälpfond. Du kan också uppmana personer, som du vet har problem i vardagen och som behöver en hjälpande hand att skicka in en ansökan.

Adressen till ordf. : Allan Larsen, Örnäsvägen 87, 30240 Halmstad.

Insight First

Ta nu möjligheten att börja arbeta för vår globala miljö med Insight First. Guy Heydens miljöprogram som redan gjort stort intryck på bl.a. vår internationelle president Mahendra Amarasuriya. Det är viktigt att vi samlas om möjligheten att påverka vår globala miljö. Jag tror dessutom att det kan locka många nya medlemmar i form av kvinnor och ungdomar.

Lions Quest

Det kommer att utbildas 2-3 Lions Quest - säljare i varje distrikt. Det finns 67000 kr redan beviljade och GR föreslår Riksmötet att bidra med resterande 83000 ur pengapåsen. När det gäller utvärderingen så pågår förhandlingar med olika parter. Låt oss hoppas att man får fram pengar för då är jag säker på att vi, vetenskapligt kan bevisa att vi har en bra produkt.

Narkotikasökhundar

Som Ni har hört måste Tullen spara och drar in bemanning, speciellt i Norrbotten, men även på många andra ställen. Vi vet idag inte vad som händer med ”våra hundar”, så GR har beslutat att föreslå att vi ligger lågt tills vi vet hur det blir.

Restaurangskolan Oradea

Det är viktigt att inte blanda ihop projektet med Casa Minunata. Det ursprungliga projektet hette Framtid Rumänien och avslutades redan år 2000. Därefter bildades en stiftelse under namnet ”Casa Minunata” som står för driften och skötseln av skolan. Detta är ingen Lions-aktivitet. Däremot finns det enskilda Lionsmedlemmar och Lionsklubbar som skänker pengar till den fortsatta driften.

Restaurangskolan i Oradea är ett NSR-projekt som har tillkommit för att ge fortsatt utbildning till de barn som gått i skolan Casa Minunata för att dom skall få arbete längre fram i livet. Detta projekt har drabbats av en ekonomisk katastrof. Huvudsponsorn från USA har hoppat ett finansieringslöfte på 1 700 000 kronor. Guvernörsrådet har tagit beslut att rekommendera Riksmötet att få använda 1 000 000 kronor ur pengapåsen för att säkra projektet.

OBS. Om Ni skickar pengar till Restaurangskolan, så skriv då tydligt på talongen att det avser Restaurangskolan.

Varumärkeskampanjen

Det startar en annonskampanj med expresident Jimmy Carter i spetsen. Kampanjen pågår under tiden 22/2 – 28/3 i kvällstidningarna riks – Expressen, Aftonbladet, Kvällsposten och Göteborgstidningen (GT) – och i ICA-kuriren, Hus och Hem samt Villaägarna. För tidsplan se www.lions.se. Nu finns mediaplanen på hemsidan.

Glöm inte bort att följa upp varumärkeskampanjen med lokala/regionala aktiviteter. Fråga presumtiva medlemmar om de sett annonserna. På det sättet kan vi kanske locka flera nya medlemmar.

Medlemsplanering

Vi har minskat med 9 medlemmar under månaden. Men det är bara att ta nya friska tag. Jag läser att många klubbar har nya medlemmar på väg in. Det är glädjande och jag hoppas att vi kan se fram emot en medlemsökning till nästa nyhetsbrev. Ta alla möjligheter att hitta nya medlemmar till våra klubbar med betoning på kvinnor och ungdomar. Men det som är ännu viktigare är att hålla bakdörren stängd. Ta ett kraftigt tag i bakdörren. Stäng den och låt den förbli stängd. Se till att vi har roligt på våra möten. Det blir trevligare att hjälpa Lions att hjälpa om vi har roligt och trevligt under tiden. Faddern har en mycket viktig roll i sammanhanget. Faddern ser till att den nya medlemmen kommer väl in i klubbgemenskapen och trivs i klubben.

Nya medlemmar till 101SM

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-12

20080303, 1 324 medlemmar

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Lars-Gunnar Larsson LC Kalmar/Union

Per Lundin LC Bräkne-Hoby

Tomy Runeklint LC Mönsterås

Ingegerd Gustafsson LC Tingsryd

Håkan Klasander LC Växjö/Dacke

Krister Eriksson LC Målilla-Mörlunda

Maja-Lisa Andersson-Sundell LC Linnéa/Vimmerby

LEO-klubbar

Grattis, LC Kalmar blev först och kontakten är nu etablerad mellan Kalmar och Sölvesborg. Vi önskar Kalmar varmt Lycka Till med bildandet av en LEO-klubb. Men det finns plats för flera. Vem skall bli nästa Lionsklubb som arbetar med att starta upp en LEO-klubb? LC Karlskrona, Ronneby, Växjö eller andra klubbar i 101SM. Kontakta LC Sölvesborg och deras LEO-klubb med ert intresse. LC och LEO i Sölvesborg brinner av iver att få hjälpa till att starta upp en ny klubb. Det är viktigt att komma ihåg att fadder/LC-klubben kan använda aktivitetsmedel till LEO-klubbar inkl. deras medlemsavgifter.

M-rapporter

Det nya med M-rapporten är att den skall göras innan månadsskiften. Jag är tacksam om klubbarna skickar in sin M-rapport direkt efter månadsmötet. Detta för att vi bättre skall kunna följa medlemsstatistiken.

PU 101

Efter den 1 mars kan ni rapportera in den nya styrelsen för 2008-2009 och PU-101

Supplies

Från och med den 1 juli försvinner suppliesförsäljningen från huvudkontoret, på direktiv från Oak Brooks. Vårt eget svenska material kan vi även i fortsättningen köpa från MD-kontoret. Cynthia LO på kontoret kommer förmodligen få andra arbetsuppgifter som t.ex. skötsel av medlemsregistret vilket kan göra sitt till att vi kan behålla henne kvar. Vi kan ändå bli tvungna att höja den nationella avgiften med 25 kr för att bibehålla servicen till klubbarna från huvudkontoret.

Hjärtstartare

Det finns ett företag (Viamedici) som har inlett ett samarbete med en del lionsklubbar i syd Sverige att tillsammans med en del kommuner och eventuellt sparbanksstiftelser skänka ”hjärtstartare” (Defibrillator) till olika föreningar och till kommunala anläggningar. En hjärtstartare kostar på marknaden mellan 15 – 25 000 kr beroende på modell och tillbehör. Viamedici erbjuder Lions att köpa deras hjärtstartare för 9 900 kr plus moms. Kontaktperson: Björn Jadeland Viamedici AB 0771 901 901 www.viamedici.nu

Postkodlotteriet

Lions har skickat en ansökan till Postkodlotteriet om att få bli förmånstagare.

Lions Sverige 60 år

Lions Sverige fyller 60 år under 2008. Ta vara på möjligheten att fira detta under våren. Varför inte en bössinsamling eller annan festaktivitet för kampanjen Världens Barn?

Distriktsrådsmöte:

Nästa distriktsrådsmöte, lördagen den 15 mars 2008 på S:t Sigfrids Folkhögskola, Kronoberg Växjö. Ta vara på möjligheten att vara med på ett distriktsrådsmöte. Alla intresserade Lions hälsas varmt välkomna att närvara.

Distriktsmöte

Distriktsmötet kommer att hållas i Nässjö, lördagen den 12 april. Ta gärna upp det på nästa klubbmöte och anmäl Er redan nu. VDG Lars-Erik Gustafsson och hans klubbkamrater hälsar alla Lions välkomna till Nässjö.

Nomineringar

Vid distriktsmötet kommer det att ske val av distriktsguvernör och vice distriktsguvernör för nästa verksamhetsår. Till dessa poster har följande nomineringar inkommit till valnämnden.

Distriktsguvernör: Lars-Erik Gustafsson, LC Nässjö.

Vice distriktsguvernör: Torgny Rönnestad, LC Hultsfred och Gunnar Legnegård, LC Vimmerby.

Riksmötet

Ni har väl inte glömt bort att anmäla er klubbs deltagande vid Riksmötet i Uppsala.

Glöm inte bort att vara stolt:

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1,4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket. Se till att vi blir fler!!!!

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com