Skip to Content

Extra Nyhetsbrev mars

INTERNATIONELLT

Mahendra Amarasuriya, President The International Association of Lions Clubs

Detta är en angelägen begäran om din hjälp.

Det återstår endast fyra månader av Lionåret 2007 – 2008 och just nu ser det ut som om vi kommer att avsluta året med en positiv medlemstillväxt. Per den sista januari 2008 uppvisar LCI en nettoökning av antalet medlemmar med 4 283 stycken, vilket är den bästa sjumånadersperiod som vi har sett på många år. Viktigast av allt är att alla konstitutionella områden och de flesta distrikt uppvisar stora förbättringar jämfört med tidigare år. Men nu är det viktigt att vi inte tappar greppet om målen inom vår verksamhet Lions. Nu är det rätt tid att sikta mot att behålla befintliga medlemmar och att rekrytera nya medlemmar i alla klubbar. Om vi kan hålla farten uppe under de närmaste 120 dagarna, genom att aktivt arbeta med denna utmaning, kommer vi verkligen att uppnå den allra högsta medlemsökningen på många år. Det vore verkligen speciellt att kunna uppnå detta under vårt år!

Jag ber dig att göra allt du kan för att under de närmaste månaderna bjuda in nya medlemmar genom att använda bästa arbetssätt och att de under i april månad deltar i Lions globala välkomstdag för nya medlemmar, vilken i sin tur kommer att skapa ännu mer uppmärksamhet om Lions i ditt område. När du arbetar med att öka antalet medlemmar, ber jag att du kommer ihåg att vi bygger vidare på tidigare framgångar.

Antalet kvinnor och familjemedlemmar har nått det högsta antalet någonsin med 240 000, vilket till stor del beror på det innovativa familjeprogrammet. Dessa båda grupper bör vara din viktigaste fokus i alla rekryteringsinsatser.
Till stor del tack vare dina insatser och din hängivenhet för mitt motto Utmaning till förändring kommer fler distrikt än någonsin att erhålla utmärkelser för bildande av nya klubbar. Per den sista januari har 570 nya klubbar bildats i hela världen, vilket är en ökning med 34 % jämfört med föregående år. Med tanke på att den största delen av antalet nya klubbar inrapporteras under perioden januari till juni är jag säker på att vi kommer att nå vårt mål att bilda mer än 1 250 nya klubbar under detta verksamhetsår.
Detta är underbara siffror och ett tydligt bevis på att våra medlemsinitiativ ger resultat, men än viktigare är vad dessa siffror står för. De visar att lionmedlemmarna och lionklubbarna har stort självförtroende, att de är ivriga att uppnå våra mål och att de med stolthet kan visa världen att Vi tjäna. Jag är mycket tacksam för de insatser du har gjort för att öka detta självförtroende.

Med vänlig Lionshälsning

Sören Fohlström Mahendra Amarasuriya

Distriktsguvernör 2007-2008 Internationell President 2007-2008