Skip to Content

Nyhetsbrev nr 10 april,

Hej alla Lionsvänner!

Efter en envis kyla med snö och regn har nu solen börjat skina i Blekinge och det känns som livslusten ökar. Det blir ljusare på morgonen och på kvällen. Det är bara att vara tacksam och lycklig för den härliga tid vi nu går till mötes med vår, sol och värme (hoppas jag). Det är fortfarande ett stort nöje att besöka Lionsklubbarna och glädjas åt alla de aktiviteter som sker runt om i distriktet. Det känns också mycket bra att vi troligen kunnat påverka både regering och Tullverket när det gäller neddragningen vid våra gränsstationer. Det gäller i stället att förstärka insatserna för att stoppa knarket och all annan smuggling som sker över våra gränsstationer. Ensam kan man göra Lite. Tillsammans kan man göra mycket.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sina klubbar har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones

Fellowship. Ett stort Grattis till er alla

Allan Lindgren LC Karlskrona Jarramas

Lars Leander LC Vimmerby

Sören Pettersson LC Gamleby-Överum (Ej Lionsmedlem nr.2? 101SM)

Den förste lär enligt uppgift vara Astrid Lindgren. Hoppas att dessa följs av flera.

Kom ihåg att man kan dela ut Melvin Jones Fellowship till person som inte är Lionsmedlem. Någon eller några personer som gjort stora insatser för den lokala Lionsklubben.

Melvin Jones Fellowship till Lions högste beskyddare

På onsdag den 2 april delar Sveriges Lions ordförande, Kenneth Persson, ut Melvin Jones till HM Konungen. MM Konungen är Sveriges Lions beskyddare.

Världens Barn 2008

Jag kan utläsa av klubbarnas protokoll att många aktiviteter redan är i full gång för Världens Barns räkning.

Profilprojekt för 2008-2009 blir Mödrahälsovård i Morogoro. Se nu till att samla ihop alla frågetecken om Världens Barn till distriktsmötet i Växjö då Peter Hjukström med panel summerar förra årets erfarenheter samt tankar om komplettering för år 2008. Jag hoppas att vi i år överträffar förra årets resultat. Vi har ju faktiskt hela året på oss. Arbeta vidare med konserter, cirkus och andra aktiviteter som kan ge bra bidrag. Glöm inte bort att sälja böckerna till företag och privatpersoner för REA-pris, Nu 50:- per st.

Sight First II.

Ett stort Tack till alla distriktets klubbar. Vi närmar oss målet 2 miljoner kronor. Ni har gjort en fantastisk insats, var och en efter sin möjlighet. På zonmöte i zon1 i går kväll fick jag höra att de klubbar som ännu inte nått målet kommer att komplettera sina insättningar så att målen för klubben uppfylls. Det känns betryggande.

Klubbarna har hittills samlat in fantastiska 1 645 000 kronor.

Det återstår bara 355 000 kronor kvar tills målet är nått. Bo Håkansson och jag vädjar nu till alla klubbar om en fin slutspurt i insamlingsarbetet, så att vi når upp till 2 000 000 miljoner kronor.

För den summan är det möjligt att rädda synen på mer än 47 600 människor.

Kampanjen skall redovisas vid årets riksmöte, så det är viktigt att alla inbetalningarna om möjligt görs senast den 10 maj.

Två av distriktets klubbar är värda ett extra stort tack.

LC Alvesta och LC Tingsryd

Båda klubbarna har bidragit med belopp som är två och en halv gånger större än deras respektive mål.

Lions Quest

Boka lördagen den 6 september för klubbens LQ-ansvariga. Då kommer det preliminärt att ske en utbildning på S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö. Tanken är att det skall utbildas en LQ-ansvariga i varje klubb. Ekonomin återkommer vi om senare. Tanken är dock att distriktet och Lions Quest centralt skall stå för en del av kostnaden.

Den 8 april har Bruno Ahlkvist bokat ett möte med statssekreteraren Bertil Östberg på utbildningsdepartementet för att informera och be om regeringens stöd för Lions Quest.

Narkotikasökhundar

Syns vi, så finns vi. Det har Lions visat i samband med tullens planerade neddragning av gränsskyddet i Sverige.

Det har resulterat i att GRO Kenneth Persson väntar på ett datum för att träffa Tullens generaldirektör Karin Starrin för att prata vidare om Lions syn på gränsskyddsfrågan. Det har även resulterat i att vår finansminister följer ärendet med stort intresse. Jag blev själv i dag uppringd av Odd Fellow/PUMA om vårt intresse att agera mera i Blekinge i Narkotikahundfrågan. Så vi hörs och vi syns. Gratulerar till alla som har agerat i frågan om ett bevarat och helst förstärkt gränsskydd.

www.lions.se kan vi nu titta på en filmsnutt om våra narkotikasökhundar i LCI:s kvartalsinformation. Inspelningen är gjord i augusti 2007 och Thommy Gransten, som intervjuas, är en av initiativtagarna för just stödet till Tullverkets narkotikasökhundar. Gå in och titta.

Restaurangskolan Oradea

Vill bara ytterligare en gång tala om att Casa Minunata är en stiftelse och inte längre (sedan 2001) en Lionsaktivitet. Men att det fortfarande finns Lionsklubbar som stöder driften av verksamheten på eget initiativ.

Restaurangskolan Oradea är ett NSR-projekt där GR har lagt ett förslag till riksmötet i Uppsala att anslå 1 miljon kronor för att kunna slutföra projektet. Då har man en restaurangskola utan inredning. Ansvaret övergår sedan på stiftelsen att anskaffa inredningen.

Varumärkeskampanjen

Nu är annonskampanjen slut för den här gången och det känns som om jag blivit kändis på kuppen. Min uppfattning är att kampanjen har varit lyckosam. Det känns som att många läst annonserna även människor som inte är Lionsmedlemmar. För mig har det just nu resulterat i en ny medlem. Vill påminna PR/Info att vecka 13 och vecka 14 är perioden som vi skall ställa frågorna till allmänheten, om de har sett och läst annonsen med kända och okända lions som har varit med som medlemmar i många år. Dessa rapporter skall sedan sammanfattas av Maud Nordell.

Medlemsplanering

Vi har ökat 4 medlemmar under månaden. Vi tar av hatten för oss själva. Jag läser fortfarande och hör att många klubbar har nya medlemmar på väg in. Tänk om vi kunde koppa på plus till nästa nyhetsbrev. Ta alla möjligheter att hitta nya medlemmar till våra klubbar med betoning på kvinnor och ungdomar. Men det som är ännu viktigare är att hålla bakdörren stängd. Ta ett kraftigt tag i bakdörren. Stäng den och låt den förbli stängd. Se till att vi har roligt på våra möten. Har ni provat med Karaoke? Jag lovar att dom som lyssnar har roligt. Det blir trevligare att hjälpa Lions att hjälpa om vi har roligt och trevligt under tiden.

Kom gärna med idéer på vad som kan förgylla möteskvällarna. Kortare möten, nöjesinslag, underhållning föreläsningar etc.

Nya medlemmar till 101SM

Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-10

20080401, 1 326 medlemmar

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Gert Berg LC Sölvesborg

Göran Andersson LC Borgholm

Bengt Gustavsson LC Emmaboda

Marie Hansen LC Oskarshamn

Arne Göth LC Kalmar

Distriktsrådskonferens:

Nästa distriktsrådskonferens blir årets sista möte i distriktsrådet och sker, lördagen den 31 maj 2008 på S:t Sigfrids Folkhögskola, Kronoberg Växjö. Ta vara på möjligheten att vara med på årets sista distriktsrådsmöte. Alla intresserade Lions hälsas varmt välkomna att närvara.

Distriktsmöte

Distriktsmötet kommer att hållas i Nässjö, lördagen den 12 april. Vi ser fram emot att alla klubbar i distriktet är representerade och hälsar alla välkomna. VDG Lars-Erik Gustafsson och hans klubbkamrater hälsar alla Lions välkomna till Nässjö.

Distriktsrådets förslag till distriktsmötet:

Distriktsrådet föreslår distriktsmötet att besluta om följande gemensamma aktiviteter för verksamhetsåret 2008-2009

Astmalägret 2 000 kronor/klubb

Diabeteslägret 4 500 kronor/klubb

Ungdomslägret 2010 2 000 kronor/klubb

Värdfamiljer 250 kronor/klubb

Lions Forskningsfond 50 kronor/medlem

Samtliga belopp är samma som tidigare år utom ungdomsläger som är dubblat. DK Christer Olofsson har gjort en kalkyl och anser att vi måste ta ut 2000:- per klubb de följande två åren för att ungdomslägret skall gå ihop. Om det blir det några pengar över fonderas de till kommande läger.

Vi får ändå en minskning på grund av att en annan tung aktivitet har avslutats, Sight First II 750:-/medlem. Så det blir en lättnad för klubbarna till nästa år.

Nomineringar

Vid distriktsmötet kommer det att ske val av distriktsguvernör och vice distriktsguvernör för nästa verksamhetsår. Till dessa poster har följande nomineringar inkommit till valnämnden.

Distriktsguvernör: Lars-Erik Gustafsson, LC Nässjö.

Vice distriktsguvernör: Gunnar Legnegård, LC Vimmerby.

Sommarläger åt barn från Tjernobylområdet med Natasha Andersson

På förekommen anledning vill jag bara informera att ovanstående läger inte är en Lionsaktivitet. Förra verksamhetsåret skickade Sverige Lions c:a 378 tusen kronor.

Natasha Andersson bedriver verksamheten i stiftelseform vilket gör att man inte har insyn i verksamheten.

Intressant klipp ur Göteborgsposten.

Ungdomens oro över miljön

Bifogar ett intressant klipp ur dagen nr av GP. Ungdomen av idag har en berättigad oro. Lions säger sig satsa på såväl ungdom som Miljö. Det börjar bli hög tid att visa detta.

För en dryg vecka sedan var Lion Guy Heyden i Wien på Internationella styrelsen och presenterade Insight First. man konstaterade att Insight First var ett mycket intressant program och att Lion Guys föredragning var charmant. Men

Som jag tolkar det så vet Lions inte vad man skall göra trots att man serverades en komplett meny och trots den storstilade Deklarationen om den mänskliga miljön från 1972.

Det finns dock en mycket god förhoppning om att Insight First kommer att användas som ett slags startprojekt för Studentklubbar och för LEO, världen över. Det är just detta Insight First som vi antog på RM i Jönköping 2007. Några DG har skridit till handling och släpper fram Lion Guy Heyden, men det behövs 100 % uppslutning!

Framtiden för vår miljö och vårt klimat är som Al Gore säger "En obehaglig sanning". Visst är det så att vi vill inte ta oss obehaget att pruta på det vi har. Ej heller ta ett steg tillbaka till förmån för kommande generationer.

Jag vet att många i detta sammanhang förordar teknisk utveckling och visst skall vi satsa på detta. Problemet är bara att det finns risk för att teknisk utveckling försvåras av den obehagliga sanningen - för många förlorar på förändringen. Jag vill i det sammanhanget gärna citera Barack Obama som i en intervju sade: "Det råder inte brist på goda idéer, men dom dör på vägen fram till Washington". Ett uttalande som stämmer till åtskillig eftertanke.

Mina bästa lionvänner, jag betraktar mig inte som någon "Miljönisse", men jag börjar mer och mer att komma till INSIKT och det inte dåligt bara det.

Lionhälsningar

Jan-Åke

Stor klimatoro bland unga
Det oroar mer än både krig, terrorism, sjukdomar och arbetslöshet. Vi snackar klimatångest. Men bara fyra av tio niondeklassare i Göteborg är övertygade om att de kan påverka. Och nästan alla vill ha bil i framtiden.

LÄS OCKSÅ: Graffiti ställer miljöministern mot väggen

Kom fram och ta två blyplattor och lite natriumsulfat. Glöm inte att ni måste ta på er en vit rock och skyddsglasögon också, instruerar läraren Ingela Bursjöö eleverna i klass 9E.
Dagens no-lektion på Buråsskolan handlar om batterier och deras påverkan på miljön. Med ett litet experiment är tanken att eleverna ska lära sig hur den vanligaste typen av bilbatterier fungerar och vilka konsekvenser de har för miljön.
- Vi har ju nytta av det vi lär oss i framtiden. Vi måste lära oss att förstå hur saker fungerar och vad som pågår. Det är bra att ha den kunskapen, säger Jane Chu.

Buråsskolan är Göteborgs enda Skola för hållbar utveckling. Här lägger man ner stor vikt på att lära eleverna om miljö och om hur de påverkar den. Allt från sopsortering och kompostering till konsekvenserna av att köra moped och vilka batterier som är miljövänliga.
- Det handlar om att medvetandegöra eleverna. Det är viktigt, speciellt i puberteten då de är så identitetssökande, säger Ingela Bursjöö, lärare och grundare till idén om att göra Buråsskolan till en mer miljöprofilerad skola.
Och skolans satsning på miljö ligger helt rätt i tiden. Det är nämligen ett ämne som inte bara påverkar och intresserar framtidens vuxna - utan även oroar. GP:s ungdomsenkät visar att niondeklassare är mer oroliga över klimatförändringar än till exempel terrorism, krig, arbetslöshet och sjukdomar.
- Det finns en deadline på klimathotet. Det gör det inte med krig och terrorism, säger Jane Chu om varför hon tycker att klimatförändringar är mer oroväckande.
- Sen blir aldrig krig i Sverige. Och terrorism kan vi få bort med tiden, säger Olle Rynvall-Hult som för dagen är labbkompis med Jane Chu.

Båda säger att de tänker en del på klimatförändringarna och att det är oundvikligt att inte göra det. Vad som kan hända i fall klimatförändringarna fortsätter vill de inte tänka på. Det som oroar dem mest är att för stor skada redan är skedd och att det inte går att reparera.
- Ozonlagret är förstört på vissa ställen. Jag är rädd för att det inte går att fixa igen, säger Olle Rynvall-Hult.
- Och många djur är utrotade och regnskog har skövlats, tillägger Jane Chu och berättar att hon försöker återvinna papper så gott hon kan.

De är inte ensamma om att vara oroliga. Klasskamraterna Alma Handzar och Sissel Viklund säger att de ofta tänker på klimatförändringarna. Ibland väldigt mycket.
- Jag började bli orolig efter att jag hade sett filmen som Al Gore gjort. Den med att isen kommer att smälta och att det är farligt, säger Alma Handzar
- Då höjs vattennivåerna och Göteborg är en stad vid vatten, tillägger Sissel Viklund oroligt.
De tror att politiker har det yttersta ansvaret och makten att förändra. Men precis som 43 procent av niondeklassarna i GP:s undersökning tror de att de själv kan påverka. Sissel Viklund har sopsorterat hela sitt liv och ska hon ha en bil i framtiden måste den vara etanoldriven. Alma Handzar åker kollektivt i stället för att be om skjuts och är dessutom klassens så kallade miljöombud, med ansvar att föra fram elevernas åsikter om vad man kan göra för att förbättra skolans miljö.
- Vi borde städa mer i miljön utom hus och sopsortera. Sen är det bra om vi snackar så mycket om miljö som möjligt i skolan, säger Alma Handzar.

Maria Ojala, doktor i psykologi på Örebro universitet, är inte överraskad över niondeklassarnas oro. Ungdomar tenderar att ta till sig globala problem som klimatförändringar mer än lokala problem som arbetslöshet.
- Det är typiskt för ungdomar att tro negativt om världens framtid. Man är vanligtvis mer pessimistisk när det gäller den globala synen, men mer positiv när det gäller den egna framtiden, säger hon.
Hon förklarar att oron som ungdomarna känner inte behöver vara något negativt. Generellt sätt är det ingen form av personlig oro utan mer något som ofta leder till positiv handling.
- De som oroar sig mest är ofta de som tror att de kan påverka mest. De är mer aktiva och har mer tilltro till exempelvis miljöorganisationer säger hon.
Lektionen närmar sig sitt slut. De vita rockarna och skyddsglasögonen har åkt av och eleverna lyssnar på statistik om hur bra Sverige är på att återvinna.
- Vi är faktiskt världsbäst på att återvinna batterier. Hela 90 procent av alla bilbatterier återvinns, säger Ingela Bursjöö.
Men det tycker inte alla är tillräckligt.
- Det borde vara 100 procent, svarar Alma Handzar missnöjt.

Riksmötet

Ni har väl inte glömt bort att anmäla er klubbs deltagande vid Riksmötet i Uppsala.

Glöm inte bort att vara stolt:

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1,4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket. Se till att vi blir fler!!!!

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com