Skip to Content

Nyhetsbrev nr 11 maj,

Hej alla Lionsvänner!

Nu är verkligen våren och sommaren på väg. Jag har kunnat sitta ute och solat hela fyra dagar under veckan som gått. En härlig upplevelse efter allt regn och kyla. På tisdag åker jag på semester till Gotland för vila och rekreation under en vecka. Jag kommer förhoppningsvis tillbaka, laddad för att ta ett sista ryck tillsammans med Er alla för att göra ett bra avslut på verksamhetsåret.

Distriktsmötet i Nässjö

Nu vill jag tacka er alla som deltog i distriktsmötet i Nässjö. Tack vare er blev det en mycket lyckad och minnesvärd dag och kväll.

Jag vill också framföra ett stort Tack till Nässjö-klubben för ett mycket väl genomfört arrangemang både under dagen och kvällen. Att få lyssna på kommunens eldsjäl, Holger Jonasson var en upplevelse. Men det visar också hur man med omtanke och enkla medel kan göra stora vinster i sitt marknadsföringsarbete. God mat, trevligt distriktsmöte och en härlig kväll. Vad kan man mera önska sig. Tack vare er alla blev distriktsmötet ett härligt minne att ta med sig hem. Än en gång. Tack alla för det.

Grattis

Jag gratulerar också min efterträdare Lars-Erik Gustafsson, LC Nässjö som valdes till nästa verksamhetsårs distriktsguvernör. Det är snart dags ta över ordförandeklubban. Det skall bli ett nöje att få bli honom till hjälp i hans kommande arbete att föra distrikt 101SM till ännu större framgångar.

Jag vill också gratulera Gunnar Legnegård, LC Vimmerby som valdes till vice distriktsguvernör. STORT TACK för att ni ställer era krafter och kunskaper till förfogande i distrikt 101SM.

Beslut vid distriktsmötet:

Distriktsmötet beslutade om följande gemensamma aktiviteter för verksamhetsåret 2008-2009

Astmalägret 2 000 kronor/klubb

Diabeteslägret 4 500 kronor/klubb

Ungdomslägret 2010 2 000 kronor/klubb

Värdfamiljer 250 kronor/klubb

Lions Forskningsfond 50 kronor/medlem

Distriktsmötet beslutade också att fastställa förslaget till budget och oförändrad medlemsavgift. Övriga beslut som togs på distriktsmötet kan ni läsa om i det protokoll som kommer att sändas ut till alla klubbar så snart det är justerat.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sin klubb har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones

Fellowship. Ett stort Grattis till dig!

Ragnar Persson LC Vimmerby

Den förste icke Lionsmedlem som erhållit Melvin Jones lär enligt uppgift vara Astrid Lindgren. Därefter har följt HM Konungen och Sören Pettersson från Gamleby-Överum. Sigvard Johansson LC Alvesta berättar att Lars Sjöstrand, Karlskrona fick MJ på distriktsmötet i Alvesta 1997. I protokoll från Vimmerby kan jag läsa att klubben har delat ut två MJ utöver Astrid Lindgren. Men som sagt. Ju fler, ju bättre. Hoppas att dessa följs av många flera.

Kom ihåg att man kan dela ut Melvin Jones Fellowship till person som inte är Lionsmedlem. Någon eller några personer som gjort stora insatser för den lokala Lionsklubben.

Lionsmedlem i 50 år

Grattis till följande Lions som av sin klubb har tilldelats förtjänsttecknet för 50-årigt medlemskap.

Tore Telje LC Vimmerby

Algot Ånhammar LC Vimmerby

Världens Barn 2008

Kom ihåg att Världens Barn pågår hela året 1/1-31/12. Låt oss göra ett ännu bättre resultat i år än förra året. Vi har ytterligare ett halvt år på oss. Jag kan utläsa av klubbarnas protokoll att många aktiviteter redan är i full gång för Världens Barns räkning.

Profilprojekt för 2008-2009 blir Mödrahälsovård i Morogoro.

Jag vill också tacka Peter Hjukström med panel för en bra insats under distriktsmötet. Jag hoppas att deras erfarenheter kan ge idéer till övriga Lionsklubbar i distrikt 101SM.

Sight First II.

Ett stort Tack till alla distriktets klubbar. Vi närmar oss målet 2 miljoner kronor. Dagens

siffra är 1 668 593 kronor. Ni har gjort en fantastisk insats, var och en efter sin möjlighet. Det

innebär att vi har 331 407 kronor till målet. Låt oss alla hjälpa till att nå ända fram.

För 2 miljoner kronor är det möjligt att rädda synen på mer än 47 600 människor.

Kampanjen skall redovisas vid årets riksmöte, så det är viktigt att alla inbetalningarna om möjligt görs senast den 10 maj.

Det är fortfarande två av distriktets klubbar som skall ha ett extra stort tack.

LC Alvesta och LC Tingsryd

Båda klubbarna har bidragit med belopp som är två och en halv gånger större än deras

respektive mål.

Lions Quest

Boka lördagen den 6 september för klubbens LQ-ansvariga. Då kommer det preliminärt att ske en utbildning på S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö. Tanken är att det skall utbildas en LQ-ansvariga i varje klubb. Ekonomin återkommer vi om senare. Tanken är dock att distriktet och Lions Quest centralt skall stå för en del av kostnaden.

Lions 60 år i Sverige och Europa

Inför 60 årsfirandet på Riksmötet i maj kommer det att annonseras i Expressen, Kvp, GT:

Måndag 28/4, onsdag 30/4, fredag 2/5

tisdag 6/5, torsdag 8/5, fredag 9/5

måndag 12/5, torsdag 15/5, lördag 17/5

måndag 19/5, torsdag 22/5, fredag 23/5

måndag 26/5, lördag 31/5, söndag 1/6

Sprid till era PR/Info i klubbarna att dessa annonser finns på Lions hemsida i högupplösta original (pdf) som klubbarna kan ta till sina lokalmedia och be att få pluggannonsutrymme! På detta sätt få vi maximal spridning av vårt budskap.

Syns vi, Så finns vi!

TULLVERKET

Regeringen ökar Tullverkets budget med 50 miljoner kronor. Förhoppningsvis har Lions engagemang i frågan haft viss betydelse. Syns vi, Så finns vi.

Medlemsplanering

Första kvinnliga Lionsmedlemmarna intagna i LC Borgholm på Öland. Nu finns det stor anledning till att ropa tvåfaldigt hurra. Först och främst för att LC Borgholm tagit in sin första kvinnliga medlem. Inte en utan 5 kvinnor. Hatten av. Berätta gärna hur ni gjorde. Det kan stimulera andra klubbar som ännu inte har kvinnliga medlemmar i sin klubb. Vi har ökat 14 medlemmar under månaden. Hatten av igen för oss alla. Och fortfarande ser jag i protokoll att det är många fler medlemmar på väg in. Nu står vi på plus 4. Detta ger en tredjeplats i MD101 bland våra 10 distrikt. Mycket bra. Fortsätt att ta alla möjligheter att hitta nya medlemmar till våra klubbar med betoning på kvinnor och ungdomar. Men det som är ännu viktigare är att hålla bakdörren stängd. Ta ett kraftigt tag i bakdörren. Stäng den och låt den förbli stängd. Se till att vi har roligt på våra möten. Har ni provat med Karaoke? Jag lovar att dom som lyssnar har roligt. Det blir trevligare att hjälpa Lions att hjälpa om vi har roligt och trevligt under tiden.

Kom gärna med idéer på vad som kan förgylla möteskvällarna. Kortare möten, nöjesinslag, underhållning föreläsningar etc.

Planerad medlemsrekrytering På NSR möte på Lidingö

En mixad Workshops grupp med delegater från Norge, Danmark, Island och Sverige vilka diskuterade medlemsvärvning. Erfarenheterna var att det ofta tar för lång tid vid intagning av nya medlemmar. Om tiden för intagningen dras ut till 2-3 månader kan den tilltänkte medlemmen ha gått med i någon annan organisation eller ha börjat en fritidsaktivitet som tex. körsång och tackar då nej. I dagens läge råder det hård konkurrens om hugade potentiella medlemmar, ”Just in Time” gäller!

Kanske något att tänka. Det gäller att smida när järnet är varmt.

Nya medlemmar till 101SM

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Svea Alfredsson LC Borgholm Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

+4

20080401, 1 328 medlemmar

Berith Markström LC Borgholm

Ingegerd Modigh-Johansson LC Borgholm

Eva Arvidsson LC Borgholm

Inger Petersson LC Borgholm

Jörgen Svärd LC Aneby

Lars-Olle Holm LC Tingsryd

Ola Lovängen LC Olofström

Ulf Ström LC Alvesta

Göran Haglund LC Alvesta

Barbara Steczko LC Vimmerby-Linnea

Bo Svedjeberg LC Uppvidinge

Flemming Poulsen LC Uppvidinge

Arne Göth LC Kalmar

Tomas Fredriksson LC Kalmar-Union

Yngve Karlsson LC Kalmar-Union

Distriktsrådskonferens:

Nästa distriktsrådskonferens blir årets sista möte i distriktsrådet och sker, lördagen den 31 maj 2008 på S:t Sigfrids Folkhögskola, Kronoberg Växjö. Ta vara på möjligheten att vara med på årets sista distriktsrådsmöte. Alla intresserade Lions hälsas varmt välkomna att närvara.

Distriktsmöte

Nästa distriktsmöte blir höstupptakt och kommer att hållas i Aneby, lördagen den 13 september. Då är det LC Aneby som tillsammans med årets DG Lars-Erik Gustafsson som hälsar alla Lions i distrikt 101SM välkomna. Vi ser fram emot att alla klubbar i distriktet är representerade och hälsar alla varmt välkomna.

PU-101 och M-rapporter

Till alla registeransvariga.

Nu gäller nya regler för MO-rapporteringen. Senast den siste i varje månad skall rapporten skickas. Ni som inte skickat rapporten för april. Gör det nu!

PU-101 för den nya styrelsen 2008-2009 skall rapporteras före utgången av april månad.

Vädjan från LC Bräkne-Hoby

Precis hemkommen från Polen har jag en vädjan om skolbänkar (lågstadie/högstadie) från borgmästaren i Margonin, en liten stad i centrala Polen. Från polsk sida så bekostar man transporten. Vår insats blir att hjälpa till med lastningen.

Alla klubbar som vill och kan hjälpa till, kontakta Lennart Sandberg LC Bräkne-Hoby på tel.nr. 0457-45701, 070-7414083 eller mail lennart.sandberg@k.lrf.se.

SUPPLIES

Avtalet med Oak Brook är klart. Klubbarna skall fortsätta att beställa supplies hos Cynthia LO på kontoret. Klubbarna erhålla fakturan i svenska kronor tillsammans med beställningen.

Alla leveranser sker från Stockholm. Enkelt och snabbt.

Riksmötet

Ni har väl inte glömt bort att anmäla er klubbs deltagande vid Riksmötet i Uppsala. Jag hoppas på att få träffa många Lions från vårt distrikt. Förbered er väl genom att läsa Riksmötestrycket som ni alla har fått hem i brevlådan. Ta gärna upp frågorna på nästa månadsmöte.

Påminnelse

Nu är det två månader kvar på vårt verksamhetsår. Hjälp mig nu att göra en riktigt bra slutspurt på årets aktiviteter. Medlemsrekrytering, Sight First II, Världens Barn och övriga aktiviteter. Två månader kvar att arbeta för samhällsansvar och livskvalitet.

Ensam kan man göra lite. Tillsammans kan man göra mycket.

Glöm inte bort att vara stolt:

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1,4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket. Se till att vi blir fler!!!!

Nyhetsbrevet finns naturligtvis också tillgängligt på distriktets hemsida: www.lions-sm.nu

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com