Skip to Content

Nyhetsbrev nr 12 juni,

Hej alla Lionsvänner!

Jag vill börja med att be om ursäkt för att detta nyhetsbrev når Er så sent. Men det beror på att jag varit utslagen på grund av en kraftig förkylning som sedan gick över till astmatiska besvär. Men nu är hälsan på väg tillbaka och jag skall skriva mitt sista nyhetsbrev till Er för detta verksamhetsår. Ett år går fort när man har roligt. Ja, just så känns det. Det känns nästan ofattbart att det snart är över. Men det känns också bra att få till tid till reflektion och eftertanke på den tid som gått sedan verksamhetsåret började förra året.

Nu är det snart midsommar och full sommarvärme. Det skall bli skönt med rast och vila.

Jag vill nu tacka Er alla för allt det stöd och hjälp jag har fått i min arbetsuppgift att leda distrikt 101SM under detta verksamhetsår. Det är tack vare er hjälp som det nu känns som att vi har haft ett bra Lionsår i vårt distrikt 101SM. Det känns också bra att få överlämna detta fina Lionsdistrikt till min efterträdare Lars-Erik Gustafsson när han kommer åter från sin resa till Bangkok, nyutnämnd och laddad inför sin kommande arbetsuppgift. Nu gäller det att vi ger honom och det nya distriktsrådet allt vårt stöd under kommande verksamhetsåret.

Nu finns bara en sak att framföra: ETT VARMT TACK! till mitt distriktsråd och alla andra Lionsmedlemmar för detta år och för allt det arbete Ni lagt ner för att göra varje del till ett bra Lionsarbete. Ni som lämnar distriktsrådet. Tack för allt arbete Ni lagt ner, och ni som fortsätter. Lycka till med arbetet under kommande verksamhetsår.

Det finns väldigt många man skulle vilja tacka lite speciellt. Jag tänker på DG-mentorn Bruno Ahlqvist i Gävle, Han har varit ett ovärderligt stöd. Anders Medin, vår översättare i USA är ju en helt fantastisk kille. Sedan har det varit till stor hjälp att jag haft Åke Hultqvist som mentor och bollplank. Listan skulle kunna göras väldigt lång. Utan all hjälp från så många skulle det aldrig fungerat så bra.

Mahendra Amarasuriya, President The International Association of Lions Clubs

Detta är det sista medlemsfokuserade nyhetsbrevet från organisationens ledning detta år och jag skulle vilja ta tillfället i akt att tacka Er för era insatser och Er hängivenhet under det att vi har strävat mot mottot Utmaning till förändring. Jag är mycket stolt över vad vi har åstadkommit tillsammans.

Jag har haft förmånen att besöka Lions i nära 40 länder och jag kan berätta för Er att medlemmarna över hela världen är mycket engagerade i utveckling och förnyelse, så att vår service kommer att vara lika lysande under detta århundrade som under det förra århundradet.

Siffrorna i den allra senaste medlemsrapporteringen är mer än glädjande, de är spektakulära! Alltsedan vi inledde våra insatser i Chicago i juli förra året har antalet lionmedlemmar i världen ökat med 19 182. Vi ligger 8 819 medlemmar bättre till jämfört med samma tid förra året, vilket pekar på att vi, för första gången på många år, kommer att avsluta detta år med ett större antal medlemmar än förra året.

Gratulerar! Det är Ni som har gjort detta. Det är helt klart att våra individuella insatser att stärka våra klubbar har bidragit till en förändring i hur Lions uppfattas över hela världen.

En stor del i denna förändring beror på ett växande antal kvinnliga medlemmar. Det är mycket glädjande för mig att kunna rapportera att i dag är nära en av fem lionmedlemmar en kvinna och jag kan med stolthet säga att de i mycket hög grad bidrar till våra framgångar. De ger oss nya idéer, intar ledarpositioner samt ger ny kraft i klubbarna med sin energi och entusiasm. Jag vet att denna trend kommer att vara till nytta för alla klubbar och för hela organisationen.

Lionklubbar över hela världen blir yngre och har mer mångfald. Våra medlemsinsatser har resulterat i mer än 110 000 familjemedlemmar och 1 000 av de nya medlemmarna är i åldern 18 till 29 år. Återigen ber jag att få gratulera till Era framgångar! Dessa siffror är mycket imponerande, men för att dessa skall ge en bestående inverkan i organisationen och i samhället måste vi konsolidera och bevara det vi har uppnått. Det är oerhört viktigt att säkerställa det fortsatta intresset och engagemanget bland både mångåriga och nya medlemmar, genom att uppfylla löftet för lionklubbar i det tjugonde århundradet.

Med vänlig lionhälsning

Mahendra Amarasuriya

Internationell president

Riksmöte i Uppsala

Tack alla Ni som deltog i riksmötet i Uppsala. Tack vare er blev det en mycket lyckad och minnesvärd dag och kväll.

LC Färingsö erhöll Lejonkronan

Följande val för verksamhetsåret 2008-2009 gjordes under mötet:

GRO PO Damberg LC Skara

VGRO Jan Lofjärd LC Varberg.

Controller Lars-Gunnar Holmberg LC Mora.

Förtroendevald Revisor Willy Lindgren LC Västervik.

Ersättare för förtroende vald revisor Karl-Rudolf Pettersson LC Botkyrka.

Riksvalnämndens ordförande Jan E. Hult LC Eskilstuna

Ledamöter i riksvalnämnden Elisabeth Lindqvist LC Nipan, Anette Eiserman Wikström LC Mölndal

Riksmötets beslut till insamling av medel till riksomfattande projekt bifölls enligt nedan:

100 kr/medlem till Katastrofberedskapen.

15 kr/medlem till NSR:s hjälpprojekt.

Att ta 1 miljon ur pengapåsen för att stödja Restaurangskolan i Oradea.

10 kr/medlem för att aktivera Leo verksamheten.

40 kr/medlem till handikappverksamheten

100 kr/medlem till pengapåsen.

10 kr/medlem till orkester Norden.

100 kr/medlem till utvärdering av Lions Quest. Men om pengarna inte behövs för utvärdering så förs de insamlade medlen över till något av de aktivitetskonton som kommande riksmöte beslutar.

Den nationella avgiften höjs med 25 kr/medlem

Guvernörsrådsmöte 7

Val av ledamöter för verksamhetsåret 2008-2009 enligt nedan:

Kontaktperson Astma/allergi Bengt Hultén ersättare Göran Linarsson.

Kontaktperson Barndiabetes Bernt Franzén

Orkester Norden kontaktperson Lennart Fridén ersättare Finn Bangsaard

Stadgesekreterare Tauno Mustonen

Ordförande FUU Bengt-Arne Bengtsson

Hjälpverksamheten IRD Bengt Almqvist ledamöter Alf Baken och Sven-Arne Wennerberg.

Ungdomsverksamheten YED Vivianne Eriksson, BYED Anne-Cathrine Karlsson och MDNO Willy Bäckström.

GR-mötet beviljade Lion Quest 150 000 kr för att utbilda 30 säljare av Lions Quest utbildningsprogram. Det bör bli 3 st. säljare i varje distriktet.

Melvin Jones

Jag vill gratulera följande Lions som av sin klubb har tilldelats utmärkelsen Melvin Jones

Fellowship. Ett stort Grattis till er alla!

Ragnar Carlsson LC Vimmerby (I förra nyhetsbrevet stod felaktigt Persson)

Sven-Erik Byström LC Gamleby-Överrum

Lars-Åke Strömbäck LC Gamleby-Överrum

Göran Flood LC Alvesta

Pierre Robért LC Bräkne-Hoby

Lars Holmqvist LC Bräkne-Hoby

Bertil Olsson LC Braås

Britt-Marie Sellbrink LC Vimmerby/Linnéa

Glöm inte bort att man kan dela ut Melvin Jones Fellowship till person som inte är Lionsmedlem. Någon eller några personer som gjort stora insatser för den lokala Lionsklubben.

Uppvaktningar

Distrikt 101SM gratulerar denna månad följande Lionsklubbar

LC Nybro 50 år

LC Uppvidinge 40 år

Världens Barn 2008

Nu är det dags att komma igång med Världens Barn för att göra ett ännu bättre resultat i år än förra året. I år firar Världens Barn insamlingen 10 år!

TV gala och riksinsamlingshelg blir den 10-11 oktober. Precis som förra året så är det en gemensam satsning per kommun den helgen, där Lions och andra deltagande organisationer deltar och själva bestämmer vilka aktiviteter man vill göra under själva riksinsamlingshelgen. I övrigt är det fritt fram för egna klubbaktiviteter efter förmåga och vilja för att bidra med pengar till Världens Barn. Lions profilprojekt i år är mödravården som 2008 ska förbättras.

Röda Fjädern/Hjärnfonden

Efter riksmötet var det presskonferens. Då skrevs ett avtal mellan Hjärnfonden (Kjell-Olof Feldt) och Lions om att arrangera Röda Fjädern nästa år.

Sight First II.

Ett stort Tack till alla distriktets klubbar. Vi närmar oss målet 2 miljoner kronor. Dagens

siffra är 1 769 659 kronor. Ni har gjort en fantastisk insats, var och en efter sin möjlighet. Det

innebär att vi har 230 341 kronor till målet. Låt oss alla hjälpa till att nå ända fram. Slutresultatet får blivande DG informera om i sitt första nyhetsbrev.

TULLVERKET

Efter samtal med platschefen för Tullverket i vårt distrikt Michael Nelander, uttrycker han sin stora glädje över vårt stöd i gränsövervakningsfrågan samt de medel vi skänkt till narkotikahundar. Han ser fram emot att snarat möjligt kunna göra ett avrop för de pengar vi har i distriktet 101SM till ytterligare en narkotikahund i Karlshamn. Han tackar och lovar att återkomma så snart han har en hundförare.

Medlemsplanering

Jag ser fortfarande i många protokoll att det är flera medlemmar på väg in. För närvarande står vi på en delad tredjeplats bland våra 10 distrikt. Grattis. Fortsätt att ta alla möjligheter att hitta nya medlemmar till våra klubbar med betoning på kvinnor och ungdomar. Men det som är ännu viktigare är att hålla bakdörren stängd.

Tillgodoses alla medlemmars behov? Har alla medlemmar möjlighet att delta i meningsfulla och praktiska projekt? Är mötena korta och intressanta? Tas nya medlemmar väl om hand och uppmuntras till att växa som Lionsmedlemmar? Nu är det rätt tid att ställa dessa frågor, så att du är förberedd och kan ge en aktuell bild av läget i klubben till nästa verksamhetsårs klubbledning. Det blir trevligare att hjälpa Lions att hjälpa om vi har roligt och trevligt under tiden.

Nya medlemmar till 101SM

Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet:

Karl-Göran Karlsson LC Gamleby- Medlemsutveckling i Distrikts 101 SM 2007-2008

-1

20080612, 1 335 medlemmar

Överum

Börje Johansson LC Alvesta

Inger Pamp LC Mönsterås

Kerstin Henningsson LC Linnéa/Vimmerby

Anna-Christina Larsson LC Sölvesborg

Christel Jonasson LC Sölvesborg

Jonas Jonasson LC Sölvesborg

Lars Hultgren LC Bräkne-hoby

Kristina Wihlstrand LC Karlshamn

Åke Loberg LC Karlshamn

Stefan Karlsson LC Emmaboda

Distriktsrådsupptakt:

Nästa distriktsråd har ”Kick off”, fredag - lördag den 29-30 augusti. Plats meddelas av senare av blivande DG Lars-Erik Gustafsson.

Distriktsmöte

Nästa distriktsmöte blir höstupptakt och kommer att hållas i Aneby, lördagen den 13 september. Då är det LC Aneby som tillsammans med årets DG Lars-Erik Gustafsson som hälsar alla Lions i distrikt 101SM välkomna. Vi ser fram emot att alla klubbar i distriktet är representerade och hälsar alla varmt välkomna.

M-rapporter

Till alla registeransvariga.

Nu gäller nya regler för M-rapporteringen. Senast den sista i varje månad skall rapporten skickas.

Nobels Fredspris

Ex president Jimmy Carter har föreslagit den Norska nobelstiftelsen att Lions skall få Nobels Fredpris.

SUPPLIES

Suppliesförsäljningen kommer fortsättningsvis att ske genom kontoret i Stockholm.

Beställningarna sker genom Cynthia. Fördelarna med detta är att fakturorna kommer direkt i svenska kronor och man behöver inte som tidigare lägga till frakt och moms.

Suppliesförsäljningen når du via hemsidan www.lions.se

Presentation av nästa års distriktsråd

Distriktsguvernör Lars-Erik Gustafsson LC Nässjö

Vice distriktsguvernör Gunnar Legnegård LC Vimmerby

IPDG Sören Fohlström LC Karlshamn

Distriktskassör Göran Pettersson LC Nässjö

FUU Mats Danielsson LC Eksjö

LDC Per Erik Arbin LC Nybro

Bitr. LDC Johnny Berggren LC Kalmar/Union

MO/Ret.O. Göte Larsson LC Virserum

Bitr. MO/Ret.O Thomas Bern LC Virserum

EO Göran Blom LC Färjestaden

Hjälpverksamhet Per Nilsson LC Sölvesborg

Lions Forskningsfond Åke Hultqvist LC Sävsjö

Världens Barn/Röda Fjädern Torgny Rönnestad LC Hultsfred

Barn o ungdomsverksamhet Monica Jönsson LC Sölvesborg

Lions Quest Imre Bokor LC Nässjö

IT Jan-Erik Thoft LC Karlskrona-Jarramat

PR-Info Lena Gustfsson LC Andeby

Zonordförande

Zon 1 - FUU Lennart Svensson LC Ronneby

Zon 2 - Hjälpkommitté Lennart Samuelsson LC Alvesta

Zon 3 - Barn och ungdom Jörgen Ohlsson LC Mörbylånga

Zon 4 - FUU Hans Birgersgård LC Högsby

Zon 5 - Hjälpkommitté Jan Inge Fransson LC Vetlanda

Zon 6 - Barn och ungdom Svenolof Conradsson LC Västervik

BZO

Zon 1 Bill Fridström LC Karlskrona Jarramas

Zon 2 Vacant

Zon 3 Erling Bengtsson LC Kalmar/Union

Zon 4 SvenÅke Nilsson LC Högsby

Zon 5 Lisbet Asp-Fransson LC Tranås

Zon 6 Britt-Mari Sellbrink LC Vimmerby/Linnéa

Tack

Nu skall jag bara försöka ladda om för slutförandet av denna sista månad på mitt verksamhetsår och ta det sista rycket med de uppgifter som är kvar innan jag kan avsluta mitt år. Sedan gäller det att ladda om igen för att vara en bra mentor till min efterträdare Lars-Erik Gustafsson som jag önskar ETT VARMT LYCKA TILL med nästa verksamhetsår.

Ordförandeklubban är redan överlämnad. Det skall bli ett nöje att få bli honom till hjälp i hans kommande arbete att föra distrikt 101SM till ännu större framgångar.

Jag vill också gratulera Gunnar Legnegård, LC Vimmerby som valdes till vice distriktsguvernör. STORT TACK för att ni ställer era krafter och kunskaper till förfogande i distrikt 101SM.

Glöm inte bort att vara stolt:

Var stolt över att vara medlem i en Lionsklubb.

Var stolt över att tillhöra en organisation som finns och verkar i mer än 200 länder.

Var stolt att få vara en av de nästan 1,4 miljoner människor som är Lions.

Var så stolt att du dagligen bär ditt Lionsmärke.

Det är tillsammans som vi kan uträtta mycket. Se till att vi blir fler!!!!

Sören Fohlström

Distriktsguvernör 2007-2008

Sören Fohlström

Mysslevägen 11

374 53 Asarum

0454-32 92 13 0733-83 83 50

e-post fohlstrom@telia.com