Skip to Content

Nyhetsbrev nr 1, juli

Hej alla lionsvänner i distrikt 101 SM!

Här kommer mitt första nyhetsbrev till er. Tillåt mig att hålla det i ”light-form”.

Jag vet att många av er befinner sig i hängmattan, på resande fot eller överhuvudtaget är upptagna av annat och kanske inte precis går och väntar på nyhetsbrev från er nye DG. Klubbmöten hålls oftast inte förrän i september och till dess har ni hunnit få nyhetsbrev nr 2 och i det har jag tänkt återkomma till hur vi tillsammans skall utveckla och utforma lionsarbetet det kommande året.

Tack för förtroendet

Återigen vill jag tacka för det förtroende ni gett mig genom att välja mig till distriktsguvernör för det kommande året. Jag känner mig väldigt inspirerad av att ta mig an detta uppdrag trots min snart 40-åriga bakgrund i lionrörelsen.

Men som jag upplevt i andra sammanhang, erfarenhet är också bra att ha. Dessutom är det som så att detta är inte ett enmansjobb, utan det är vi tillsammans som skall föra verksamheten framåt genom distriktsråd, klubbstyrelser och framförallt genom ett helhjärtat engagemang från varje lionmedlems sida

Jag känner också en trygghet i att min vdg Gunnar Legnegård så tydligt uttalat att han vill utgöra ett kraftfullt stöd i mitt uppdrag att leda distriktet.

Tack Sören

Tack Sören för en helgjuten insats under det gångna året. Det blir inte lätt att axla denna mantel, men jag skall göra vad jag kan. Du har också lovat att vara min mentor i de situationer som kan tänkas uppstå och det ser jag också fram emot. Tack!

Convention i Bangkok

Ett ”uppdrag” har jag redan hunnit med. Nämligen att tillsammans med hustru Gun och nio andra förväntansfulla vdg-are med partners från Sverige tillbringa dryga två veckor i Thailand. Dels i form av dg-elect-utbildning i Pattaya och dels själva konventet i Bangkok. Om detta finns mycket att berätta och det skall jag naturligtvis försöka göra vid senare tillfällen och i lämpliga proportioner.

Dock är frågan om inte själva behållningen från resan, utöver utbildningsdelen, var att ta del av den pågående världspresidentens budskap. Sällan eller aldrig har jag känt att budskapet från det hållet så väl stämt överens med min egen syn på Lionrörelsens uppdrag och på vilket sätt vi skall utöva den. Det känns lite förmätet att säga så, men i alla fall……

Miracles through service

Med ovanstående valspråk vill vår internationelle president Al Brandel säga att vi genom, ibland små, personliga hjälpinsatser kan uträtta mirakel för den lilla människan i en utsatt situation. Vi är ”Everydays Days Heroes”.

Al, som han vill kalla sig, har sitt ursprung i att ha varit patrullerande polis i New York. Få internationella presidenter, eller lions överhuvudtaget, kan påvisa sådan erfarenhet av hur samhället kan te sig när det är som värst.

Att hjälpa och synas i samhället är också kanske den viktigaste grunden för att få nya medlemmar till vår rörelse.

Några aktuella datum

15 – 17 augusti, guvernörsrådsmöte i Skara med deltagande av IP Al Brandel

29 – 30 augusti, distriktsrådsmöte, kick off, (prel. i Nässjö), kallelse/inbjudan

kommer inom de närmaste veckorna

13 september, distriktsmöte i ANEBY!!!!!!!!!!!!!!

10 – 11 oktober VÄRLDENS BARN, Insamling – TV-gala

Till sist

I distriktsguvernörens uppdrag ingår att besöka distriktets klubbar.

Detta ser jag fram emot och önskar att få komma till er alla om det är möjligt.

Ring, skriv, maila eller vad ni vill och tala om när det passar så skall jag försöka placera in besöket hos er i min almanacka!

HA EN FORTSATT SKÖN SOMMAR !!!!!!

Lars-Erik Gustafsson

DG 101SM

Adress: Rådhusgatan 22, 57131 Nässjö

Telefon: 0380/18939, mobil 070/5135302

Mail: lars-erik.gustafsson@citynet.nassjo.se

lars-erik.gustafsson@kommun.nassjo.se