Skip to Content

Nyhetsbrev nr 3, september

Alla på banan

Så har vi hamnat in i september månad och en del av verksamhetsåret är redan förbrukat. Alltså måste vi alla nu vara uppe på banan och kommit igång med lionsarbetet på ett påtagligt sätt.

Internationelle presidenten i Sverige

Precis som jag förebådat kom den internationelle presidenten Al Brandel till Sverige i samband med guvernörsrådsmötet i Skara. Återigen kom han tillbaka till betydelsen av klubbarnas inre arbete. Han aktualiserade det sedan tidigare kända begreppet ”MERL”, där M = membership, E = extension, R = retention och L = leadership. Genom att arbeta igenom varje del i ovanstående begrepp har vi en garanti för att klubbens inre arbete fungerar och att klubben utvecklas i rätt riktning.

En MERL-ansvarig skall finnas på såväl multipeldistrikts-, distrikts- och klubbnivå. I vårt distrikt är FUU-ordföranden Mats Danielsson utsedd till MERL-ansvarig.

Klubbenkät

Vid ovannämnda guvernörsrådsmöte beslutades också att FUU:s förslag till klubbenkät skall gå ut till samtliga klubbar för besvarande. Detta är ett uppdrag sedan tidigare riksmöte som nu fullföljs. Syftet med enkäten är att söka ringa in

hur vi i Sveriges Lions skall arbeta i framtiden och hur vi skall uppfatta vår roll. Frågorna är många och har väl lite olika dignitet. Alla behöver inte besvaras om man inte finner dem relevanta. Tillägg kan göras. Men det viktigaste är att alla klubbar besvarar enkäten. Senast före oktober månads utgång skall svaren vara inne.

Distriktsråd med kick-off

Den gångna helgen var årets distriktsråd samlat i Nässjö för sitt första sammanträde med åtföljande kick-off tillsammans våra partners. Alltsammans blev en fin tillställning i sann lionsanda. Undertecknad hade varit lite orolig för att vi inte hade någon programpunkt i form av underhållning på fredagkvällen. Denna oro visade sig helt obefogad. Lion BZO Sven-Åke Nilsson underhöll oss under stora delar av kvällen med sina låtar av högst varierande karaktär. Ett tips för de som söker en entertainer……..

I övrigt ägnades kvällen åt god mat tillagad av nässjöklubbens ”gourmet-kommittè”, ledsagad av smålandskräftor med tillbehör.

När själva distriktsrådsmötet väl gick av stapeln på lördagen ägnades detta mycket åt planeringsfrågor och beskrivningar av målsättningar, dels från resp. kommittéansvariga men också från ZO. Bestående intryck från detta möte är att alla var överens om att zonmötena måste utvecklas till något bättre än vad de är idag, gärna med inslag av teman av olika slag som har kopplingar till vårt lionsuppdrag och vår ambition att utveckla klubbarbetet. Noteras då att lion Mats Danielsson på stående fot erbjöd sig att medverka vid denna typ av möten med föredrag inom hans gebit: Vett och etikett. Och detta till en synnerligen begränsad kostnad. Också klubbarna kan ta del av Mats tjänster i dessa delar. Se kommande mail. Tack Mats!

IT och mailadresser

För att komma tillrätta med bekymren med felaktiga eller ofullständiga mailadresser kommer IT-ansvarige Jan-Erik Thoft att göra en riktig drive hos distriktets klubbar. Naturligtvis måste alla klutar slås till för att vi skall kunna utnyttja den nya tekniken i vårt arbete och kunna lita på att den fungerar.

Återstår sedan också att få ”stil på” våra hemsidor så att även dessa kan bli ett bra verktyg och hjälpmedel för att sprida information om vår verksamhet internt och externt.

Distriktsmöte

Som alla vet är det distriktsmöte i Aneby den 13 september. Anebyklubben jobbar stenhårt för att detta ska bli ett fint arrangemang. Anmälningstiden har gått ut i dagarna. Jag hoppas verkligen och utgår från att alla klubbar i distriktet kommer att vara representerade. En höjdpunkt blir information från Hjärnfondens Clara Derry ang. nästa års Röda Fjädern.

Handböckerna för 2008-2009 kommer att delas ut. Ingen påse med handböcker till någon klubb får stå kvar i Aneby när ni åker hem därifrån!

Världens Barn

Senaste nytt ang. upplägget för årets Världens Barn-aktivitet kommer att levereras på distriktsmötet. Förra året utmärkte sig vårt distrikt genom ett mycket gott insamlingsresultat. Här måste vi försvara våra positioner.

Kom ihåg datum för årets insamlingskampanj med TV-gala: 9 -10 okt.

Lions Quest

Goda nyheter har meddelats betr. Lions Quest: Staten kommer att stå för den utvärdering av utbildningspaketet som i mångt och mycket är en förutsättning för att Lions Quest skall leva vidare. Den miljon kronor som riksmötet i Uppsala avsatte för detta ändamål kan nu användas till annat.

Kommande lördag den 6 september anordnas en informationsdag om Lions Quest för vårt distrikt i Växjö. Kallelse/inbjudan har gått ut till samtliga Lions- Quest-ansvariga i klubbarna. Alla de som uttryckt sin okunskap och bristande information om vad Lions Quest är och hur kurser kan arrangeras, har nu sin chans att reparera detta. Märkligt nog är anmälningarna till detta arrangemang väldigt få.

Men tag chansen. Jag tror det finns möjlighet att utverka ett ”wild-card” i sista stund. Ta kontakt med distriktets Lions Quest-ansvarige Imre Bokor, LC Nässjö, snarast!

Motioner

De klubbar som tänker inkomma med motioner till nästa års riksmöte i Umeå måste snart börja författa dessa. Senast den siste oktober skall motioner ha inkommit till distriktet och undertecknad.

Melvin Jones Fellowship

Så var det också dags att anmäla ett antal lions m.fl. som tilldelats Melvin Jones:

Mönsterås LC: Rune Lundgren, Weine Nilsson, Håkan Valdebjer

Högsby LC: Anders Ek

Mörbylånga LC: Thomas Strömbäck

Vetlanda LC: Hans Andersson och Jan-Erik Langsbo

Kalmar-Unionen LC: Torbjörn Håkansson, Anders Ibohm, Allan Gyllenlind

Sävsjö LC: Lennart Magnusson och Alf Wirehn

Färjestaden LC: Barbro Hägg, Ölands Djur- och Nöjespark för hennes insatser i samband med pensionärernas dag genom åren.

Vi gratulerar samtliga och tackar för värdefulla insatser som renderat till denna fina utmärkelse.

Avslutning

Det var allt för denna gång. För alla som vill ha en avkoppling från det idoga lionsarbetet kan en idé vara att ge sig ut i svampskogen. Men glöm inte ens då att vara en Every days heroes

Hälsningar från er distriktsguvernör

Lars-Erik

Lions Clubs Distrikt 101-SM.

Planeringskalender 2008 - 2009

Månad
Dag Händelse
Plats

Maj 2008
15 - 18 Riksmöte
Uppsala

31
Distriktsrådskonferens
Växjö

Juni 2008
24
DG-seminarium
Pattaya

Zonutbildning

30
Nyhetsbrev 1

27
Convention, GR-möte 1
Bangkok

Augusti
8
Nyhetsbrev 2

V34+35
Utbildning LP, LK, LS, MD
Zonvis

15 - 17
GR-möte 2
Skara

30
Nyhetsbrev 3

29-30
Distriktsrådsmöte 1 - Kick-off
Nässjö

September
13
Distriktsmöte
Aneby

30
Nyhetsbrev 4

Oktober 2008
31
Sista dag för insändande av motioner till

Riksmötet. Insändes till DG

31
Nyhetsbrev 5

November 2008
14 - 15
Guvenörsrådsmöte 3
Stockholm

22
Distriktsrådsmöte 2
Högsby

30
Nyhetsbrev 6

December 2008
31
Sista dag för nominering till befattningar på MD-nivå. Insändes till Distriktets

valnämndsordförande

31
Nyhetsbrev 7

Januari 2009
16 - 17
NSR-möte

Guvenörsrådsmöte 4
Oslo

24
Distriktsrådsmöte 3
Nybro

31
Sista dag för nominering till befattningar på distriktsnivå. Insändes till distriktets

valnämndsordförande.

31
Sista dag för insändande av motioner till

distriktsmötet. Insändes till DG

31
Nyhetsbrev 8

Februari 2009
20 - 22
Guvernörsrådsmöte 5

28
Nyhetsbrev 9

Mars 2009
14
Distriktsrådsmöte 4

31
Nyhetsbrev 10

April 2009
18
Distriktsmöte
Kalmar/Öland

30
Nyhetsbrev 11

Maj 2009
21 - 23
Riksmöte

Guvenörsrådsmöte 6
Umeå

31
Nyhetsbrev 12

Juni 2009
13
Distriktsrådskonferens

Överlämning till nyvalda distriktsrådet.