Skip to Content

Nyhetsbrev nr 4, oktober

Härliga höst

Just när dessa rader skrivs upplever vi en helt fantastisk sensommar med visserligen kalla nätter och dimmiga morgnar men dagar som är helt underbara med strålande sol och en klarblå himmel.

Och med denna härliga inramning känner jag att lionsarbetet i hela vårt distrikt kommit igång på ett mycket bra sätt. Jag märker det genom att läsa era protokoll, genom tidningsartiklar (mera härom nedan) och genom att delta i olika lionsarrangemang. Låt oss fortsätta på detta sätt under den höst som nu förestår.

Distriktsmöte i Aneby

Höstens distriktsmöte gick som alla vet av stapeln i Aneby den 13 september.

Anebyklubben tog emot oss på ett helt fantastiskt sätt och den gästfrihet och engagerade mottagande som lionmedlemmarna visade prov på, kom att sätta sin prägel på hela dagen och det som avhandlades där. Tack Aneby LC.

Totalt var vi dryga 80-talet lions som hade kommit till Aneby från 28 klubbar.

Höstens distriktsmöten ägnas ju i hög grad åt redovisning av målsättningar, planer för det kommande året, lite av kick-off. Så också i Aneby.

Utöver detta hade vi besök av Clara Derry från Hjärnfonden som introducerade oss i vad Hjärnfonden är och vad som den kommande Röda Fjädern-kampanjen syftar till att uppnå.

Vad jag också vill lyfta fram från Aneby-mötet är att vi kunde uppmärksamma lion Bo Håkansson, LC Gamleby-Överum, för hans insatser för att Sight First II blivit så framgångsrikt. Vårt distrikt blev ett av de allra bästa i landet (tätt efter 101 S) och detta mycket tack vare lion Bos idoga insatser som koordinator.

Internationelle presidentens förtjänsttecken blev det synbarliga beviset som tack till lion Bo Håkansson. GRATTIS!

Världens Barn

Alla känner till att höjdpunkten för årets upplaga av Världens Barn närmar sig med stormsteg: TV-galan den 11 – 12 oktober. Glädjande nog har jag noterat att många klubbar insett att det inte är bara under ovannämnda dagar vi stödjer Världens Barn, utan också genom olika aktiviteter vid andra tillfällen.

Det är ju andra året vi är med i Världens Barn och efter den rivstart som då gjordes, gäller det nu att hålla ställningarna och förhoppningsvis överträffa förra årets siffror. Vår andel av de insamlade medlen är också större i år: 4%.

Vår kommittéansvarige för Världens Barn: Torgny Rönnestad, ger er allt stöd och information när det gäller praktiska arrangemang kring årets Världens Barn.

Och ett råd från undertecknad: Fokusera inte så mycket på klädseln under insamlingsdagarna utan fokusera på att samla in så mycket pengar som möjligt!

Röda Fjädern

Planeringen för nästa års stora Röda Fjädern-kampanj börjar komma igång.

Vid distriktsmötet i Aneby berättade Clara Derry från Hjärnfonden mycket om vad hjärnfonden står för och vad som är syftet med den förestående kampanjen: samla in pengar för att utöka forskningen kring hur beroendeframkallanden uppstår i hjärnan. Några av deltagarna vid distriktsmötet efterhörde var Lions kommer in i bilden och vad våra insatser består av och hur kampanjen kommer att läggas upp, ev. TV-gala m.m. I dessa delar kanske Clara inte hade så mycket att tillföra i nuläget.

Där kan jag meddela att organisationen för Röda Fjädern håller på att ta form, dock efter vissa struligheter: den utsedde Röda Fjädern-generalen, tillika tung ledamot i styrgruppen, har drabbats av sjukdom och skall nu ersättas med någon annan lion. Jag är dock övertygad om att inom en snar framtid kommer svar på de frågor som ställdes i Aneby och att vi därmed kan känna oss trygga i att inom ramen för Röda Fjädern, vårt eget varumärke, återigen skall få möjlighet att uträtta stordåd till ett angeläget ändamål.

PR

En käpphäst inför detta lionsår var att förbättra och utveckla våra PR-insatser.

Distriktets PR-ansvarige Lena Gustafsson har aktiverat sig i denna fråga och gått ut med råd och idéer till klubbarna. Själv har jag noterat att vi på sistone haft många positiva artiklar inne om lionsaktivteter. Detta åtminstone i de lokala tidningar som jag läser mera ingående: Smålands-Tidningen och Ölandsbladet

Tranås LC , bidrag till föreningar med inriktning på ungdomar

Eksjö LC, lämnar behållningen av Ankracet till Världens Barn

Borgholm LC, sätter stort belopp i en särskild stiftelse

Nässjö LC, ordnar Lejontramp (cykelarrangemang) där behållningen går till Världens Barn

Sävsjö LC som kämpar vidare med sin kända loppmarknad

Aneby LC står som värd för Lions Distriktsmöte

Ovanstående är exempel på att det faktiskt går att få in artiklar i vår lokalpress om vi jobbar med det. Och i detta fall är det inte bara notiser utan riktigt stora artiklar med bilder (mycket gula jackor) och positiva beskrivningar av vad vi gör. Jag utgår från att också i andra lokaltidningar inom distriktets område, har det varit artiklar av samma slag som ovan införda. Annars är de på ingång…..

Medlemsutveckling

Den andra käpphästen inför året var naturligtvis detta med medlems-utvecklingen. Det är med glädje jag noterar att i samband med höstens presidieutbildningar i de olika zonerna, har samtliga klubbar utmanat varandra på att under året öka med två medlemmar, netto, per klubb alltså. Naturligtvis håller jag tummarna för att detta kommer at hålla: 40 x 2 = 80 nya medlemmar!

Tack

Apropå presidieutbildningarna vill jag uttryck ett stort tack till i första hand lion P-E Arbin och lion Johnny Berggren men också till övriga som genomförde dessa utbildningar under sex intensiva kvällar i slutet på augusti – början på september. Och sättet de genomfördes under god tillslutning var mycket uppskattat har jag inhämtat.

Multipeldistriktets arrangemang

Nu under hösten anordnas av multipeldistriktet diverse seminarier i olika ämnen:

- Kommittén för Framtid – Utbildning – Utveckling kallar LDC, MO och EO till seminarium

- IT-konferens för distriktens IT-ansvariga

- Kommittén för ungdomsverksamhet kallar alla YED-ansvariga i distrikten

Naturligtvis vill jag gärna att vårt distrikt skall vara representerade på alla centrala tillställningar av ovanstående slag, men inser också att kallelserna till dessa ibland går ut alldeles för sent för att de som är kallade skall ha en rimlig chans att planera in deltagandet. Här måste en förbättring ske, vilket jag har för avsikt att framföra.

Klubbesök

I mitt uppdrag som DG ingår att jag skall besöka distriktets klubbar. Jag skulle uppskatta mycket om ni hörde av er till mig om lämplig tidpunkt för sådant besök. Naturligtvis inser jag att det är ett stort åtagande att besäka samtliga 40-talet klubbar. PDG Sören och VDG Gunnar har dock lovat att vara mig

behjälplig i dessa delar. Mej jag vill gärna själv hinna med så många som möjligt. Jag hoppas höra av er.

Liten minneslista

11 – 12 oktober, Världens Barn med TV-gala

Senast 31 oktober, motioner till riksmötet lämnas till DG/DR

22 november, distriktsråd i Högsby

Senast 31 december, nomineringar till multipeldistrikt resp. distriktet

OBS I år skall även 2:e vice DG nomineras

24 januari 2009, distriktsråd i Nybro (prel.)

18 april 2009, distriktsmöte på Öland

21-22 maj 2009, riksmöte i Umeå

Avslutning

Det var väl allt för denna gång. Och inte någonstans har jag skrivit att vi måste utföra ”Miracles through Service” och att vi skall uppträda som

”Every Days Heroes!!!!!!!

Hälsningar från er DG

Lars-Erik Gustafsson