Skip to Content

Nyhetsbrev nr 5, November

Hej alla lionsvänner i distrikt 101 SM!

Så har det åter blivit dags att pränta ner några rader i form av ett nyhetsbrev. Märkligt nog har omständigheterna varit sådana så här långt, att varje gång jag skall till att skriva dessa nyhetsbrev, har jag befunnit mig på Öland och i vårt lilla hus på norra Öland. Jag får väl medge att den yttre inramningen är ganska olik den som rådde i juli då solen stekte och värmen pressade på (nåja) och överallt fanns människor ute och i rörelse; turister, ortsbefolkning, tillfälligt besökande, goda vänner och släktingar på besök, tät trafik o.s.v.

Just nu när dessa rader skrivs sista dagarna i oktober är det ganska övergivet och ödsligt här, höststormen piskar på och regn/snöblasket slår mot rutan. Men ändå har väl även denna årstid sin tjusning. Att helhjärtat få ägna sig åt inomhusaktiviteter alltmedan den öppna brasan sprider sin goda värme. T.o.m. den afrikanska lejonhunden Valiant avstår från att leta efter presumtiva lejon och ansluter sig till husse och matte liggande raklång framför den öppna spisen.

Högsäsong för lionsaktiviteter

De yttre omständigheterna till trots befinner vi oss just nu i den absoluta högsäsongen för våra aktiviteter inom Lions. Världens Barn där de allra flesta deltog, avlöses nu av förberedelser för och genomförande av aktiviteter som hör ihop med julen. Jag har en känsla av att i princip varje klubb har någon sådan julaktivitet. Ofta utgör dessa en mycket viktig grund i vår intäktsbudget vare sig det handlar om försäljning av julkärvar, julkort, jultior, ansvar för luciafirande, julkonserter eller konventionella julmarknader. Listan kan göras lång.

I allt detta arbete önskar jag er lycka till. Och som sagts tidigare så är anordnandet av dessa aktiviteter ett utmärkt sätt att synas ute i samhället. ”Syns vi så finns vi”.

Världens barn

Allt tyder på att även årets upplaga blev en stor framgång och att lions hävdade sig väl och också överträffade förra årets siffror. Vi väntar på den slutliga redovisningen. Och glöm inte bort att aktiviteten pågår hela året. Men ett mycket gott arbete är nedlagt så här långt och Lions har återigen skilt sig från detta uppdrag med stor heder.

Men naturligtvis ställs frågan till mig och i andra sammanhang: Varför syns Lions namn så sällan och så lite i exempelvis TV-galan och andra liknande tillfällen? I ett ganska långt reportage från Morogoro i Tanzania beskrivs hur pengar från Världens Barn räddat synen på ett antal barn och speciellt fokuserades på en flicka som nu kunde lära sig att läsa och kunde se en framtid framför sig som varit helt omöjlig om hon inte fått denna hjälp. Men ingenstans nämndes att just detta var en insats som skett genom de pengar som Lions ställt till förfogande.

Jag tror det är så här, att det medvetet drivs den linjen från centralt håll att det är Världens Barn såsom paraplyorganisation, som står för insamling av medel och därmed också utåt kommer att stå för användandet av dessa pengar. Sedan vet vi ju alla att detta möjliggörs genom det 15 – 20 - talet organsiationer som står för fotarbetet, där Lions är en viktig sådan. Skall vi få den uppmärksamhet som vi alla tycker vi förtjänar, tror jag det handlar om att vi hamnar i ”soffan” på TV-galan eller i andra liknande sammanhang. Det är ju där som Röda Korset, Rädda Barnen och ytterligare några får sin uppmärksamhet. Kanske detta är något att föra fram när vi nu går in diskussioner om hur en eventuell fortsatt medverkan i Världens Barn skall se ut.

Dock kan vi väl samtidigt känna oss tillfreds med att vi gör ett gott arbete för en god sak?

Röda Fjädern

Som jag skrev i mitt förra nyhetsbrev hade vi att utse en ny Röda Fjädern-general efter det att den först utsedde drabbats av ohälsa. Guvernörsrådet har numera utsett lion Bertil Ravnell, LC Sigtuna till ny general. Denne har då tillsammans med organisationen i övrigt satt i gång

med planeringen för denna aktivitet. Som alla vet syftar 2009 års Röda Fjädern till att samla in medel för forskning kring hur beroendeframkallanden uppstår i hjärnan. Insamlingsmålet är i detta läget 30 milj. kr. Vad jag fått mig till del kommer kampanjen att intensifieras vid tre olika perioder under året; 1/ en vecka i mars, 2/ slutet på maj – början på juni, 3/ november – december. Vår egen Röda-Fjädern-general, Torgny Rönnestad, återkommer med mer information.

Guvernörsrådsmöte

Den 15 – 16 november hålls nästa guvernörsrådsmöte i Stockholm. Många stora och viktiga ärenden som berör vår organisation kommer då att behandlas. Hela föredragningslistan med bilagor ligger utlagda på Lions hemsida. Ta gärna del av denna. Har du några synpunkter eller tankar i anslutning härtill är du välkommen att höra av dig. Det gälla allt från hur multipeldistriktets ekonomiska situation skall hanteras, IT-frågornas behandling, restaurang-skola i Rumänien, organisatorisk tillhörighet för arbetet med katastroftälten (BQTL) m.m.

Distriktrådsmöte

Helgen efter guvernörsrådsmöte har vi distriktrådsmöte i vårt eget distrikt. Detta är förlagt till Högsby där ZO Hans Birgersgård tillsammans med sina kamrater i LC Högsby lovat att ta hand om arrangemanget. Av tradition är det som så i vårt distrikt att distriktsrådsmötena äger rum efter guvernörsrådsmötet. Många distrikt har vänt på denna ordning så att distriksrådsmöte är före guvernörsrådsmötet. Då kan DG ta med sig synpunkter från distriktet till guvernörsrådsmötet i de frågor man vill agera i. Man kan säga att det är mer i linje med hur vi i alla andra sammanhang vill att lionrörelesen skall fungera: ”nerifrån och upp” istället för motsatsen. Detta är något att tänka på inför nästa års planering.

Vid distriktrådsmötet skall också inkomna motioner till riksmötet behandlas. I dagsläget har det kommit in en motion. Det är Sävsjö LC som motionerat om hur medel ur den s.k. pengapåsen skall kunna tas i anspråk. Sävsjöklubben anser att en återgång skall ske till de ursprungliga intentionerna med pengapåsen.

Tiden för motionerandet har egentligen gått ut men med en flexibel (!?) DG lovar jag att det fortfarande är möjligt att lämna in motioner bara jag får dem i god tid för den 22 november och därmed kan ta dem med till vårt distriktsråd.

Jag vill också påminna om att det är möjligt för varje lionmedlem att delta vid distriktrådets sammanträden. Tror att det är en alldeles utmärkt idé för nya medlemmar som därmed kan få en bild av vad som sker utanför den egna klubben men också för de som nu går och funderar på om man vill ta sig an ett uppdrag på distriktsnivå. Så ni är alla välkomna men hör av er antingen till mig eller till Hans Birgersgård i Högsby

Nomineringar

Så vill jag återigen påminna om nomineringar till distrikts- och multipeldistriktsnivå.

Valnämndens ordförande Sigvard Johansson i Alvesta LC tar gärna emot förslag. Ni kan också kontakta Sigvard om ni har frågor i sammanhanget. Kom ihåg att vi inför nästa år skall välja även 2:e vice DG. Nomineringarna skall vara klara och inskickade senast den siste december vad gäller poster på multipeldistriktet och poster på distriktsnivå till den

31 januari.

Glöm då inte heller ZO och BZO. Detta är ju poster som vi sköter tillsättandet av på zonnivå. Men se till att vi inte hamnar i någon paniksituation frampå vårkanten där det visar sig att det finns vakanser på dessa poster.

Distriktsmöten

Nästa distriktsmöte äger rum på Öland den 18 april 2009. Jag har av ZO Jörgen Ohlsson fått underhandsrapporter om att planering för detta möte är i full gång. Vi ser redan nu fram emot att få komma till ett Öland i vårskrud och där avhålla ett för vår rörelse så viktigt möte.

Men utifrån detta måste vi blicka framåt: Jag vill ha förslag på värdskap för i första hand distriktsmötet i september 2009 men också för den delen våren (april) 2010. Tag chansen att få din klubb till att bli uppmärksammad i samband med ett distriktsmöte. Lite jobb innebär det att anordna ett DM men är också i många avseenden ett inspirerande och givande uppdrag.

Kongresslotteri

Vill du bli din klubbs delegat till nästa års convention i Minneapolis i USA?

Du har möjligheten genom att vinna en resa dit genom att delta i årets kongresslotteri.

Lion VDG Gunnar Legnegård håller i detta lotteri. Andelarna kostar 50 kr/styck. Som vanligt kan klubbarna köpa andelar för senare utlottning inom klubben, men också kan enskilda medlemmar köpa andelar. Ju fler andelar vi köper desto fler resor går att lotta ut.

Medlemsläget

Glädjande nog har många nya lions blivit invalda i vår organisation så här långt under hösten. MO Göte Larsson har till mig rapporterat om totalt 20 nya medlemmar varav 7 kvinnor. Framförallt är det klubbarna i zon 1 som varit mest framstående i fråga om medlemsrekryteringen, följd av zon 3. Någon enstaka zon har faktiskt inte rapporterat om någon ny medlem alls! Jag erinrar om den överenskommelse, eller det vad, som sattes upp i samband med presidieutbildningarna, att varje klubb skulle öka med 2 medlemmar (netto) under året! Tyvärr är det nämligen så att ungefär lika många nya medlemmar som vi kan räkna in, har också lämnat vår rörelse.

Det är viktigt att uppgifter om medlemsutvecklingen lämnas enligt rutinerna härför. Om jag uppfattat IT-ansvarige J-E Thoft rätt så släpar denna rapportering på sina håll.

Jag återkommer i nästa nyhetsbrev med namn på de nya medlemmarna som vi kan hälsa välkomna liksom klubbtillhörighet.

Avslutning

Till slut vill jag önska er lycka till i de aktiviteter som förestår. Sprid kännedom om hur och med vad vi arbetar. Inte minst är viktigt att informera om hur vi använder insamlade medel.

Jag ser gärna mot att få träffa er vid klubbesök. Hör av er!

Lionhälsningar

Lars-Erik

DG