Skip to Content

Nyhetsbrev nr 6, December

Hej alla lionsvänner i 101 SM!

Så har vi då kommit in i den månad då bondepraktikan styr det som skall göras: lutfisken läggas i blöt, ”julruskan” sättas upp o.s.v. Men låt oss då inte i den hets och stress som så lätt uppstår i denna julmånad glömma bort att vi också skall vara Every days heroes och uträtta Miracles through service. Inte minst i dessa tider då det är så lätt att fokusera på våra egna nära och kära, så skall vi tänka på att i vår omgivning finns också medmänniskor som behöver stöd och gemenskap.

Distriktrådsmöte i Högsby

Förra helgen var ett 20-tal lions med olika funktioner i distriktsrådet samlade i Högsby.

Vi blev på ett alldeles utmärkt sätt mottagna av Hans Birgersgård och Sven-Åke Nilsson med resp. lady lions. Dagen var synnerligen späckad med ett stort antal ärenden. Mest tid kom dock att få upptas av Röda Fjädern och förberedelserna härför. Vår egen Röda Fjädern-general, Torgny Rönnestad, visade filmen som beskriver vad som är syftet med nästa års kampanj: möjliggöra forskning om hur beroenden uppstår i hjärnan. 30 milj. kronor är målet för insamlingen. Kampanjmaterial kan rekvireras från Lions redan nu.

Kom ihåg att Röda Fjädern är en genuin Lions-aktivitet vars varumärke är skyddat som Lions egendom alltsedan den första kampanjen som genomfördes 1969 med Lennart Hyland som portalfigur.

Alltså inga frågetecken kring vilka kläder vi får bära. Nu är det Lions som gäller, denna gång i samarbete med Hjärnfonden.

Världens Barn

Nu har jag på något sätt halkat in på Världens Barn-kampanjen. Också detta en helt fantastisk aktivitet där vårt distrikt utmärkt sig på ett mycket positivt sätt: alla klubbar i distrikt bidrog i någon form och tillsammans samlade vi in nära nog 1 milj. kronor! Bästa klubben i distriktet är så här långt LC Nässjö. Nässjöklubben har under de bägge åren Världens Barn varit en del i vår verksamhet samlat in drygt en kvarts miljon kronor. Detta föranledde distriktrådet att besluta om att anmäla LC Nässjö till kandidat för tilldelning av Lejonkronan.

I sammanhanget skall nämnas att detta inte var på förslag från lion DG utan uppkom förslaget från annat håll inom rådet. Dock var enigheten stor om att föreslå nässjöklubben.

Vi får se hur långt det bär i jämförelse med andra förslag till Lejonkronan från andra distrikt.

Världens Barn fortsätter alltså nästa år i sin tredje upplaga med Lions som deltagare. Därmed har vi två stora aktiviteter på nationell nivå att engagera oss i samma år. Jag vet att från några håll har frågetecken rests om huruvida vi orkar med detta? I det sammanhanget vill jag bara säga att det är den enskilda klubben som bestämmer hur mycket man orkar med och var man vill lägga ”krutet”.

Erinrar dock om att i den enkät som varit ute under hösten om ”Lions framtid” och som flertalet klubbar svarat på, uttalar majoriteten att man är beredd att engagera sig i både Världens Barn och Röda Fjädern. Övriga fördelar sig med hälften var på den ena eller den andra aktiviteten.

Enkäten

373 klubbar av 510 hade svarat på ovannämnda enkät när svarstiden gick ut. Resultatet finns att tillgå på Lions hemsida. Störst enighet rådde om att söka införa tvååriga mandatperioder för uppdrag i Lions. Nu råkade det vara så att just när enkätsammanställningen var klar, damp det ner ett brev från Lions Internationals styrelse där man avslagit vår begäran att åtminstone på försök införa dessa tvååriga perioder. Det kändes då lite utmanande att uttala att det är detta vi skall gå vidare med utifrån enkäten. Men frågan är inte alls död utan kommer upp igen. Istället blir det nu utbildningsfrågorna som kommer att sättas i fokus då enkäten också tydligt uttalade att vi där måste förbättra oss.

Utbildning av funktionärer m.fl.

Frågan om hur vi skall utveckla utbildningen av blivande ZO, presidenter m.fl var också uppe på vårt distriktsråd. Våra egna utbildare Per-Erik och Johnny initierade denna fråga i FUU-kommittén och diskussionen var livlig. Inspiration och idéer finns att hämta från andra distrikt. Vi har all anledning att tro att till kommande år är vår utbildning av nya funktionärer ännu bättre än tidigare och paketerad på ett sätt att ingen vill avstå från densamma.

Klubbarnas inre arbete – medlemsutveckling

På olika sätt tycker jag det har framkommit att klubbarna inre arbete kommit igång. Protokollen andas gemenskap och trivsel i hög grad och i många fall finns attraktiva programpunkter inlagda. Och då har jag inte nämnt zonmötena. Här tror jag vi är på väg att slå något slags lionsrekord i fråga om deltagande. 60 – 70 – 80 deltagare har jag noterat i protokollen från några zonmöten. Naturligtvis finns det en förklaring till detta. Förklaringen är lion Mats Danielsson som ställt sig till förfogande för att vid zonmöten, och för den delen även vid klubbmöten, berätta och kåsera om det han kan så mycket om: Vett och etikett.

TACK Mats! Du har visat att det går att samla folk även till zonmöten!

Själv var jag på zonmöte i Tranås häromkvällen i zon 5 och då var det underhållning av Tranås Manskör. Mycket trevligt det också.

Betr. medlemsutvecklingen håller vi stången. När väl alla presumtiva medlemmar som jag läser om i protokollen också blivit intagna så kommer medlemskurvan att stiga brant. Fortfarande är det zon 1 som ligger i täten när det gäller nyrekrytering. Kan det månne vara vår IPDG Sören med sitt brinnande intresse för medlemsrekrytering som har ett finger med i detta? Alltnog DG:s målsättning om 30 nya medlemmar netto under året finns i alla fall inom räckhåll.

För många medlemmar i klubben?

När nu medlemsrekryteringen glädjande nog börjar sätta fart så hör jag inte så sällan:

”Vi skall nog inte vara fler medlemmar i vår klubb”. Jag har lite svårt för att köpa den inställningen. För lika ofta hör jag att ”Det är inte så lätt att hålla igång alla aktiviteter när många av medlemmarna kommit till åren”. Hur vill vi ha det egentligen? Naturligtvis skall vi dela med oss av gemenskap och lionsanda till de medlemmar som med ålderns rätt inte kan stå på barrikaderna vid våra aktiviteter längre. Självklart skall de fortsätta att vara lions och lionsmedlemmar, helst hela livet ut.

Men jobbet då, de här ibland lite tuffa och tunga uppdragen som ingår i att vara en lion. Det som vi med blandad förtjusning deltar i. Vem skall göra det? Jo, bland annat de som vi har att rekrytera till vår rörelse. Med samma inställning som vi själva bär på, att se som sin uppgift ”att tjäna”. Då har jag svårt att tycka att ”vi får inte bli för många”.

Övrigt från distriktsråd och guvernörsråd

Mycket mer finns att återge från distriktsråd och guvernörsråd. Läs gärna protokollen som ligger ute på hemsidan eller distribueras på annat sätt.

Något ytterligare i punktform:

- Kongresslotteriet, dragning den 24 januari, alla andelar måste vara beställda och betalda till dess. Resan till Minneapolis kostar 17.900 inkl. hotell men utan måltider. Information på hemsidan

- Nomineringar, till multipeldistriktet redan den 31 december, till distriktet senast den 31 januari. Av protokollen framgår att nomineringarna nu börjat. Det gäller främst DG samt de båda uppdragen som vDG, 1:e och 2:e. Ni som bedömer att ni inte har egna kandidater så meddela gärna att ni stödjer nomineringar från andra klubbar

- Glöm inte BZO

- Lägren, internationella ungdomsläger resp, astma- allergi samt diabetes och därtill oskarshamnslägret. Kontakta ungdomskommittens ordförande Monica Jönsson

- Kandidater till utmärkelsen livskvalitépris m.fl kandidatnomineringar till insatser som innebär stöd till funktionshindrade. Kontakta hjälpkommitténs ordförande Per Nilsson

- Beställ gärna utbildningspaketet för Lions Quest: ”Tillsammans till extrapris” 1.000:-

- Numera finns utbildade Lions Quest-säljare i vårt distrikt att anlita. Kontakta Lions Quest-ansvarige Imre Bokor får du veta mera.

IT-frågan

En sak som engagerar många inom Lions just nu är hur vi skall hantera våra IT-frågor och hur kommunikationen skall vara mellan vårt svenska system och det amerikanska. Eller skall vi arbeta direkt i det amerikanska? Frågan är under utredning och har upprört en hel del känslor framförallt så klart bland de som är särskilt kunniga inom området och i tidigare skeden lagt ner stor möda och kraft för att bygga upp vårt svenska system.

Avsikten är den att vid guvernörsrådets möte i februari skall förslag föreligga för rådet att ta ställning till. Under alla förhållanden måste denna fråga lösas utan ytterligare fördröjning.

IT-stödet är numera helt oumbärligt för att vi skall klara vår administration.

Avslutning

DG:s nyhetsbrev kan bli nästan hur långt som helst känner jag. Ändock är det dags att sluta nu. Kanske blir det så att det kommer en julupplaga av DG.s nyhetsbrev som extranummer.

Till dess önskar jag er alla en angenäm adventstid.

Hälsningar

Lars-Erik

DG