Skip to Content

Nyhetsbrev nr 7, Januari

GOTT NYTT ÅR 2009

ALLA LIONS I HELA VÅRT DISTRIKT 101 SM

Så har julfirandet och julhetsen börjat tona av, glöggen är urdrucken, julgröten har kallnat och budskapet om frid och fred på vår jord sjunkit in.

I stället har champagnekorkarna börjat smälla, nyårsraketerna mot himlen satt fart och var och en går vi och funderar på vilka nyårslöften som skall ställas upp. Löften som vi oftast glömmer bort eller i varje fall sällan orkar leva upp till.

Men i detta, årets första nyhetsbrev, skall jag i alla fall påminna om en del av de löften vi gemensamt avgav när lionsåret började i somras och där vi vissa fall har en del att ta igen. Men också konstatera att en hel del infriats.

Klubbarnas inre arbete

Det är med stor glädje jag läser i protokollen att detta med klubbarnas inre arbete verkligen satt sig. I de allra flesta fall kan jag läsa om välbesökta möten, trivsel och god stämning, diskussioner om fortsatta satsningar. En kväll före jul var jag tillsammans med min fru Gun inbjudna till Aneby LC. Där fick vi uppleva ett klubbmöte med 100 % närvaro! Skam tillsägandes har jag under min snart 40-åriga lionstid aldrig varit med om detta tidigare, inte ens i min egen klubb.

Till detta med klubbmöten kan läggas det uppsving som zonmötena fått. I det sammanhanget vet vi att lion Mats D. från Eksjö spelat en stor roll som attraktion-skraft. Men vad då? Det är väl jättebra att zonmötena får denna uppmärksamhet.

Sedan vill jag så klart återigen tacka Mats för att ha ställt upp på detta enastående sätt.

Medlemsutvecklingen

Vårt distrikt hävdar sig förhållandevis väl jämfört med andra distrikt när det gäller medlemsutvecklingen. Men då skall ni veta att det går väldigt dåligt i de allra flesta övriga distrikt, framförallt i de s.k. storstadsdistrikten. Vårt distrikt, 101 SM, låg senaste gången jag tittade på statistiken på 0 i medlemsförändring! Men bara 101 B var bättre. Men löftet var + 2 per klubb netto och min egen målsättning + 30 netto i hela distriktet. Jag tycker nog att jag läser att nya medlemmar tas in både här och där. Men det är uppenbarligen så att lika många försvinner ut i den beryktade s.k. bakvägen. Alltså måste vi jobba vidare med detta.

Världens Barn

Årets upplaga av Världens Barn levde väl inte upp riktigt till målet och förväntningarna totalt sett. Anledningarna härtill är som vi kunnat konstatera flera.

Men nu skall vi inte fördjupa oss mera i det utan se framåt och förbereda oss för det tredje året med Världens Barn. För även om det varit lite tungt med att leva upp till målen totalt så har Lions varit det klart skinande ljuset i sammanhanget och vårt distrikt har framstått som ett av de allra bästa i landet! Låt oss än en gång visa framfötterna när det gäller att engagera oss för Världens Barn

Röda Fjädern

Den andra stora aktiviteten för året pockar på sin uppmärksamhet. Röda fjädern får ju på sitt sätt en annan karaktär eftersom detta är vår egen aktivitet om än tillsammans med Hjärnfonden. Folk i allmänhet kopplar Röda Fjädern med Lions på ett helt annat sätt än vad Världens Barn gör tror jag. På så sätt blir det lättare att marknadsföra Röda Fjädern.

Målet att samla in 30 miljoner kronor gör sig dock inte självt. Här måste alla klutar sättas till. Någon draghjälp från TV-gala lär vi inte få. Kampanjmaterial skall rekvireras omgående. Egentligen skulle det vara gjort i mitten av december. De som har missat detta måste omgående ta i det. Allt kampanjmaterial skickas ut utan kostnad bortsett från de s.k. ”rolls-up-en” (tror jag det heter).

Min personliga uppfattning om Röda Fjädern är den, att skall vi klara insamlings-målet så måste det till många aktiviteter på klubbnivå: lotterier, tipsrundor ja, vad ni vill. Sälja pins kanske går, men dela hellre ut pinsen mot någon gengåva från mottagaren. Lion Torgny, vår egen RF-general, tillsammans med de övriga lions som ingår den kommittén, hjälper också till med idéer och tankar om hur vi, även när det gäller den aktiviteten, skall bli en av de bästa i landet.

Global Membership Team, GMT

Global Membership Team, GMT, vad är det? Jo, det är ett projekt initierat från USA och ytterst internationelle presidenten Al Brandel, som syftar till att tillskapa fler lionsklubbar i världen. Som det verkar kommer dock den nordiska inriktningen att lägga mer fokus på medlemsrekryteringen. Alltnog, i mitten av december var tre medlemmar från Sveriges Lions, tillsammans med kollegor från de övriga nordiska länderna, samlade i Köpenhamn för att tillsammans med representanter Lions international dra upp riktlinjer för hur detta projekt skall lanseras i resp. länder. Vad gäller vårt distrikt, 101 SM, kommer vi att sammanföras med S och SV för att arbeta med detta projekt under ledning av IPDG Kenneth Persson. Från vårt distrikt skall enligt planerna ytterligare tre resurspersoner utses till projektorganisation. Vid ett särskilt möte anordnat i början på februari och förmodligen då gemensamt med ovanstående distrikt, skall fortsättningen och upplägget av projektet diskuteras. Alltsammans har gått väldigt snabbt och jag ber att få återkomma till detta vid nästa distriktsrådsmöte, då ju alla ZO finns med, och i mitt nästa nyhetsbrev.

Kongresslotteriet

Är du en av de som skall åka till Minneapolis på 2009 års convention i början på juli? Har du dessutom tänkt att resan skall bli verklighet genom en vinst på kongresslotteriet, då är det hög tid att du aktiverar dig. Andelar kan beställas, men också vara betalda, senast den 22 januari 2009. Dragning sker på distriktrådsmötet i Nybro den 24 januari. Varje vinst är värd 17.900:- kronor. Hur många vinster det kan bli beror enbart på hur många andelar som köps. Alla inbetalningar går ut i form av vinster. Ett alldeles unikt lotteri på det sättet, som inom parentes sagt inte får kallas för lotteri formellt sätt, men vi gör det i alla fall.

Familjerabatter

Under senare tid har en ganska intensiv diskussion ägt rum angående tillämpning av s.k. familjerabatter. Diskussionen gäller egentligen om familjerabatt gäller för den nationella avgiften eller inte. Riksmötets beslut i Uppsala var i denna del väldigt entydigt: Medlemsavgiften fastställs till 260 kronor per medlem, punkt och slut!

Röster från bl.a. vårt distrikt vill hävda att de diskussioner och beslut som togs vid riksmötet året innan, alltså 2007, skulle ha bäring även mot uppsalabeslutet.

I den delen kan jag för min del bara konstatera att guvernörsrådets förslag till avgift för 2008 – 2009 var det som också blev riksmötets beslut enligt ovan.

Den efterkloke kan säkert konstatera att om det fanns brister i dåvarande guvernörsrådets förslag, så fanns det möjlighet för de närvarande delegaterna vid riksmötet att föreslå ändringar. Men så skedde inte och beslutet blev som det blev.

Nomineringar

Vi är nu inne i högsäsongen när det gäller nomineringar till olika uppdrag inför kommande verksamhetsår. Nomineringar till multipeldistriktet skall redan vara gjorda. Nu gäller det närmast nomineringar till uppdrag i vårt distrikt och kanske i första hand uppdragen till vdg, 1:e och 2:e. Jag har läst i protokollen att några namn figurerar. Jag antar att det finns flera. Vid vårt distriktsråd i januari kommer distriktsvalnämndens ordförande vara med och beskriva läget på nominerings-fronten

Jag tror mig också veta att pågående DG, lion Gunnar i Vimmerby, har börjat fundera kring och kanske tagit initiativ för att formera nästa års distriktsråd. I den delen vill jag bara säga att var inte rädd för att ta på er uppdrag. Vår rörelse behöver många medlemmar som är beredda till ett uppoffrande arbete i våra olika aktiviteter men också av att det finns ledare i olika funktioner, kommitté-ordförande, ledamöter i kommittéer, zonordförande o.s.v.

Minneslista

Till slut en liten minneslista att föra in i era obrutna almanackor:

24 januari: distriktsråd i Nybro (alla lionsmedlemmar är välkomna)

14 mars: distriktsråd igen (plats meddelas senare)

18 april: distriktsmöte i Kastlösa på Öland

21 – 22 maj: riksmöte i Umeå

13 juni: distriktskonferens (plats meddelas senare)

6 – 10 juli: convention i Minneapolis

Allra sist

Ett riktigt gott nytt år till er alla!

Lars-Erik, dg