Skip to Content

Extra nyhetsbrev 9:2 mars

Glad Påsk önskas alla lions i hela vårt distrikt!

Val av vGRO 2009 – 2010

Vid riksmötet i Umeå skall vGRO för kommande verksamhetsår väljas.

I detta läge finns två kandidater:

Lion Lennart Ahrnlund, LC Örnsköldsvik

Lion Sven-Arne Wennberg, LC Huddinge

Båda kandidaterna finns presenterade i riksmötestrycket på Lions hemsida.

Vårt distriktsråd har inte uttalat vilken av kandidaterna vi vill stödja.

Däremot tror jag mig veta att enskilda klubbar har uttryckt sin uppfattning till valnämnden.

Jag har ”träffat på” på båda kandidaterna i samband med guvernörsrådsmöten under det gångna året. Utifrån detta ser jag det svårt att rekommendera någon av de båda. Jag känner dem personligen för lite för detta. Säkert mycket dugliga lions båda och väl skickade för uppdraget.

Många klubbarna antar jag uppfattar situationen på samma sätt, att man inte har tillräcklig kunskap om de båda kandidaterna för att ta ställning vilken man vill stödja. De klubbar som dock har en klar uppfattning i denna fråga bör så klart låta den komma till uttryck.

Naturligtvis finns det möjlighet för delegater vid distriktsmötet i Kastlösa att ta upp denna fråga under punkt ”Övriga ärenden” varvid distriktet den vägen ges möjlighet att ta ställning i frågan om vilken kandidat man i så fall vill stödja.

Distriktsmöte i Kastlösa

Nu är det bara en vecka kvar till distriktsmötet.

Hoppas det blir tillfälle att träffa många av er där.

Jag kan bara konstatera att ett strålande vårväder redan infunnit sig här på Öland och vi utgår från att det fortsätter……..

Påskhälsningar från

Lars-Erik

dg