Skip to Content

Nyhetsbrev nr 1, Juli

Hej alla lionsvänner i distrikt 101 SM! Bild: Vår nye IP Eberhard Wirf

Tack för förtroendet Detta är mitt första Nyhetsbrev till er. Lite´ frustrerande är det, att jag se´n hemkomsten från Minneapolis inte kan komma ut på nätet, trots frenetiska försök från supporten. Samma gäller för hela Vimmerby kommun tyvärr. Vill först tacka för förtroendet ni gett mig, att leda distrikt 101 SM för det kommande året och jag vet, att vi tillsammans ska lyckas uppfylla vår internationelle presidents önskan: ”Move to grow” (=Agera för att växa). Ett tack vill jag även rikta till vår avgående DG Lars-Erik, för de arbetsinsatser Du gjort för distriktet under 2008-2009. Du finns ju med i ”gänget” även i år.

Distriktsguvernörens team /Citat efter IP Eberhard Wirf/ ”Jag är övertygad om, att de distriktsguvernörsteam, som vi planerar, för hela vår organisation, kommer att stärka vårt framtida ledarskap, men viktigast av allt för dig under ditt år, är att du nu kan – och bör – delegera många uppgifter till ditt DG-team och därigenom få mer tid åt de allra viktigaste uppgifterna. Jag är speciellt glad över den här grundläggande förändringen av sättet att leda distrikt på och jag hoppas, att du gör allt du kan, för att den här nya strategin skall lyckas.”

Uppdatering om Global Membership Team (GMT) LCI har som förnyelse infört befattningen andra VDG och anpassat GMT-organisationen därefter. Det tillkommer varje geografiskt område inom Lions, att svara för sin tillväxt. Områdena är ansvariga inför GMT:s verkställande utskott under ledning av IP E.Wirf. Utväxling av idéer, tankar, information och berättelser om framgångar, medför även framgångar i klubbar, i DG-team och hos GMT-ledarna. Hos oss leder VDG Mats Danielsson detta GMT-arbete, som han påbörjade redan i våras.

Convention i Minneapolis Nyligen hemkomna, Anna och jag, från detta Convention, kan jag konstatera, att det var en fantastisk upplevelse, först med en jobbig utbildningsvecka och se´n själva Convention med ca 20 000 – 25 000 deltagare från 205 länder. Jag har dokumenterat allt från dessa dagar på videofilm och kommer ev. att visa och berätta något vid mina klubbesök. Det är först när man är på plats, som man upplever Lions ”storhet” och enorma internationella betydelse. Mer om detta vid senare tillfälle, om så önskas. Tilläggas kan, att den skandinaviska gruppen ”vann” 1:a pris i paraden, vilket gav några tusen dollar till projekt inom NSR (Nordiska samarbetsrådet). Fantastiskt! Svensk-gruppen gjorde dessutom ”dundersuccé” i hela Minneapolis!!!

Sid. 1

Aktuella datum 14-16 augusti GR-möte i Varberg 29-30 augusti Distriktsrådsmöte i Vimmerby – ”Kick Off”. (Planering för kommande året bl. a.) OBS! Lördagkvällen ägnas åt ”särskilt program” för distriktsrådets medlemmar med partners. Övernattning bokad! För övernattning och måltider svarar Distriktsrådet, vad gäller DR:s medlemmar! 12 sept Distriktsmöte i Ronneby - Inbjudan utsänd.

Presidieutbildningar (Enligt utskick) Vid dessa utbildningar kommer jag att närvara, för att få möjlighet, att träffa alla presidier. 19 augusti Zon 1 i Olofström 24 augusti Zon 2 i Lenhovda 20 augusti Zon 5 i Tranås 25 augusti Zon 4 i Högsby 26 augusti Zon 6 i Vimmerby 27 augusti Zon 3 i Färjestaden

Nya medlemmar till 101 SM Det är glädjande att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet. OBS! Registrerade medlemmar! Dagsläget för vårt distrikt är plus/minus 0. Juni: Niklas Banérsson LC Emmaboda Stefan Wärlinge LC Kalmar/Unionen Iréne Fredriksson LC Mörbylånga Kjell Nyrén LC Kalmar/Unionen Peter Tator LC Nybro

Ha en trevlig, avkopplande och skön sommar, så ses vi i olika sammanhang framöver fulla av energi inför 2009-2010.

Med lionhälsningar

Gunnar Legnegård DG 101 SM

Ekvägen 22 598 36 VIMMERBY

Tel.: 0492-144 83 Mobil: 070-733 17 16 E-post: galegglal@yahoo.se (När det nu ska fungera?!?)