Skip to Content

Nyhetsbrev nr 2-3, Aug/Sept

Hej alla Lions-vänner i Distrikt 101SM!

Här kommer nu Nyhetsbrev nr 2-3, som får bli ett ”dubbelnummer” för augusti/september. Förutom nyhetsbreven, har jag tänkt skicka ut något jag vill kalla för ”DG-INFO” mellan nyhetsbreven, så dröjer det inte alltför länge innan en klubb har viktig information inför månadsmötet. Hoppas det ska funka!

DISTRIKTSRÅDSMÖTET I VIMMERBY

Vårt första distriktsrådsmöte med ”Kick Off” hade vi nu i helgen den 29-30 aug i Vimmerby. Som den ”enarmade bandit” jag nu är, med bruten arm, så vill jag tacka alla i LC Linnéa och LC Vimmerby, som ställde upp och hjälpte till, att organiserade det hela. Speciellt vill jag tacka vår LP Christer Eckerström med assistans av sin fru Bodil, som såg till att ALLT klaffade både för partners och DR:s ledamöter under mötet på lördagen. Stort TACK!!! Det känns skönt att ha så´na Lions när nöden är som störst.

KONCEPTET ”DISTRIKTSGUVERNÖRENS TEAM”
Vår IP Eberhard Wirf skriver i sitt senaste ”Nyhetsbrev”: ”Till skillnad från distriktsledare före dig ingår du i "distriktsguvernörens team" med distriktsguvernören som dess ledare. Denna innovation gällande distriktets ledning är utformad för att inte endast lätta på distriktsguvernörens administrativa börda, utan även för att skapa entusiasm bland distriktets ledare samt tillhandahålla ett forum för träning och utveckling av ledaregenskaper. Framtida ledare i Lions Clubs International kommer att ha stor nytta av denna struktur, men endast om distriktets ledare fungerar effektivt som ett team!” – Detta har resulterat i att vi inom detta team i 101SM har gemensam målsättning för TRE ÅR framåt, så att vi kontinuerligt kan jobba med våra mål.

Vid senaste distriktsrådsmötet redogjorde vi för mål vi ser framför oss under dessa tre år:

Ø Satsa på Wirf:s teamwork = Guvernörsteamet

Ø Försöka jobba ”närmare” våra ZO, så att klubbarna känner, att dom är med på banan. VIKTIGA hörnpelare!

Ø Utveckla formerna för GMT(Global Membership Team), som världspresidenten själv håller i på internationell nivå.

Ø Röda Fjädern är ett pågående projekt, som sedan återkommer vart tredje år.

Ø Förbättra utbildningen av bl.a. presidierna till kommande år. Former och innehåll. Ny ”STEGE” kommer så småningom.

Ø Ledarskapsutbildningen (Tammerfors). De som genomgått denna utbildning får berätta om innehållet i denna utbildning – en återkoppling!

DISTRIKTSMÖTE I RONNEBY

Lörd. Den 12 september är alla välkomna till vårt Distriktsmöte i Ronneby!!!

Ni har väl inte glömt att ANMÄLA Er?

Ring LP Thomas Carlsson 0457/15670 eller 0709/303 979 Mail: tb.carlsson@telia.com

VÄRLDENS BARN

Riksinsamlingshelgen är den 9 och 10 oktober i höst. Sveriges Television har ett något annorlunda

upplägg för att skildra Världens Barn i år, för mer information se vår egen interna hemsidan om

Världens Barn, länk här: http://www.lions.se/varldensbarn/index.htm

Ref: Maud

RÖDA FJÄDERN

Röda Fjädern som detta år är (Lions) vår riksaktivitet går nu in på sista delen av insamlingen för att stödja forskningen om Beroendesjukdomar i samarbete med Hjärnfonden.

Vårt satta mål för insamlingen är 28 miljoner och vi har hittills gemensamt nått 3,5 miljoner, varför

vi vädjar om din/er hjälp att nå det satta målet.

Vi ska komma ihåg, att vi på riksmötet i Jönköping 2007 tog beslutet, att genomföra en Röda Fjädern aktivitet för att stödja forskningen om beroendesjukdomarna. 101 SM – 210 222:- (25/8-09)

Kalendarium

8 oktober World Lion Day

8 oktober Hjärnans Dag

15 november – 15 december Julkampanj

Hur kan din klubb/zon bidra till ett bättre resultat?

Ø Ett sätt är att denna höst omprioritera medel i er aktivitetskassa, det kanske ändå finns ändamål som kan vänta till nästa år.

Ø Försöka sälja Fjädrar genom ombud, skolklasser imitera majblommans upplägg.

Ø Ställa ut säljställ Röda fjädrar i butiker och kiosker, här kan vara lämpligt att utnyttja säljställena för Lions Mint.

Ø I höst har vi planer på en gemensam insamlingshelg där vi hoppas att alla lionsklubbar i Sverige ska ”gå man ur huse och skramla”.

Ø Det är bara ni i klubbarna som kan göra så att vi Lions avslutar denna Röda Fjädern aktivitet på ett hedervärt sätt.

Vi ber er ta upp och behandla Röda Fjädern insamlingen på nästa styrelsemöte och klubbmöte och att ni då beslutar att ni ska göra ert allra bästa för att nå ett fint resultat på insamlingen.

Vid årets slut kommer vi att utse Årets Röda Fjädernklubb , vi kommer inte fokusera på hur mycket pengar ni skickat in utan ni sänder in en aktivitet som ni tror gett bra reklam för Lions och Hjärnfonden. Vi planerar prisutdelning vid RM i Visby.

Bär också i minnet att vi på riksmötet i Umeå tog beslut på att genomföra en Röda Fjädern aktivitet vart tredje år. Beroendesjukdomar är inte bara alkoholism det är lika mycket spelberoende, databeroende, köpberoende m. m.

INSAMLINGSMÅLEN

Nu finns insamlingsmålen, de nationella, samlade på en sida på www.lions.se Medlemssidan och sedan de interna sidan (med lösenord), klicka på länken insamlingsmål. Kopia på det som står där: Källa är RM protokollet. (Sedan har jag lagt till RF från interna RF sidan och om VB.) Bra om ni sprider till klubbarna att här finns det samlat. / Maud, Red MD 101

Viktig information från IT-distrikt på sista sidan.

Med Lionshälsningar

Gunnar Legnegård

DG 101 SM

Ekvägen 22

598 36 VIMMERBY

Tel.: 0492-144 83

Mobil: 070-733 17 16

E-post: galegglal@yahoo.se

Viktig information från IT-distrikt.

Lässvårigheter av distriktets utskick.

Officeprogrammen i version 2003 och äldre.

De flesta Lions använder idag Office 2003 och äldre program såsom Word och Excel. Dessa program kan inte läsa filer sparade med det nya Office 2007. För att råda bot på detta problem kan ni utan att köpa 2007, installera ett programtillbehör från Microsoft,. Direktlänk för gratis nedladdning. Länken finns också direkt i mailet.

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=9a1822c5-49c6-4...

Genom att installera kompatibilitetspaketet på datorer med Microsoft Office 2000, Office XP eller Office 2003 kan du öppna, redigera och spara filer med de nya filformaten i Office 2007 Word, Excel och PowerPoint 2007. Kompatibilitetspaketet kan också användas tillsammans med Microsoft Office Word Viewer 2003, Excel Viewer 2003 och PowerPoint Viewer 2003 för att visa filer i de nya formaten.

Uppdatering: Service Pack 1 (SP1) för Microsoft Office Compatibility Pack 2007 är tillgängligt.

Läsbarhet i mailens textarea.

Flertalet använder mailprogrammet Outlook Express Kontrollera att ni har inställning HTML i Verktyg – Alternativ – Skicka, ej oformaterad text. Hur ni skall göra i andra mailprogram framgår av dess manual eller i hjälpfunktionen.

Distriktet kommer i fortsättningen att skicka t.ex. DG,s nyhetsbrev som bilagd fil i PDF format.

Har ni frågor eller andra synpunkter skriv till info@lions-sm.nu

Jan-Erik Thoft

IT-distrikt 101-SM.