Skip to Content

Nyhetsbrev nr 4, Oktober

Hej alla Lion-vänner i Distrikt 101SM! Hösten börjar göra sitt intåg och nu har klubbarna börjat komma igång med sina möten och aktiviteter både för Världens Barn och Röda Fjädern.

DISTRIKTSMÖTET I RONNEBY

Ett stort TACK till LC Ronneby, som arrangerade vårt DM på Ronneby Brunn. Lokaler, mat…ja allt var förträffligt!!!

Tyvärr var bara ca hälften av klubbarna närvarande, men totalt var vi ca 90 Lions. Vi fick bl.a. lyssna till diabetesläkaren Hans Edenvall, som berättade om barndiabetes och som även vädjade, att Lions skulle höja den tidigare avgiften till barndiabeteslägret på 4500 Kr till 5000 Kr, vilket senare även godkändes av mötet. - Budgeten diskuterades och då speciellt höjningen av distriktsavgiften med 20 Kr, som klubbades, även om röstetalen för/emot var nästan jämnt. Personligen och jag hoppas att flertalet är beredda att hålla med mig, så känns det lite´ lugnare, att vi nu kommer ifrån det underskott på ca 15 000 Kr, som utfallet av budgeten visat de senaste åren. Föreslagen höjning med 10 Kr till ZO: nas möten avslogs.

Därmed är medlemsavgiften 100 Kr i vårt distrikt 101 SM. - Vidare måste vi tillsammans fundera över vad vi kan göra, för att hålla budgeten i balans. Det finns många synpunkter kring detta och jag vill gärna, att ALLA klubbar, i demokratisk anda, ska få möjlighet att ”tycka till” i denna så viktiga fråga. Jag återkommer, när den praktiska ”hanteringen” kring detta är klar.

VÄRLDENS BARN

1. Under perioden 6 – 16 oktober, sänder man olika programinslag om Världens Barn i de olika TV- kanalerna

2. Den 9 – 10 oktober infaller ”Riksinsamlingshelgen” (Skramla bössa mm)

3. SVT sänder ”galaprogram” söndagen den 11 oktober och fredagen den 16 oktober, där fredagen den 16 oktober blir motsvarigheten till TV-galan, då resultatet av ”Riksinsamlingen” rapporteras

4. DG i 101 B, Sten Jansson, kommer att vara Lions representant i TV-rutan. Han har stor erfarenhet av bl.a. Tanzania, där han bott i flera år. Vi får således se honom i ”TV-soffan”, för att vi i LIONS ska synas denna gång!!!

RÖDA FJÄDERN Röda Fjädern, som detta år är (Lions) vår riksaktivitet går nu in på sista delen av insamlingen, för att stödja forskningen om Beroendesjukdomar i samarbete med Hjärnfonden. Målet är, att tillsammans med Hjärnfonden, under 2009 samla in ca 30 miljoner kronor. Den 27 och 28 november vill kampanj-ledningen, att medlemmarna ordnar med ”Bössinsamling”. Ett tips från proj.gruppen är att samla in 50-öringar. De kommer att försvinna efter hand under 2010.

MOTIONER TILL RIKSMÖTET Klubbar som önskar ta´ upp en motion vid Riksmötet i Visby 2010, ska stadgeenligt skicka in denna till Distriktsrådet (DG Gunnar Legnegård), senast den 31 oktober. Yttrande från Distriktsrådet skall sedan vara MD-kontoret tillhanda senast den 30 november.

MEDLEMSREKRYTERING MO Sören Fohlström och GMT-ansvarig, Mats Danielsson, har tagit fram ett material som behandlar: ”Medlemsrekrytering på stan”. Paketet består av tre dokument: 1. Information 2. Instruktion och 3. Frågeformulär. Detta paket skickas ut till varje ZO, som i sin tur lämnar över dessa dokument till varje klubbs MO (Medlemsordförande) för vidare behandling i klubbarna.

NYA MEDLEMMAR TILL 101 SM Det är glädjande, att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet. OBS! Registrerade medlemmar! Dagsläget för vårt distrikt är -7 medlemmar.

AUGUSTI Maria Haquinius LC Mörbylånga Christer Rydén LC Mörbylånga Torgils Haquinius LC Mörbylånga Bengt Norberg LC Målilla/Mörlunda SEPTEMBER Margareta Svedberg LC Karlskrona/Jarramas Sven-Olof Petersson LC Kalmar/Unionen Gunilla Johnsson LC Karlskrona/Jarramas Rune Steen LC Målilla/Mörlunda Bo Runesson LC Borgholm Per Svensson LC Målilla/Mörlunda May Runesson LC Borgholm Ann-Charlotte Isaksson LC Aneby Ulla Ahola LC Borgholm Mats Mårtensson LC Nässjö Eva-Lis Westerberg LC Mörbylånga Margareta Ottander LC Vimmerby/Linnéa Gunilla Luvö LC Mörbylånga

KLUBBESÖK - ZONBESÖK Jag har redan varit på flera klubbesök och har ytterligare några inbokade. Har även tre Zon-möten avklarade, så om Ni önskar besök av någon i Distriktsrådet, är jag tacksam om Ni hör av Er till mig, Per Nilsson eller Mats Danielsson. – Det är verkligen stimulerande och givande att få träffa engagerade och idérika Lions ute på Zon-mötena och i klubbarna. Stort tack för Era trevliga möten!!!

KALENDER Distriktsrådsmöte i Växjö den 7 nov på S:t Sigfrids Folkhögskola kl 09:00 Guvernörsrådsmöte nr 3 den 13 – 15 nov i Vadstena

Glöm inte att se möjligheter inte svårigheter och så vill jag önska Er lycka till i Ert arbete med Världens Barn och Röda Fjädern

MOW TO GROW

--------------------------------------------------------------------------------

Distriktsguvernör 101 SM Telefon: 0492-144 83

Gunnar Legnegård Mobil: 070-733 17 16

Ekvägen 22 E-post: galegglal@yahoo.se

598 36 Vimmerby