Skip to Content

Nyhetsbrev nr 6, December

Hej alla Lion-vänner i Distrikt 101SM! Uj, vad tiden går! Snart tänder vi två adventsljus och julen närmar sig med stormsteg. Världens Barn är avklarat och vi jobbar alla, var och en på sitt sätt, under kvarvarande tid t.o.m. 31 dec., med Röda Fjädern. Klubbarna har under december en jäktig tid, med alla aktiviteter i form av Lucia, auktioner, julkärvar, julkalendrar, ja listan kan göras hur lång som helst!!! Ni är otroliga, bästa Lions!!!

RÖDA FJÄDERN Målet är, att tillsammans med Hjärnfonden, under 2009 samla in ca 30 miljoner kronor före den 31 dec. 2009. Vi gör ”så gött vi kan!”

NOMINERINGAR TILL MD OCH DISTRIKT 101 SM

Distriktsguvernören ska´ enligt stadgarna utse en distriktsvalnämnd bestående av ordförande och högst fyra ledamöter. Jag hälsar således vår nyutnämnde ordförande i distriktsvalnämnden, Lions Paul Josefson, LC Eksjö, varmt välkommen. I valnämnden ingår, under ordförandens ledning, hedersrådet med högst 4 ledamöter. DVNO:s mailadress är: paul.josefson@mail.eksjo.com

A. Nomineringar av kandidater till poster, som skall tillsättas av Riksmötet eller Guvernörsrådet, skall skickas till DVNO Paul Josefson, senast den 31 december 2009.

B. Nominering av kandidater till poster, som skall tillsättas av Distriktsmötet, skall skickas till DVNO senast den 31 januari 2010. --- NYA nomineringslistor skickas ut separat!!!

MEDLEMSREKRYTERING

Det är fantastiskt, att så många klubbar har tagit in flera nya medlemmar. Det vittnar om ett ihärdigt rekryteringsarbete ute i distriktet. Toppen alla Lions!!! Vi klättrar uppåt på ”medlemsstegen” och närmar oss 0-strecket. Det är som smålänningen säger: ”Gediget arbete!” GRATTIS!

NYA SKATTEREGLER

Regeringen tillsatte 2007 en utredning, för att modernisera skattereglerna för ideell sektor. I dagsläget

ser det inte bra ut för oss!!! Guvernörsrådet har beslutat följande:

· Tillskriva skatteutskottets medlemmar

· Skriva debattartiklar i tidningarna

· Söka påverka enskilda ledamöter OBS!!! Här kan den göra en insats, som känner någon!!!

KLUBBESÖK - ZONBESÖK Hör av Er till mig, VDG Per Nilsson eller VDG Mats Danielsson, om Ni önskar besök. – Det är verkligen stimulerande och givande att få träffa engagerade och idérika Lions ute på Zon-mötena och i klubbarna. Stort tack för Era trevliga möten, jag bevistat hittills!

NYA MEDLEMMAR TILL 101 SM Det är glädjande, att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkomna till våra klubbar i distriktet. OBS! Registrerade medlemmar! Dagsläget för vårt distrikt är -2 medlemmar.

OKTOBER/NOVEMBER Anna-Lena Andersson-Junkka LC Karlshamn Johan De limoné LC Karlskrona Steve Axelsson LC Olofström Barbro Prag LC Sölvesborg Marinko Kesar LC Lammhult Rune Sampson LC Kalmar Tommy Karlsson LC Högsby Jonas Högquist LC Högsby Inge Kastberg LC Högsby Gunnar Allgulander LC Västervik LIONKLUBBARNAS ARKIVERING AV HISTORISKA DOKUMENT

Vid ett klubbesök i LC Bräkne-Hoby, träffade jag på Lions Per Lundin, som är länsarkivchef i Blekinge. Han poängterade, hur viktigt det är, att arkivera alla ”gamla” dokument, som berättar vad klubben har gjort under alla sina år. Han erbjöd sig också, att komma till något DR-möte och zon-möten, för att berätta mera om detta. Hans mailadress är: p.lundin@telia.com och telefonnummer: 0457-80464 (hem), 0457-81387 (arb). Tag gärna en kontakt med Lions Per. Jag känner, att det är viktigt för oss i klubbarna, att inte ”tappa bort” vår historia och våra ”rötter”! I min klubb har vi en ”Arkiveringskommitté”, som jobbar både med text och bilder/video från fornstora da´r . Kul värre!

KALENDER

Jag har nu förlagt ALLA DR-möten och vårt DM-möte i april, till S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö. Detta för att: 1) Hålla nere kostnaderna 2) Få en central mötesplats, dit alla har ungefär lika långt.

Anteckna i Era planeringskalendrar följande datum och plats:

2010 Mötets art Lokal/Ort

23 januari Distriktsrådsmöte nr 3 S:t Sigfrids Folkhögskola i Växjö

13 mars - ” - nr 4 - ” - - ” -

17 april DISTRIKTSMÖTE nr 2 - ” - - ” -

12 juni Distriktsrådsmöte nr 5 - ” - - ” -

Samtliga möten startar kl 09:00 och beräknas vara avslutade senast kl 16:00

MOW TO GROW

GOD JUL önskar Gunnar!

--------------------------------------------------------------------------------

Distriktsguvernör 101 SM Telefon: 0492-144 83

Gunnar Legnegård Mobil: 070-733 17 16

Ekvägen 22 E-post: galegglal@yahoo.se

598 36 Vimmerby