Skip to Content

Nyhetsbrev nr 9, Mars

Hej alla Lion-vänner i Distrikt 101SM!

Nyss hemkommen från GR-möte i Gävle vill jag bl.a. informera om några punkter vi behandlade där.

Haiti

Den 17 februari packade medlemmar från LC Karlskoga och Kristinehamn 198 sommartält i två containrar som sändes med båt från Göteborg den 27 till Haiti. – Tidigare gick tre flygplan lastade med bl.a. 200 tält och en massa annan utrustning (vattenrening m.m.)

Restaurangskolan i Rumänien

Inga pengar kommer att skickas förrän de två Lions, som fått uppdraget att besöka skolan, tas emot där nere, vilket ännu inte varit fallet, tyvärr. När vi vet vart pengarna går, kommer Lions att skicka nödvändig summa, men således först efter ”kontroll” på plats. Kontakt med skolan tas omedelbart.

Röda Fjädern

En mängd synpunkter har skickats in ang Röda Fjädern, så GR avvaktar inte Riksmötet utan låter en grupp, som vi tillsatt, arbeta med hela detta komplexa ärende, t.ex. tidsintervall, innehåll, planering och ”insamlingstider” under året.

Vår Röda Fjädern-general Bertil Ravnel vädjar till klubbarna att skicka in ev. insamlingsmedel till Distriktskassören enl. tidigare överenskommelse.

NSR (Nordiska Samarbetsrådet)

Vi distriktsguvernörer har haft synpunkter på upplägget av NSR, efter mötet i Aalborg. Det känns inte meningsfullt att resa långa vägar för lite innehåll. Kontakt med övriga nordiska länder pågår och några Lions kommer att ta fram ett förslag på hur vi kan utveckla NSR. - De nordiska ländernas guvernörer hade ett informellt möte utanför programmet i Aalborg, då vissa punkter diskuterades. Det protokoll, som då skrevs, kommer att bifogas vårt protokoll från GR-mötet i Gävle.

SMS-gåvor

Flera har hört av sig ang. möjligheten, att kunna skicka in en gåva via SMS. Det visar sig att frågan är mycket komplicerad och förenat med vissa kostnader. Uppdrag har givits till en kommitté, som kommer att utreda frågan närmare och komma med ett förslag till GR.

Kontoret

Vissa rutiner kommer att förändras på kontoret. Det handlar bl.a. om telefontider, semestrar, utbetalningar av reseräkningar m.m. Vår nuvarande Controller har fått ansvaret för kontoret. Närmare information kring detta kommer senare.

BUDGET inför DM

Om ni har några frågor kring utsända budgetdokument, ring gärna vår DK Göran Pettersson

Han svarar på Era eventuella funderingar.

NYA MEDLEMMAR TILL 101 SM

Det är glädjande, att få hälsa nedanstående nya medlemmar välkommen till våra klubbar i distriktet.

OBS! Registrerade medlemmar! Dagsläget för vårt distrikt är -10

FEBRUARI 2010

Ingrid Wernersson LC Sölvesborg

Claes Hansson LC Sölvesborg

Annalena Nilsson LC Tingsryd

Weikko Alsterfalk LC Torsås

Leif Antonsson LC Västervik

Kalender

20 mars Distriktsrådsmöte i Växjö.

17 april Distriktsmöte i Växjö

13 – 15 maj Guvernörsrådsmöte + RIKSMÖTE i Visby (Tänk på att boka resa redan nu. Det blir trångt på färjorna under Kristihimmelfärdshelgen!!!)

Lionsvänner

LEV VÄL!

Glöm inte att se möjligheter, inte svårigheter!

Distriktsguvernör 101 SM Telefon: 0492-144 83

Gunnar Legnegård Mobil: 070-733 17 16

Ekvägen 22 E-post: galegglal@yahoo.se

598 36 Vimmerby