Skip to Content

Nyhetsbrev nr 12 Juni

Hej alla Lion-vänner i Distrikt 101 SM!
Sommaren närmar sig med stormsteg och snart är verksamhetsåret till ända.
Här kommer juni månads nyhetsbrev, det sista för detta verksamhetsår.

INFO från kontoret
OBS! Login till medlemssidans interna sidor kommer inte att ändras förrän v30.
Nästa nummer av The Lions, nr 1, kommer i medlemmarnas brevlådor i vecka 37.
Manusstopp 16 augusti.
Kansliet kommer att hålla stängt en månad mellan den 28 juni och den 25 juli 2010.
Alla mail som kommer till kontorets e-postadresser under den här perioden kommer
att lagras på servern och besvaras när kontoret har öppet igen i juli.
Glöm inte att uppdatera kontaktuppgifterna på den nya styrelsen i medlemsregistret.
Beslut vid GR-mötet i Visby:
Lions framtid 5 år och 10 år
1. GR beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att jobba med framtidsfrågor.
2. GR ger nästa GR (de som nu är elect) att ta fram namn till arbetsgruppen.
3. GR beslutar att arbetsgruppen ska bestå av lika många män som kvinnor.

Lions Hjälpfond
Stiftelsen har fått kritik av det organ som bevakar 90-kontona, SFI=Stiftelsen för insamlings kontroll, för att redovisningen från stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond tidvis inte följt redovisningsregler. Björn menar att detta är allvarligt och föreslår därför att GR från den 1/7 2010 entledigar Sveriges Lions Hjälpfonds kassör och att RVN får i uppdrag föreslå en ny person till den posten.
Beslut:
1. GR beslutar i enlighet med Björn Wahlenius förslag att entlediga kassören från den
1/7 2010.
2. GR beslutar ge RVN i uppdrag att ta fram förslag på en ny person till posten som
kassör i Stiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond.

Restaurangskolan.
Här bör MD välja en person att representera MD med uppgift att kontrollera projektets slutförande avseende det ekonomiska
Beslut:
GR utser Karl-Rudolf Pettersson, LC Botkyrka, som är ersättare för MDs förtroende-valda revisor,
att kontrollera slutförandet avseende det ekonomiska i projektet Restaurangskolan.

Riksmötet i Visby
• Restaurangskolan har förhoppningsvis fått ett slut efter alla mödosamma år. RM beslutade i enlighet med revisionsgruppens förslag nr 1, att tillföra de sista nödvändiga miljonerna (2,4 milj), samtidigt som GR tillsätter en revisor med uppgift att kontrollera slutförandet. (Se punkten ovan!)
• Röda Fjädern diskuterades flitigt av många mötesdeltagare. Beslutet blev att RF ska genomföras en gång inom en 5-årsperiod (Inte som nu, vart tredje år) och inte samtidigt med Världens Barn.
• I övrigt är det värdefullt om ni, när protokollet är färdigskrivet, går in på www.lions.se och tittar under protokoll.

Nya medlemmar 101 SM
Det där med datorer är inte så lätt alla gånger. Tyvärr har jag fått fel lista på nya medlemmar i tidigare nyhetsbrev (Man har tryckt på ”fel” knapp och i stället fått ut endast en zon:s lista). Därav tidigare strul! Vi ber om ursäkt för detta. Det är glädjande, att få hälsa nedanstående nya medlemmar från mars/april och maj alldeles särskilt och varmt välkomna till våra klubbar i distriktet.
Jan-Erik Bertilsson LC Alvesta
Leif Holmgren LC Alvesta
Carsten Nilsson LC Alvesta
Christer Gustafsson LC Kalmar
PeterKaaling LC Tranås
Börje Karlsson LC Vimmerby
Solweig Gunnarsson LC Vimmerby/Linnéa
Christina Lovén LC Karlshamn
Ronny Andersson LC Mönsterås
Ola Svenssohn LC Eksjö
Catharina Sunnerdahl LC Tranås
Hans Albertsson LC Tranås
Claes Karlsson LC Tranås

Under året har bl.a. LC Tranås och LC Alvesta verkligen visat på stor framgång vad gäller nya medlemmar. Stort GRATTIS. Tyvärr har vi tappat en klubb, nämligen LC Mariannelund, som vi trodde var på uppåtgående med två nyintagna medlemmar tidigare i år, men tyvärr blev det inte som vi trott. Vi hoppas att några går över till någon närliggande klubb.

Kalender
12 juni Distriktsrådsmöte, Skälby Loge i Kalmar. Kallelse till nuvarande DR utskickat av DG.

TACK
Så här avslutningsvis vill jag tacka alla, som stöttat mig under detta DG-år!!! Ingen nämnd och ingen glömd. Vill önska det nya Distriktsrådet och vår nye DG, från och med den 1 juli, Per Nilsson lycka till i sin kommande uppgift. Ni får ett givande år med många utmaningar.
Varmt tack alla klubbar för Ert engagemang och alla de medel, Ni på ett mycket förtjänstfullt sätt samlat in under året. Kommer inte heller att glömma många härliga zon/klubb-besök med jättetrevliga
Lions. Fortsätt i den andan! LYCKA TILL!!!

Önskar Er alla en riktigt skön och avkopplande sommar!
Distriktsguvernör 101 SM Telefon: 0492-144 83
Gunnar Legnegård Mobil: 070-733 17 16
Ekvägen 22 E-post:galegglal@yahoo.se
598 36 Vimmerby