Skip to Content

Young Ambassadors Award 2012.

ya2.jpg
Historik.
YAA hölls för först gången vid EF i Cannes 2008 med tre deltagande länder. Därefter har tävlingen arrangerats på EF i Finland 2009,EF i Bologna 2010 och i år vid EF i Maastricht där jag var närvarande och blev heltänd på idén vid ett seminarium. I år var det fem deltagande länder: Belgien , England, Italien, Tyskland och Turkiet. Kan nämnas att det finns 46 länder i Europa och bara fem är med eller 11 %.
Nästa är vid EF i Bryssel blir det alltså femårsjubileum.
Varför kan inte Sverige var med tänkte jag och tog upp frågan vid GR 3 i Linköping den 12 november i år. Det blev en mycket positiv respons och vi beslutade att delta. Undertecknad blev vald att vara ansvarig för aktiviteten.
Vi anslog också 8 000 kr för att bekosta den vinnande ungdomens deltagande vid RM i Gävle 2012 och EF i Bryssel samma år. Ungdomen kommer att inhysas hos en lionsfamilj på den arrangerande orten
Vid NSR (GR 4) på Island januari 2012 kommer en MD-kommitté att utses.
Nomineringsregler för 2012.
Kandidaten skall ha fyllt 15 år senast den 30 juni och får inte ha fyll 19 år samma datum..
Kandidaten skall vara en ungdom som gjort behjärtansvärda insatser i samhället.
Det behöver inte vara lionsmedlemmar. Ungdomar kan sökas bland t.ex. leoklubbar, skolor, scouterna, kyrkor, sjukhus, idrottsföreningar m.fl. ungdomsorganisationer .För att få ett hum om vad det handlar om kan nämnas att 2011 års nominerade kandidater hade jobbat med följande:
Stödja barn med diabetes (1:a pris),stödja ungdomar som hade föräldrar på hospice (2:a pris) och översätta skolböcker från vanlig text till punktskrift i samarbete med inte vinstdrivande organisation (3:e pris).Han var själv blind.
Kandidat skall nomineras till distrikten senast den 29/2 2012. av klubbarna.
Första pris vid EF är 3500 €, som skall användas i det aktuella projektet.
Nomineringsblankett finns att hämta nedan.

2011-12-14
Torgny Rönnestad
MD-OYA