Skip to Content

Världens Barn 2012

varldens_barn.jpg

Lions med för sjätte året
I höst är det insamling till Världens Barn igen. Lions är med för sjätte året i rad. Riksinsamlingshelger är den 6 och 13 oktober.
Då förväntas organisationerna som är med tillsammans samla in 40 miljoner, som är målet. Organisationerna som är med 2012 är: Lions, Diakonia, Föräldralösa Barn, KFUM, Plan Sverige, PMU, Läkarmissionen, Rädda Barnen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, Vi-skogen och Unicef Sverige.

Målet för hela insamlingen 2012 är 80 miljoner.
TV-gala blir den 12 oktober men SVTs kampanjvecka sträcker sig från 5 – 14 oktober. Den 14 oktober är det slutredovisning i SVT och då kommer glimtar från riksinsamlingen att visas.
Radiohjälpen/Världens Barn insamlingens tema 2012 är hälsa, utbildning och en värdig framtid.
Lions profilprojekt i Världens Barn insamlingen 2012 är fortsatt mödra/barnvård i Morogoro i Tanzania. Efter att ha satsat först på ögonsjukvård och sedan mödravård och BB och förra året även rent vatten, är inriktningen 2012 på att hjälpa mammor med förlossningsskadan fistel. Genom att göra det ger man barnen, dessa mammor föder, en bättre start på livet.
Vi får enligt avtal 5 % av insamlade medel till detta projekt.