Skip to Content

Värdens Barn

Referensgruppen  för Världens Barn har haft planeringsmöte och både TV och Radio söker eldsjälar som kan lyftas upp i inslagen  under kampanjveckan.  Viktigt att Lions är med och syns, jag är säker på att det finns eldsjälar ute i distrikt och klubbar.

 Har ni förslag på eldsjälar som vi kan lyfta upp under kampanjveckan?  Skicka namn och tfn, beskriv kort projekt och insatser till. 

Lions representant i referensgruppen

Vivianne Eriksson

Svartbäcksgatan 48N

753 33  Uppsala

0733-261 309