Skip to Content

Utbildning i Zon2 2012

utbildning_zon_2.jpg
Foto Anders Eriksson

Bilden är från genomförd presidieutbildning inom zon 2 som genomfördes torsdag den 14 juni i Växjö. Flera av deltagarna var mer än väl erfarna med ”klubbens Inre arbete” och som instruktör uppskattar jag bredden som finns inom distriktets klubbmedlemmar.

Mvh
GLT Anders Eriksson